Please fill this field
Bas EICKHOUT Bas EICKHOUT
Bas EICKHOUT

Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea

Viċi President

in-Netherlands - GroenLinks (in-Netherlands)

Data tat-twelid : ,

It-tmien leġiżlatura Bas EICKHOUT

Gruppi politiċi

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Teżorier

Partiti nazzjonali

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : GroenLinks (in-Netherlands)

Membri

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

Sostitut

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Attivitajiet parlamentari ewlenin

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur

Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala rapporteur

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart għall-konsenja ta' skart minn bastimenti, li tħassar id-Direttiva 2000/59/KE u li temenda d-Direttiva 2009/16/KE u d-Direttiva 2010/65/UE

18-09-2018 ENVI_AD(2018)622225 PE622.225v02-00 ENVI
Bas EICKHOUT

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (riformulazzjoni)

13-11-2017 ENVI_AD(2017)604700 PE604.700v04-00 ENVI
Bas EICKHOUT

OPINJONI dwar Lejn ftehim internazzjonali ġdid dwar il-klima f'Pariġi

16-07-2015 TRAN_AD(2015)554961 PE554.961v02-00 TRAN
Bas EICKHOUT

Opinjoni bħala shadow rapporteur

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019

31-01-2019 ENVI_AD(2019)631843 PE631.843v02-00 ENVI
Andrey KOVATCHEV

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) għas-sena finanzjarja 2017

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627683 PE627.683v02-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) għas-sena finanzjarja 2017

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627699 PE627.699v02-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

Mistoqsijiet orali

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Id-dritt tal-protesta paċifika u l-użu proporzjonat tal-forza (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019) EN

14-02-2019

Although deeply committed to the right to demonstrate, we voted against the resolution on the right to demonstrate as supported by the European right-wing parties. We believe it is a resolution a minima that fails to draw any consequences from the violence that occurred during the recent demonstrations in several Member States, including France. While recalling the fundamental importance of the right to peaceful demonstration, this text should have been the opportunity to strongly condemn violent repression, to denounce the recent adoption of restrictive laws on freedom of assembly in certain countries such as France, Spain and Poland, and finally to launch a European initiative against the use of the so-called ‘less-lethal weapons’.
We, Members of the Greens/EFA group, would have preferred a more explicit condemnation of the use of violent and disproportionate interventions by state authorities, particularly in France, Spain, the United Kingdom and Romania. Through this resolution, we wanted to call for an EU-wide ban on flash-balls and LBD40 weapons that are responsible for many injuries and even deaths during demonstrations. Those are demands from the ecologists, demands that are unfortunately not covered by the resolution adopted today. For a more detailed overview of our requests, see the motion for a resolution B8-0104/2019.

Ġlieda kontra t-terroriżmu (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) EN

16-02-2017

. ‒ I would like to explain why I voted against the proposal for a directive on combating terrorism. While I agree with the general objective of harmonising the definitions of terrorist offences at EU level, I believe this directive contains major flaws.
I am concerned about the definitions of terrorist offences in Article 3, since they include destruction of infrastructure likely to cause ‘a major economic loss’. Governments could use this to muzzle acts of civil disobedience or NGOs, including environmental groups. I believe that terrorism should be defined as an act of violence that endangers human lives, not business.
I am alarmed by Article 5 on public provocation to terrorism, which criminalises the ‘indirect’ provocation to commit a terrorist offence. Nobody knows what this entails. It is likely to lead to abuses to freedom of expression. Read in conjunction with Article 21 on the blocking of websites, the notion of indirect provocation is very dangerous.
Lastly, I am critical of Article 9 on the criminalisation of travelling. I still do not see the point of criminalising the travelling in itself, since other offences are enough to prosecute a suspected foreign fighter. The fact that intra-EU travel is also covered makes me anxious for our freedom of movement.

Mistoqsijiet bil-miktub

Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Mistoqsijiet lill-BĊE u li jikkonċernaw l-MSU u l-SRM

Il-Membri jistgħu jressqu mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-BĊE u mistoqsijiet li jikkonċernaw il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni. Dawn il-mistoqsijiet l-ewwel jiġu sottomessi lill-President tal-kumitat responsabbli. Artikolu 140, Artikolu 141, Anness III

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017)

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-produzzjoni ta' metamfetamina mill-mediċini li fihom il-psewdoefedrina

08-06-2015 P8_DCL(2015)0023 Waqgħet
Kateřina KONEČNÁ Enrico GASBARRA Petr JEŽEK Pavel TELIČKA Martina DLABAJOVÁ Olga SEHNALOVÁ Miloslav RANSDORF Jiří MAŠTÁLKA Cornelia ERNST Bas EICKHOUT Michaela ŠOJDROVÁ Dita CHARANZOVÁ
Data tal-ftuħ : 08-06-2015
Data ta’ għeluq : 08-09-2015
Numru ta’ firmatarji : 52 - 09-09-2015

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-kompatibilità bejn l-estrazzjoni taż-żejt u l-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem

18-05-2015 P8_DCL(2015)0021 Waqgħet
Piernicola PEDICINI Giovanni LA VIA Pavel POC Kateřina KONEČNÁ Bas EICKHOUT Michèle RIVASI David BORRELLI Marco AFFRONTE Marco ZULLO Dario TAMBURRANO Marco ZANNI Daniela AIUTO
Data tal-ftuħ : 18-05-2015
Data ta’ għeluq : 18-08-2015
Numru ta’ firmatarji : 68 - 24-08-2015

Dikjarazzjonijiet

Id-dikjarazzjoni oriġinali ffirmata/datata ġiet arkivjata mill-Parlament Ewropew.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg