Uusimmat asiakirjat

Kaikkia asiakirjoja ei välttämättä ole saatavilla kielelläsi. Tällöin tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota. Kieliversiot on merkitty kyseisen kielen kuvakkeella. (e.g.: FR ).

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 3. joulukuuta 2020

03-12-2020 REGI_OJ(2020)12-03_1 PE661.860v01-00 REGI

PÖYTÄKIRJA - Torstai 15. lokakuuta 2020

17-11-2020 REGI_PV(2020)10-15-1 PE660.060v02-00 REGI

MIETINTÖLUONNOS koheesiopolitiikasta ja alueellisista ympäristöstrategioista ilmastonmuutoksen torjunnassa

13-11-2020 REGI_PR(2020)660259 PE660.259v01-00 REGI
Tonino PICULA

MIETINTÖLUONNOS koheesiopolitiikan sukupuoliulottuvuudesta

12-11-2020 REGI_PR(2020)660209 PE660.209v01-00 REGI
Monika VANA

ESITYSLISTALUONNOSt - Tiistai 10. marraskuuta 2020

10-11-2020 REGI_OJ(2020)11-10_1 PE660.196v01-00 REGI

ESITYSLISTALUONNOSt

10-11-2020 REGI_OJ(2020)11 PE660.196 REGI

PÖYTÄKIRJA - Tiistai 10. marraskuuta 2020

10-11-2020 REGI_PV(2020)11-10-1 PE660.320v01-00 REGI

Lausunto Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Kroatian ja Puolan avustamiseksi luonnonkatastrofin johdosta ja ennakkomaksujen maksamiseksi Espanjalle, Irlannille, Kreikalle, Kroatialle, Portugalille, Saksalle ja Unkarille kansanterveysuhan vuoksi

23-10-2020 REGI_AL(2020)659000 PE659.000v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 15. lokakuuta 2020

15-10-2020 REGI_OJ(2020)10-15_1 PE658.912v01-00 REGI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta

12-10-2020 REGI_AD(2020)658720 PE658.720v01-00 REGI
Corina CREȚU

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukaisesta julkisen sektorin lainajärjestelystä

01-10-2020 REGI_AD(2020)658810 PE658.810v01-00 REGI
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO

LAUSUNTO Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2021

30-09-2020 REGI_AD(2020)653814 PE653.814v02-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 24. syyskuuta 2020

24-09-2020 REGI_OJ(2020)09-24_1 PE657.384v01-00 REGI

PÖYTÄKIRJA - Torstai 24. syyskuuta 2020

24-09-2020 REGI_PV(2020)09-24-1 PE658.771v01-00 REGI

Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Galician laivanrakennuksen liitännäisalojen hyväksi

21-09-2020 REGI_AL(2020)657432 PE657.432v01-00 REGI
Younous OMARJEE

TARKISTUKSET 1 - 247 - Lausuntoluonnos Elpymis- ja palautumistukivälineen perustaminen

11-09-2020 REGI_AM(2020)655985 PE655.985v02-00 REGI
Corina CREȚU

LAUSUNTO Euroopan uudesta teollisuusstrategiasta

09-09-2020 REGI_AD(2020)652349 PE652.349v02-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 7. syyskuuta 2020

07-09-2020 REGI_OJ(2020)09-07_1 PE657.151v01-00 REGI

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 7. syyskuuta 2020

07-09-2020 REGI_PV(2020)09-07-1 PE657.300v01-00 REGI

TARKISTUKSET 1 - 55 - Lausuntoluonnos Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2021 – kaikki pääluokat

01-09-2020 REGI_AM(2020)657144 PE657.144v01-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

TARKISTUKSET 1 - 115 - Lausuntoluonnos Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukainen julkisen sektorin lainajärjestely

31-08-2020 REGI_AM(2020)655979 PE655.979v01-00 REGI
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Ranskalle soveltaa Guadeloupessa, Ranskan Guayanassa, Martiniquessa ja Réunionissa tuotetusta ”perinteisestä” rommista kannettaviin tiettyihin välillisiin veroihin alennettua verokantaa

26-08-2020 REGI_PR(2020)655900 PE655.900v01-00 REGI
Younous OMARJEE

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Kanariansaarilla sovellettavasta AIEM-verosta

26-08-2020 REGI_PR(2020)655929 PE655.929v01-00 REGI
Younous OMARJEE

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen N:o 940/2014/EU muuttamisesta Ranskan syrjäisimpien alueiden meriveron voimassaoloajan osalta

26-08-2020 REGI_PR(2020)655930 PE655.930v01-00 REGI
Younous OMARJEE

TARKISTUKSET 36 - 257 - Mietintöluonnos Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttaminen Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten poikkeuksellisten lisämäärärahojen ja toteutusjärjestelyjen osalta avustuksen antamiseksi covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen sekä pohjan luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle (REACT-EU-väline)

22-07-2020 REGI_AM(2020)655753 PE655.753v01-00 REGI
Constanze KREHL Andrey NOVAKOV

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 16. heinäkuuta 2020

16-07-2020 REGI_OJ(2020)07-16_2 PE655.621v01-00 REGI

PÖYTÄKIRJA - Torstai 16. heinäkuuta 2020

16-07-2020 REGI_PV(2020)07-16-1 PE657.327v01-00 REGI

PÖYTÄKIRJA - Torstai 16. heinäkuuta 2020

16-07-2020 REGI_PV(2020)07-16-2 PE657.328v01-00 REGI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan rautateiden teemavuodesta (2021)

13-07-2020 REGI_AD(2020)652352 PE652.352v02-00 REGI
Martina MICHELS

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)

10-07-2020 REGI_AD(2020)652420 PE652.420v02-00 REGI
Caroline ROOSE

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 16. heinäkuuta 2020

09-07-2020 REGI_OJ(2020)07-16_1 PE655.620v01-00 REGI

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettuja valmisteverokantoja tiettyihin Madeiran ja Azorien itsehallintoalueilla tuotettaviin alkoholituotteisiin

07-07-2020 REGI_PR(2020)654017 PE654.017v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 6. heinäkuuta 2020

06-07-2020 REGI_OJ(2020)07-06_1 PE654.001v01-00 REGI

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 6. heinäkuuta 2020

06-07-2020 REGI_PV(2020)07-06-1 PE655.636v01-00 REGI

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten poikkeuksellisten lisämäärärahojen ja toteutusjärjestelyjen osalta avustuksen antamiseksi covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen sekä pohjan luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle (REACT-EU-väline)

01-07-2020 REGI_PR(2020)654026 PE654.026v01-00 REGI
Constanze KREHL Andrey NOVAKOV

TARKISTUKSET 1 - 125 - Lausuntoluonnos Euroopan uusi teollisuusstrategia

15-06-2020 REGI_AM(2020)653785 PE653.785v01-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

LAUSUNTOLUONNOS Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2021 – Pääluokka III

15-06-2020 REGI_PA(2020)653814 PE653.814v01-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 8. kesäkuuta 2020

08-06-2020 REGI_OJ(2020)06-08_1 PE652.606v01-00 REGI

TARKISTUKSET 23 - 342 - Lausuntoluonnos Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamiseksi (eurooppalainen ilmastolaki)

08-06-2020 REGI_AM(2020)652651 PE652.651v01-00 REGI
Caroline ROOSE

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 8. kesäkuuta 2020

08-06-2020 REGI_PV(2020)06-08-1 PE653.746v01-00 REGI

TARKISTUKSET 1 - 109 - Lausuntoluonnos Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan rautateiden teemavuodesta (2021)

03-06-2020 REGI_AM(2020)652573 PE652.573v01-00 REGI
Martina MICHELS

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä ovat nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat

02-06-2020 REGI_PR(2020)652550 PE652.550v01-00 REGI
Younous OMARJEE

TARKISTUKSET 45 - 256 - Mietintöluonnos Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustaminen

25-05-2020 REGI_AM(2020)652416 PE652.416v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

TARKISTUKSET 257 - 598 - Mietintöluonnos Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta

25-05-2020 REGI_AM(2020)652417 PE652.417v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

TARKISTUKSET 599 - 884 - Mietintöluonnos Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustaminen

25-05-2020 REGI_AM(2020)652418 PE652.418v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

TARKISTUKSET 885 - 936 - Mietintöluonnos Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustaminen

25-05-2020 REGI_AM(2020)652419 PE652.419v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)

25-05-2020 REGI_PA(2020)652420 PE652.420v01-00 REGI
Caroline ROOSE

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan rautateiden teemavuodesta (2021)

19-05-2020 REGI_PA(2020)652352 PE652.352v01-00 REGI
Martina MICHELS

LAUSUNTOLUONNOS Euroopan uudesta teollisuusstrategiasta

15-05-2020 REGI_PA(2020)652349 PE652.349v01-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

LAUSUNTO suosituksista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten

13-05-2020 REGI_AD(2020)648359 PE648.359v02-00 REGI
Pascal ARIMONT

ESITYSLISTALUONNOSt - Tiistai 12. toukokuuta 2020

12-05-2020 REGI_OJ(2020)05-12_1 PE650.670v01-00 REGI

PÖYTÄKIRJA - Tiistai 12. toukokuuta 2020

12-05-2020 REGI_PV(2020)05-12-1 PE652.379v01-00 REGI

Lausunto Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

08-05-2020 REGI_AL(2020)650652 PE650.652v01-00 REGI
Younous OMARJEE

Lausunto suuntaviivoista vuoden 2021 talousarviota varten – Pääluokka III

30-04-2020 REGI_AL(2020)650384 PE650.384v02-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021 sekä asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 229/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja niiden jaon osalta sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja asetusten soveltamisen osalta

28-04-2020 REGI_AD(2020)646963 PE646.963v04-00 REGI
Herbert DORFMANN

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 20. huhtikuuta 2020

20-04-2020 REGI_OJ(2020)04-20_1 PE650.492v02-00 REGI

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 20. huhtikuuta 2020

20-04-2020 REGI_PV(2020)04-20-1 PE650.645v01-00 REGI

TARKISTUKSET 1 - 41 - Lausuntoluonnos Suositukset Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten

16-04-2020 REGI_AM(2020)650486 PE650.486v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 8. huhtikuuta 2020

08-04-2020 REGI_PV(2020)04-08-1 PE650.644v01-00 REGI

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta

23-03-2020 REGI_PR(2020)648609 PE648.609v03-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

LAUSUNTOLUONNOS suosituksista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten

10-03-2020 REGI_PA(2020)648359 PE648.359v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

Younous Omarjeen työjärjestyksen 143 artiklan mukainen lausunto päätöslauselmaesityksestä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

05-03-2020 REGI_AL(2019)645012 PE645.012v03-00 REGI
Younous OMARJEE

TARKISTUKSET 16 - 219 - Lausuntoluonnos Tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistaminen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021

04-03-2020 REGI_AM(2020)648430 PE648.430v01-00 REGI
Herbert DORFMANN

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 19. helmikuuta 2020 - Torstai 20. helmikuuta 2020

19-02-2020 REGI_PV(2020)02-19-1 PE648.357v01-00 REGI

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 13. helmikuuta 2020

13-02-2020 REGI_OJ(2020)02-13_1 PE646.915v01-00 REGI

PÖYTÄKIRJA - Torstai 13. helmikuuta 2020

13-02-2020 REGI_PV(2020)02-13-1 PE648.327v01-00 REGI

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021 sekä asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 229/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja niiden jaon osalta sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja asetusten soveltamisen osalta

03-02-2020 REGI_PA(2020)646963 PE646.963v01-00 REGI
Herbert DORFMANN

TARKISTUKSET 1 - 124 - Lausuntoluonnos Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: Vuotuinen kasvuselvitys 2020

27-01-2020 REGI_AM(2020)646910 PE646.910v02-00 REGI
Francesca DONATO

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot

22-01-2020 REGI_AD(2020)643053 PE643.053v02-00 REGI
Josianne CUTAJAR

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 20. tammikuuta 2020 - Tiistai 21. tammikuuta 2020

20-01-2020 REGI_PV(2020)01-20-1 PE646.899v01-00 REGI