Please fill this field
Riho TERRAS Riho TERRAS
Riho TERRAS

Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)

Membro

Estonia - Isamaa (Estonia)

Data di nascita : , Kohtla-Järve

Home Riho TERRAS

Membro

ITRE
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
D-UA
Delegazione alla commissione parlamentare di associazione UE-Ucraina
DEPA
Delegazione all'Assemblea parlamentare Euronest

Membro sostituto

AGRI
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Ultime attività

Adeguamento all'evoluzione del settore del trasporto su strada (A9-0116/2020 - Ismail Ertug) ET

08-07-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Ma olen nördinud, et tööjõu, teenuste ja kaupade vaba liikumise sildi all toimub hiiliv protektsionism, mis on suunatud eelkõige ELi äärealadel asuvate riikide (Balti riigid, Bulgaaria, Küpros, Malta, Ungari, Poola ja Rumeenia) transpordisektori vastu. Seda hiilivat protektsionismi on meie vedajad omal nahal tundnud juba aastaid. Üha uued formaalsused ja paberid, mida täita ja esitada tuleb, see ei kõla mitte kaupade ja teenuste vaba liikumisena. Nüüd siis reegel, mis sunnib juhte iga nelja ja veokeid iga kaheksa nädala järel oma asukohariiki naasma. Selle reegli tegelik eesmärk on loomulikult piirata meie (ja teiste äärealariikide) vedajate ligipääsu Lääne-Euroopa maanteeveoturule, ning seega killustada ELi maanteeveo turgu liikmesriikide geograafilise asukoha järgi. Lisaks on antud meede täielikus vastuolus ELi kliimaeesmärkidega. Veoki koduriiki tagasipöördumise kohustus on paindumatu: veok peab seda täitma, isegi kui ta peab selle sõidu tühjalt ehk ilma koormata ette võtma. Tühjad sõidud omakorda põhjustavad ebavajalikke CO2 heiteid, liigset liiklust ning teede kulumist. Rahvusvahelise Maanteetranspordi Liidu hinnangul viib selle meetme rakendamine 135 miljoni ebavajaliku lisakilomeetrini aastas. Nendel põhjustel ei saanud ma maanteepaketti toetada.

Erection of a statue glorifying communism EN

06-07-2020 E-003984/2020 Commissione
Interrogazioni scritte

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg