Chatbot

Tervetuloa vetoomusportaaliin

Euroopan parlamentin vetoomusmenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että kansalaiset voivat olla yhteydessä parlamenttiin ja käyttää oikeuttaan esittää vetoomus. Vetoomusoikeus on kaikkien unionin kansalaisten ja asukkaiden perusoikeus, joka on vahvistettu perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa. Lue lisää Lissabonin sopimuksesta.

Kansalaisten vetoomusten ansiosta ja vetoomusvaliokuntansa avulla parlamentti voi seurata jatkuvasti, miten EU:n lainsäädäntöä sovelletaan käytännössä, ja arvioida, kuinka hyvin EU:n toimielimet vastaavat kansalaisten huolenaiheisiin.

Dolors Montserrat, PETI Committee Chair © European Union 2019 - EP

Euroopan parlamentin vetoomusmenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että kansalaiset voivat olla yhteydessä parlamenttiin ja käyttää oikeuttaan esittää vetoomus. Vetoomusoikeus on kaikkien unionin kansalaisten ja asukkaiden perusoikeus, joka on vahvistettu perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa.

What did citizens achieve via their petitions ? A significant number of petitions have led to legislative or political action, EU pilot cases, and sometimes even preliminary rulings or infringement proceedings.

The Committee on Petitions has adopted its annual report for 2022. It takes stock of the committee's activities, starting with the handling of the 1217 petitions submitted by EU citizens and residents. The top petition themes this year include the environment, fundamental rights, justice and external relations.