Chatbot

Merħba fil-Portal tal-Petizzjonijiet

L-għan tal-proċess tal-petizzjonijiet fil-Parlament Ewropew hu li jiġi żgurat li jkollok l-opportunità li tikkomunika mal-Parlament u tesprimi d-dritt tiegħek li tressaq petizzjoni, li hu wieħed mid-drittijiet fundamentali ta' kull ċittadin u resident Ewropew, imnaqqax kemm fit-Trattat kif ukoll fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Aqra aktar dwar dan fit-Trattat ta' Lisbona.

Il-petizzjoni tiegħek tippermetti li l-Parlament, permezz tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tiegħu, iwettaq kontroll oġġettiv u kontinwu tal-mod kif qed tiġi implimentata l-leġiżlazzjoni Ewropea u jkejjel kemm l-istituzzjonijiet Ewropej qed jirreaġixxu għall-preokkupazzjonijiet tiegħek.

Dolors Montserrat, PETI Committee Chair © European Union 2019 - EP

L-għan tal-proċess tal-petizzjonijiet fil-Parlament Ewropew hu li jiġi żgurat li jkollok l-opportunità li tikkomunika mal-Parlament u tesprimi d-dritt tiegħek li tressaq petizzjoni, li hu wieħed mid-drittijiet fundamentali ta' kull ċittadin u resident Ewropew, imnaqqax kemm fit-Trattat kif ukoll fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali.

What did citizens achieve via their petitions ? A significant number of petitions have led to legislative or political action, EU pilot cases, and sometimes even preliminary rulings or infringement proceedings.

The Committee on Petitions has adopted its annual report for 2022. It takes stock of the committee's activities, starting with the handling of the 1217 petitions submitted by EU citizens and residents. The top petition themes this year include the environment, fundamental rights, justice and external relations.