L-Intergruppi fil-Parlament Ewropew

L-intergruppi huma forum għal skambji informali ta'' fehmiet dwar kwistjonijiet speċifiċi fost il-gruppi politiċi differenti, u jistabbilixxu kuntatt bejn il-Membri u s-soċjetà ċivili. Kull intergrupp huwa magħmul minn Membri minn tal-anqas tliet gruppi politiċi differenti.

L-intergruppi mhumiex korpi uffiċjali tal-Parlament, iżda huma rikonoxxuti mill-Parlament. Huma jiġu stabbiliti bi ftehim bejn il-presidenti tal-gruppi politiċi fil-bidu ta'' kull leġiżlatura.

Lista ta' intergruppi

Din hija l-lista ta' intergruppi fil-leġiżlatura attwali. L-intergruppi m'għandhomx jiġu konfużi ma' gruppi mhux uffiċjali jew ma' gruppi ta' ħbiberija, li mhumiex rikonoxxuti uffiċjalment u għalhekk ma jidhrux f'din il-lista.

Regolamentazzjoni tal-intergruppi

L-intergruppi huma regolati mill-Artikolu 35 tar-Regoli ta' Proċedura u minn regoli interni oħrajn.

Fl-interess tat-trasparenza, rappreżentanti ta' gruppi ta' interess fir-Reġistru ta' Trasparenza biss jistgħu jipparteċipaw f'attivitajiet tal-intergruppi organizzati fil-Parlament (attendenza, appoġġ jew biex jospitaw laqgħat jew avvenimenti b'mod konġunt). Barra minn hekk, kull intergrupp għandu jippubblika dikjarazzjoni annwali tal-interessi finanzjarji, li tkopri l-appoġġ kollu riċevut fi flus kontanti jew in natura (appoġġ finanzjarju, ta' persunal u ta' materjal).

Barra minn hekk, l-intergruppi huma pprojbiti milli:

  • jużaw ismijiet jew logos ta' tal-Parlament jew ta' gruppi politiċi;
  • jesprimu opinjoni f'isem il-Parlament;
  • iwettqu attivitajiet li jistgħu joħolqu konfużjoni mal-attivitajiet uffiċjali tal-Parlament jew tal-korpi tiegħu;
  • iwettqu attivitajiet li jista' jkollhom impatt negattiv fuq ir-relazzjonijiet mal-istituzzjonijiet tal-UE jew mal-pajjiżi terzi; u
  • jorganizzaw avvenimenti f'pajjiżi terzi li jaħbtu ma' missjoni ta' korp uffiċjali tal-Parlament, inkluża l-osservazzjoni elettorali.

Il-Kwesturi huma responsabbli għas-superviżjoni tal-intergruppi.