Riho TERRAS Riho TERRAS
Riho TERRAS

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Εσθονία - Isamaa (Εσθονία)

Ημερομηνία γέννησης : , Kohtla-Järve

Αρχική σελίδα Riho TERRAS

Μέλος

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
D-UA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας
DEPA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest

Αναπληρωτής

AGRI
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
D-UK
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου
D-US
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Τελευταίες δραστηριότητες

Αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (A9-0162/2022 - Peter Liese) ET

22-06-2022
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

. – Kliimamuutusega ei saa võidelda pimeda fanatismiga. Nüüd lõpetasime parlamendis eri kliimameetmete hääletamise, mille osas viimasel täiskogul kokkuleppele ei jõutud. Mina ja Euroopa Rahvapartei pingutasime, et läbi suruda mõistlikku lahendust, mis kaitseb ka majandust, sest rohelised ideoloogid ei taha arvestada sellega, et tööstust ja Euroopa konkurentsivõimet ei tohi rohemeetmetega ära lämmatada.
Kõik, mis vastu võeti, mulle siiski ei meeldi. Ma olin selle vastu, et rohepöörde edendamiseks mõeldud moderniseerimise ja innovatsiooni rahad seotaks õigusriigi temaatikaga. Need on kaks erinevat teemat, mida tuleb lahus hoida. Samuti ei nõustu ma sellega, et moderniseerimise fondi raha saavad ainult need riigid, kes on seadnud endale riigipõhise kliimaneutraalsuse eesmärgi aastaks 2050. See on vastuolus aasta tagasi vastu võetud kliimaseaduse meelsusega, mis kehtestas selgelt kliimaneutraalsuse Euroopa Liidu üleseks eesmärgiks.
Ma olen kindlalt seda usku, et kõiki ELi liikmesriike ei saa n-ö ühe mõõdu järgi muuta, sest see lihtsalt ei arvesta riiklike eripäradega. Paljuski ERP eestvedamisel suruti läbi nii tasakaalukas kokkulepe kui võimalik. Poliitikaga, eriti nii palju riike hõlmaval tasemel, kaasnevad kompromissid. Toetasin praegust lahendust, sest vastasel juhul olnuks lõpptulem palju rohkem vasakpoolsete lühinägeliku ideoloogia nägu. Pikas plaanis arutelud europarlamendis jätkuvad ja jätkan töötamist selle nimel, et rohepööret ei teostataks fanatismiga, vaid kaalutletult, et last pesuveega välja ei visataks.

Επικοινωνία

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12E102
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T10029
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex