Click to read the COVID-19 Urgency Procedure Petitions on Europarl PETITIONS Committee website

 


Euroopan parlamentin vetoomusmenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että kansalaiset voivat olla yhteydessä parlamenttiin ja käyttää oikeuttaan esittää vetoomus. Vetoomusoikeus on kaikkien unionin kansalaisten ja asukkaiden perusoikeus, joka on vahvistettu perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa. Lue lisää Lissabonin sopimuksesta.

Kansalaisten vetoomusten ansiosta ja vetoomusvaliokuntansa avulla parlamentti voi seurata jatkuvasti, miten EU:n lainsäädäntöä sovelletaan käytännössä, ja arvioida, kuinka hyvin EU:n toimielimet vastaavat kansalaisten huolenaiheisiin.

Vetoomusvaliokunta pyrkii vastaamaan kaikkiin vetoomuksiin ja mahdollisuuksien mukaan löytämään muun kuin oikeudellisen ratkaisun vetoomuksen esittäjää huolettavaan, EU:n toiminnan alaan liittyvään kysymykseen.

Vetoomusportaalin käyttäjäksi on helppo rekisteröityä. Portaalissa voit lähettää vetoomuksesi sähköisesti ja sieltä löydät yhteenvetoja ja tietoa muiden esittämistä, jo vastaanotetuista vetoomuksista. Hakutoiminnon avulla voit keskittyä asioihin, jotka koskevat sinua välittömästi, ja katsoa, mikä muita kansalaisia askarruttaa EU:hun liittyvissä asioissa. Portaalissa voit antaa sähköisesti tukesi avoimille vetoomuksille, jotka vetoomusvaliokunnan jäsenet ovat jo hyväksyneet käsiteltäviksi.

Jos haluat jättää vetoomuksen paperimuodossa, voit tehdä sen vapaamuotoisesti, koska mitään vakiolomaketta ei ole.

Sinun on kuitenkin

·   mainittava vetoomuksessa nimesi, kansalaisuutesi ja vakituinen osoitteesi (ryhmävetoomuksessa esittäjän tai ainakin ensimmäisen allekirjoittajan nimi, kansalaisuus ja vakituinen osoite)

·   allekirjoitettava vetoomus.

 

Vetoomuksessa voi olla liitteitä, esimerkiksi kopioita tausta-asiakirjoista.

Vetoomus lähetetään osoitteeseen:

 

Vetoomusvaliokunnan puheenjohtaja

European Parliament

B-1047 BRUSSELS

 

Vetoomusmenettely on julkinen ja avoin. Monista vetoomuksista keskustellaan valiokuntakokouksissa (katso täältä videoituja vetoomusvaliokunnan kokouksia). Vetoomusten esittäjät osallistuvat kokouksiin aktiivisesti. Aiheiden moninaisuuden ja vetoomusten suuren määrän vuoksi kaikista vetoomuksista ei kuitenkaan keskustella valiokunnassa, vaan jäsenet voivat myös tehdä niitä koskevat päätökset tavanomaisen poliittisen valvontajärjestelmän avulla.

Vetoomusten esittäjille tiedotetaan aina vetoomusmenettelyn kaikista vaiheista, ja he saavat valiokunnan puheenjohtajalta kirjeen, jossa ilmoitetaan vetoomuksen tuloksesta.