• Chris   DAVIES  

Chris DAVIES : Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) - Siódma kadencja Parlamentu 

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony delfinów w Morzu Czarnym  
- P7_DCL(2012)0023 - Wygasła  
Elena BĂSESCU , Chris DAVIES , Andrey KOVATCHEV , Isabella LÖVIN , Kristian VIGENIN  
Data otwarcia : 02-07-2012
Termin : 08-11-2012
Liczba sygnatariuszy : 193 - 26-10-2012
Oświadczenie pisemne w sprawie poprawy środków zapobiegania wypadkom i przepisów dotyczących odpowiedzialności za szkody wyrządzone środowisku w przemyśle wydobywczym  
- P7_DCL(2010)0100 - Wygasła  
Daciana Octavia SÂRBU , János ÁDER , José BOVÉ , Chris DAVIES , Csaba Sándor TABAJDI  
Data otwarcia : 13-12-2010
Termin : 24-03-2011
Liczba sygnatariuszy : 99 - 24-03-2011
Oświadczenie pisemne w sprawie wsparcia dla zaostrzenia wydanego przez Unię Europejską zakazu odcinania płetw rekinom  
- P7_DCL(2010)0071 - Przyjęta  
Jean-Paul BESSET , Chris DAVIES , Sirpa PIETIKÄINEN , Daciana Octavia SÂRBU  
Data otwarcia : 20-09-2010
Termin : 20-12-2010
Przyjęto : 16-12-2010
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2010)0497
Liczba sygnatariuszy : 423 - 16-12-2010