Please fill this field

Najnovšie dokumenty

Niektoré z týchto dokumentov možno nie sú k dispozícii vo Vašom jazyku. Preto sa Vám automaticky navrhne iná verzia. Uvidíte to podľa ikony navrhovanej jazykovej verzie. (e.g.: FR ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 6. júla 2020

06-07-2020 REGI_OJ(2020)07-06_1 PE654.001v01-00 REGI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 125 - Návrh stanoviska Nová priemyselná stratégia pre Európu

15-06-2020 REGI_AM(2020)653785 PE653.785v01-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

NÁVRH STANOVISKA k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – oddiel III

15-06-2020 REGI_PA(2020)653814 PE653.814v01-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 8. júna 2020

08-06-2020 REGI_OJ(2020)06-08_1 PE652.606v01-00 REGI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 23 – 342 - Návrh stanoviska Stanovenie rámca na dosiahnutie klimatickej neutrality a zmena nariadenia (EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický predpis)

08-06-2020 REGI_AM(2020)652651 PE652.651v01-00 REGI
Caroline ROOSE

ZÁPISNICA - Pondelok, 8. júna 2020

08-06-2020 REGI_PV(2020)06-08-1 PE653.746v01-00 REGI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 109 - Návrh stanoviska Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku železníc (2021)

03-06-2020 REGI_AM(2020)652573 PE652.573v01-00 REGI
Martina MICHELS

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí

02-06-2020 REGI_PR(2020)652550 PE652.550v01-00 REGI
Younous OMARJEE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 45 - 256 - Návrh správy Zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu

25-05-2020 REGI_AM(2020)652416 PE652.416v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 257 - 598 - Návrh správy Zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu

25-05-2020 REGI_AM(2020)652417 PE652.417v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 599 - 884 - Návrh správy Zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu

25-05-2020 REGI_AM(2020)652418 PE652.418v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 885 - 936 - Návrh správy Zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu

25-05-2020 REGI_AM(2020)652419 PE652.419v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický predpis)

25-05-2020 REGI_PA(2020)652420 PE652.420v01-00 REGI
Caroline ROOSE

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku železníc (2021)

19-05-2020 REGI_PA(2020)652352 PE652.352v01-00 REGI
Martina MICHELS

NÁVRH STANOVISKA k novej priemyselnej stratégii pre Európu

15-05-2020 REGI_PA(2020)652349 PE652.349v01-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

STANOVISKO k odporúčaniam na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

13-05-2020 REGI_AD(2020)648359 PE648.359v02-00 REGI
Pascal ARIMONT

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 12. mája 2020

12-05-2020 REGI_OJ(2020)05-12_1 PE650.670v01-00 REGI

ZÁPISNICA - Utorok, 12. mája 2020

12-05-2020 REGI_PV(2020)05-12-1 PE652.379v01-00 REGI

Stanovisko k mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie

08-05-2020 REGI_AL(2020)650652 PE650.652v01-00 REGI
Younous OMARJEE

Stanovisko k usmerneniam pre rozpočet na rok 2021 – oddiel III

30-04-2020 REGI_AL(2020)650384 PE650.384v02-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich distribúciu v roku 2021, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o ich zdroje a uplatňovanie v roku 2021

28-04-2020 REGI_AD(2020)646963 PE646.963v04-00 REGI
Herbert DORFMANN

ZÁPISNICA - Pondelok, 20. apríla 2020

20-04-2020 REGI_PV(2020)04-20-1 PE650.645v01-00 REGI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 41 - Návrh stanoviska Odporúčania na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

16-04-2020 REGI_AM(2020)650486 PE650.486v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 8. apríla 2020

08-04-2020 REGI_OJ(2020)04-08_1 PE650.400v01-00 REGI

ZÁPISNICA - Streda, 8. apríla 2020

08-04-2020 REGI_PV(2020)04-08-1 PE650.644v01-00 REGI

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu

23-03-2020 REGI_PR(2020)648609 PE648.609v03-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

NÁVRH STANOVISKA k odporúčaniam na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

10-03-2020 REGI_PA(2020)648359 PE648.359v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

stanovisko k návrhu uznesenia Younousa Omarjeeho o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

05-03-2020 REGI_AL(2019)645012 PE645.012v03-00 REGI
Younous OMARJEE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 16 – 219 - Návrh stanoviska Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021

04-03-2020 REGI_AM(2020)648430 PE648.430v01-00 REGI
Herbert DORFMANN

ZÁPISNICA - Streda, 19. februára 2020 - Štvrtok, 20. februára 2020

19-02-2020 REGI_PV(2020)02-19-1 PE648.357v01-00 REGI

ZÁPISNICA - Štvrtok, 13. februára 2020

13-02-2020 REGI_PV(2020)02-13-1 PE648.327v01-00 REGI

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich distribúciu v roku 2021, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o ich zdroje a uplatňovanie v roku 2021

03-02-2020 REGI_PA(2020)646963 PE646.963v01-00 REGI
Herbert DORFMANN

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 124 - Návrh stanoviska Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2020

27-01-2020 REGI_AM(2020)646910 PE646.910v02-00 REGI
Francesca DONATO

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel III - Komisia a výkonné agentúry

22-01-2020 REGI_AD(2020)643053 PE643.053v02-00 REGI
Josianne CUTAJAR

ZÁPISNICA - Pondelok, 20. januára 2020 - Utorok, 21. januára 2020

20-01-2020 REGI_PV(2020)01-20-1 PE646.899v01-00 REGI

NÁVRH STANOVISKA k európskemu semestru pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2020

18-12-2019 REGI_PA(2019)645032 PE645.032v01-00 REGI
Francesca DONATO

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 42 - Návrh stanoviska Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

13-12-2019 REGI_AM(2019)644954 PE644.954v01-00 REGI
Josianne CUTAJAR

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Programu na podporu reforiem

05-12-2019 REGI_AD(2019)643095 PE643.095v01-00 REGI
Cristian GHINEA

ZÁPISNICA - Streda, 4. decembra 2019 - Štvrtok, 5. decembra 2019

04-12-2019 REGI_PV(2019)12-04-1 PE645.077v01-00 REGI

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel III - Komisia a výkonné agentúry

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00 REGI
Josianne CUTAJAR

Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku

04-11-2019 REGI_AL(2019)643063 PE643.063v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ZÁPISNICA - Pondelok, 4. novembra 2019 - Utorok, 5. novembra 2019

04-11-2019 REGI_PV(2019)11-04-1 PE643.081v01-00 REGI

ZÁPISNICA - Pondelok, 21. októbra 2019

21-10-2019 REGI_PV(2019)10-21-1 PE643.049v01-00 REGI

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00 REGI
Younous OMARJEE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 87 - Návrh správy Finančná pomoc členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody

07-10-2019 REGI_AM(2019)641404 PE641.404v01-00 REGI
Younous OMARJEE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 2. októbra 2019

02-10-2019 REGI_OJ(2019)10-02_1 PE641.266v01-00 REGI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 2. októbra 2019

02-10-2019 REGI_OJ(2019)10-02_2 PE641.267v01-00 REGI

ZÁPISNICA - Streda, 2. októbra 2019

02-10-2019 REGI_PV(2019)10-02-1 PE641.428v01-00 REGI

ZÁPISNICA - Streda, 2. októbra 2019

02-10-2019 REGI_PV(2019)10-02-2 PE642.865v01-00 REGI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 41 - Návrh stanoviska Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

10-09-2019 REGI_AM(2019)641111 PE641.111v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ZÁPISNICA - Utorok, 3. septembra 2019

03-09-2019 REGI_PV(2019)09-03-1 PE641.079v01-00 REGI

ROZPOČTOVÉ POZMEŇUJÚCE NÁVRHY Rozpočet 2020

29-08-2019 REGI_AB(2019)640650 PE640.650v01-00 REGI
Younous OMARJEE

Stanovisko k mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie

28-08-2019 REGI_AL(2019)640645 PE640.645v01-00 REGI
Younous OMARJEE

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020

08-08-2019 REGI_PA(2019)639988 PE639.988v01-00 REGI
Younous OMARJEE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 23. júla 2019

23-07-2019 REGI_OJ(2019)07-23_1 PE639.793v01-00 REGI

ZÁPISNICA - Utorok, 23. júla 2019

23-07-2019 REGI_PV(2019)07-23-1 PE639.876v01-00 REGI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 10. júla 2019

10-07-2019 REGI_OJ(2019)07-10_1 PE639.706v01-00 REGI

ZÁPISNICA - Streda, 10. júla 2019

10-07-2019 REGI_PV(2019)07-10-1 PE639.754v01-00 REGI