Please fill this field
Ondřej KNOTEK Ondřej KNOTEK
Ondřej KNOTEK

Grupp Renew Europe

Membru

iċ-Ċekja - ANO 2011 (iċ-Ċekja)

Data tat-twelid : , Sušice

Dar Ondřej KNOTEK

Membru

REGI
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
D-ME
Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Montenegro

Sostitut

ENVI
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
D-AL
Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Albanija

L-aħħar attivitajiet

Azzjoni koordinata tal-UE biex tikkumbatti l-pandemija tal-COVID-19 u l-konsegwenzi tagħha (tkomplija tad-dibattitu) EN

16-04-2020 P9_CRE-PROV(2020)04-16(1-077-0000)
Kontributi għal dibattiti plenarji

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg