Hartmut
NASSAUER

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) - a șasea legislatură Hartmut NASSAUER

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declarație scrisă on the European Parliament response to the Asian tsunami disaster EN

10-01-2005 P6_DCL(2005)0001 Caducă
Claude MORAES Neena GILL Jo LEINEN Hartmut NASSAUER Jan MULDER
Data deschiderii : 10-01-2005
Data limită : 10-04-2005
Numărul de semnatari : 112 - 10-04-2005