Please fill this field

Doiciméid is déanaí

D’fhéadfadh sé nach mbeadh cuid de na doiciméid seo ar fáil i do theanga, mar sin déanfar leagan eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeántar iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 1 - 221 - Draft report Cohesion Policy and regional environment strategies in the fight against climate change EN

13-01-2021 REGI_AM(2021)663150 PE663.150v01-00 REGI
Tonino PICULA

DRÉACHT-TUARASCÁIL maidir le treochtaí déimeagrafacha a aisiompú i réigiúin AE a bhaineann úsáid as ionstraimí beartais chomhtháthaithe

22-12-2020 REGI_PR(2020)663033 PE663.033v01-00 REGI
Daniel BUDA

MIONTUAIRISCÍ - Dé hAoine, 18 Nollaig 2020

18-12-2020 REGI_PV(2020)12-18-1 PE663.132v01-00 REGI

DRÉACHT-TUARASCÁIL maidir le hathbhreithniú Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh

17-12-2020 REGI_PR(2020)661876 PE661.876v01-00 REGI
Younous OMARJEE

AMENDMENTS 1 - 194 - Draft report The gender dimension in Cohesion Policy EN

14-12-2020 REGI_AM(2020)662029 PE662.029v01-00 REGI
Monika VANA

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2019 - European Commission EN

08-12-2020 REGI_PA(2020)662007 PE662.007v01-00 REGI
Isabel BENJUMEA BENJUMEA

MIONTUAIRISCÍ - Déardaoin, 3 Nollaig 2020

03-12-2020 REGI_PV(2020)12-03-1 PE661.941v01-00 REGI

MIONTUAIRISCÍ - Déardaoin, 15 Deireadh Fómhair 2020

17-11-2020 REGI_PV(2020)10-15-1 PE660.060v02-00 REGI

DRÉACHT-TUARASCÁIL maidir leis an mBeartas Comhtháthaithe agus straitéisí comhshaoil réigiúnacha sa chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide

13-11-2020 REGI_PR(2020)660259 PE660.259v01-00 REGI
Tonino PICULA

DRÉACHT-TUARASCÁIL maidir le gné na hinscne sa Bheartas Comhtháthaithe

12-11-2020 REGI_PR(2020)660209 PE660.209v01-00 REGI
Monika VANA

DRAFT AGENDA EN

10-11-2020 REGI_OJ(2020)11 PE660.196 REGI

MIONTUAIRISCÍ - Dé Máirt, 10 Samhain 2020

10-11-2020 REGI_PV(2020)11-10-1 PE660.320v01-00 REGI

Tuairim maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Chróit agus don Pholainn i ndáil le tubaiste nádúrtha agus chun foráil a dhéanamh maidir le hairleacain a íoc leis an gCróit, le hÉirinn, leis an nGearmáin, leis an nGréig, leis an bPortaingéil, leis an Spáinn agus leis an Ungáir i ndáil le héigeandáil sláinte poiblí

23-10-2020 REGI_AL(2020)659000 PE659.000v01-00 REGI
Younous OMARJEE

TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta a bhunú

12-10-2020 REGI_AD(2020)658720 PE658.720v01-00 REGI
Corina CREȚU

TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an tsaoráid iasachta don earnáil phoiblí faoin Sásra um Aistriú Cóir

01-10-2020 REGI_AD(2020)658810 PE658.810v01-00 REGI
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO

OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

30-09-2020 REGI_AD(2020)653814 PE653.814v02-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

MIONTUAIRISCÍ - Déardaoin, 24 Meán Fómhair 2020

24-09-2020 REGI_PV(2020)09-24-1 PE658.771v01-00 REGI

Opinion on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund for the shipbuilding ancillary sectors in Galicia EN

21-09-2020 REGI_AL(2020)657432 PE657.432v01-00 REGI
Younous OMARJEE

AMENDMENTS 1 - 247 - Draft opinion Establishing a Recovery and Resilience Facility EN

11-09-2020 REGI_AM(2020)655985 PE655.985v02-00 REGI
Corina CREȚU

TUAIRIM maidir le Straitéis Thionsclaíoch Nua don Eoraip

09-09-2020 REGI_AD(2020)652349 PE652.349v02-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 7 Meán Fómhair 2020

07-09-2020 REGI_PV(2020)09-07-1 PE657.300v01-00 REGI

AMENDMENTS 1 - 55 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

01-09-2020 REGI_AM(2020)657144 PE657.144v01-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

AMENDMENTS 1 - 115 - Draft opinion Public sector loan facility under the Just Transition Mechanism EN

31-08-2020 REGI_AM(2020)655979 PE655.979v01-00 REGI
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear don Fhrainc ráta laghdaithe i leith cánacha indíreacha áirithe a chur i bhfeidhm ar an rum ‘traidisiúnta’ a tháirgtear i nGuadalúip, Guáin na Fraince, Martinique agus La Réunion

26-08-2020 REGI_PR(2020)655900 PE655.900v01-00 REGI
Younous OMARJEE

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir le cáin AIEM is infheidhme sna hOileáin Chanáracha

26-08-2020 REGI_PR(2020)655929 PE655.929v01-00 REGI
Younous OMARJEE

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle lean leasaítear tréimhse chur i bhfeidhm Chinneadh Uimh. 940/2014AE maidir leis na dleachtanna duga sna réigiúin is forimeallaí Fhrancacha

26-08-2020 REGI_PR(2020)655930 PE655.930v01-00 REGI
Younous OMARJEE

AMENDMENTS 36 - 257 - Draft report Amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards exceptional additional resources and implementing arrangements under the Investment for growth and jobs goal to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) EN

22-07-2020 REGI_AM(2020)655753 PE655.753v01-00 REGI
Constanze KREHL Andrey NOVAKOV

MIONTUAIRISCÍ - Déardaoin, 16 Iúil 2020

16-07-2020 REGI_PV(2020)07-16-1 PE657.327v01-00 REGI

MIONTUAIRISCÍ - Déardaoin, 16 Iúil 2020

16-07-2020 REGI_PV(2020)07-16-2 PE657.328v01-00 REGI

TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Bliain Eorpach an Iarnróid (2021)

13-07-2020 REGI_AD(2020)652352 PE652.352v02-00 REGI
Martina MICHELS

TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear creat chun aeráidneodracht a bhaint amach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1999 (An Dlí Aeráide Eorpach)

10-07-2020 REGI_AD(2020)652420 PE652.420v02-00 REGI
Caroline ROOSE

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear don Phortaingéil ráta dleachta máil laghdaithe a chur i bhfeidhm maidir le táirgí alcóil áirithe a tháirgtear i réigiúin fhéinrialaitheacha Mhaidéara agus na nAsór

07-07-2020 REGI_PR(2020)654017 PE654.017v01-00 REGI
Younous OMARJEE

DRAFT AGENDA - Monday, 6 July 2020 EN

06-07-2020 REGI_OJ(2020)07-06_1 PE654.001v01-00 REGI

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 6 Iúil 2020

06-07-2020 REGI_PV(2020)07-06-1 PE655.636v01-00 REGI

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 maidir le hacmhainní breise eisceachtúla agus socruithe cur chun feidhme faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post chun cúnamh a chur ar fáil chun leigheas dhíobháil na géarchéime a chothú i gcomhthéacs phaindéim COVID-19 agus téarnamh glas digiteach athléimneach an gheilleagair (REACT-EU) a ullmhú

01-07-2020 REGI_PR(2020)654026 PE654.026v01-00 REGI
Constanze KREHL Andrey NOVAKOV

AMENDMENTS 1 - 125 - Draft opinion A New Industrial Strategy for Europe EN

15-06-2020 REGI_AM(2020)653785 PE653.785v01-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021 - section III EN

15-06-2020 REGI_PA(2020)653814 PE653.814v01-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

DRAFT AGENDA - Monday, 8 June 2020 EN

08-06-2020 REGI_OJ(2020)06-08_1 PE652.606v01-00 REGI

AMENDMENTS 23 - 342 - Draft opinion Establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) EN

08-06-2020 REGI_AM(2020)652651 PE652.651v01-00 REGI
Caroline ROOSE

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 8 Meitheamh 2020

08-06-2020 REGI_PV(2020)06-08-1 PE653.746v01-00 REGI

AMENDMENTS 1 - 109 - Draft opinion Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Rail (2021) EN

03-06-2020 REGI_AM(2020)652573 PE652.573v01-00 REGI
Martina MICHELS

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 maidir leis na hacmhainní don leithdháileadh sonrach don Tionscnamh um Fhostaíocht don Aos Óg

02-06-2020 REGI_PR(2020)652550 PE652.550v01-00 REGI
Younous OMARJEE

AMENDMENTS 45 - 256 - Draft report Establishing the Just Transition Fund EN

25-05-2020 REGI_AM(2020)652416 PE652.416v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

AMENDMENTS 257 - 598 - Draft report Establishing the Just Transition Fund EN

25-05-2020 REGI_AM(2020)652417 PE652.417v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

AMENDMENTS 599 - 884 - Draft report Establishing the Just Transition Fund EN

25-05-2020 REGI_AM(2020)652418 PE652.418v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

AMENDMENTS 885 - 936 - Draft report Establishing the Just Transition Fund EN

25-05-2020 REGI_AM(2020)652419 PE652.419v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear creat chun aeráidneodracht a bhaint amach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1999 (An Dlí Aeráide Eorpach)

25-05-2020 REGI_PA(2020)652420 PE652.420v01-00 REGI
Caroline ROOSE

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Bliain Eorpach an Iarnróid (2021)

19-05-2020 REGI_PA(2020)652352 PE652.352v01-00 REGI
Martina MICHELS

DRÉACHT-TUAIRIM maidir le Straitéis Thionsclaíoch Nua don Eoraip

15-05-2020 REGI_PA(2020)652349 PE652.349v01-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

TUAIRIM ar na moltaí maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann

13-05-2020 REGI_AD(2020)648359 PE648.359v02-00 REGI
Pascal ARIMONT

MIONTUAIRISCÍ - Dé Máirt, 12 Bealtaine 2020

12-05-2020 REGI_PV(2020)05-12-1 PE652.379v01-00 REGI

Opinion on the Mobilisation of the European Union Solidarity Fund EN

08-05-2020 REGI_AL(2020)650652 PE650.652v01-00 REGI
Younous OMARJEE

Opinion on the Guidelines for the 2021 Budget – section III - EN

30-04-2020 REGI_AL(2020)650384 PE650.384v02-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos forálacha idirthréimhseacha áirithe le haghaidh na tacaíochta ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus ón gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) sa bhliain 2021 agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 229/2013, agus AE Uimh. 1308/2013 a mhéid a bhaineann le hacmhainní agus lena leithdháileadh i leith na bliana 2021 agus lena leasaítear Rialacháin Uimh. 1305/2013, (AE) Uimh. 1306/2013 agus (AE) Uimh. 1307/2013 a mhéid a bhaineann lena n-acmhainní agus lena gur i bhfeidhm sa bhliain 2021

28-04-2020 REGI_AD(2020)646963 PE646.963v04-00 REGI
Herbert DORFMANN

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 20 Aibreán 2020

20-04-2020 REGI_PV(2020)04-20-1 PE650.645v01-00 REGI

AMENDMENTS 1 - 41 - Draft opinion Recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

16-04-2020 REGI_AM(2020)650486 PE650.486v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

MIONTUAIRISCÍ - Dé Céadaoin, 8 Aibreán 2020

08-04-2020 REGI_PV(2020)04-08-1 PE650.644v01-00 REGI

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir

23-03-2020 REGI_PR(2020)648609 PE648.609v03-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

DRÉACHT-TUAIRIM ar na moltaí maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann

10-03-2020 REGI_PA(2020)648359 PE648.359v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

Tuairim maidir leis an tairiscint i gcomhair rún ó Younous Omarjee i ndáil le togra le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta

05-03-2020 REGI_AL(2019)645012 PE645.012v03-00 REGI
Younous OMARJEE

AMENDMENTS 16 - 219 - Draft opinion Transitional provisions for the support by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the year 2021 EN

04-03-2020 REGI_AM(2020)648430 PE648.430v01-00 REGI
Herbert DORFMANN