Please fill this field
Bas EICKHOUT Bas EICKHOUT
Bas EICKHOUT

Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea

Viċi President

in-Netherlands - GroenLinks (in-Netherlands)

Data tat-twelid : ,

Is-seba'' leġiżlatura parlamentari Bas EICKHOUT

Gruppi politiċi

 • 14-07-2009 / 20-11-2012 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Membru
 • 21-11-2012 / 30-06-2014 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Teżorier

Partiti nazzjonali

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : GroenLinks (in-Netherlands)

Membri

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Kumitat speċjali dwar l-isfidi tal-politika u r-riżorsi baġitarji għal Unjoni Ewropea sostenibbli wara l-2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

Sostitut

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Kumitat Speċjali dwar il-Kriżi Finanzjarja, Ekonomika u Soċjali
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

all-activities

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur

Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala shadow rapporteur

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar ir-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa biex jiġu promossi l-kompetittività u s-sostenibbiltà

21-06-2013 ENVI_AD(2013)508269 PE 508.269v02-00 ENVI
Tadeusz CYMAŃSKI

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 98/70/KE dwar il-kwalità tal-petrol u tad-diżil u li temenda d-Direttiva 2009/28/KE dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli

21-06-2013 AGRI_AD(2013)508068 PE 508.068v02-00 AGRI
Béla GLATTFELDER

OPINJONI dwar l-isfidi u opportunitajiet attwali għall-enerġija rinnovabbli fis-suq intern Ewropew tal-enerġija

12-03-2013 AGRI_AD(2013)502097 PE 502.097v03-00 AGRI
Spyros DANELLIS

Mistoqsija/jiet parlamentari

Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017)

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub il-protezzjoni ta' ekosistemi fraġli u speċijiet fil-periklu

19-04-2010 P7_DCL(2010)0024 Waqgħet
Catherine BEARDER Michael CASHMAN Sirpa PIETIKÄINEN Bas EICKHOUT
Data tal-ftuħ : 19-04-2010
Data ta’ għeluq : 09-09-2010
Numru ta’ firmatarji : 234 - 09-09-2010

Dikjarazzjonijiet

Id-dikjarazzjoni oriġinali ffirmata/datata ġiet arkivjata mill-Parlament Ewropew.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg