Recentste documenten

Sommige van deze documenten zijn mogelijk niet in uw taal beschikbaar. In dat geval wordt automatisch een andere versie aangeboden. Deze documenten worden aangeduid met een icoon voor de voorgestelde taalversie. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2018/842 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement EN

16-11-2021 REGI_PA(2021)700446 PE700.446v01-00 REGI
Vlad-Marius BOTOŞ

PROJET DE RAPPORT sur les îles de l’UE et la politique de cohésion: situation actuelle et défis futurs FR

15-11-2021 REGI_PR(2021)697860 PE697.860v01-00 REGI
Younous OMARJEE

MINUTES - Monday, 15 November 2021 EN

15-11-2021 REGI_PV(2021)11-15-1 PE700.465v01-00 REGI

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – Europese Commissie

12-11-2021 REGI_PA(2021)700428 PE700.428v01-00 REGI
Irène TOLLERET
Termijn voor de indiening van amendementen : 10-12-2021

AMENDEMENTEN 1 - 189 - Ontwerpverslag Cohesiebeleid als een instrument om verschillen in de gezondheidszorg te verkleinen en grensoverschrijdende samenwerking op gezondheidsgebied te verbeteren

29-10-2021 REGI_AM(2021)699164 PE699.164v01-00 REGI
Tomislav SOKOL

AMENDEMENTEN 1 - 157 - Ontwerpverslag De rol van het cohesiebeleid bij het bevorderen van innovatieve en slimme transformatie en regionale ICT-connectiviteit

26-10-2021 REGI_AM(2021)699186 PE699.186v01-00 REGI
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO

NOTULEN - Donderdag 14 oktober 2021

14-10-2021 REGI_PV(2021)10-14-1 PE699.079v02-00 REGI

AMENDEMENTEN 1 - 235 - Ontwerpverslag Uitdagingen voor stedelijke gebieden na COVID-19

08-10-2021 REGI_AM(2021)697652 PE697.652v01-00 REGI
Katalin CSEH

NOTULEN - Maandag 27 september 2021

27-09-2021 REGI_PV(2021)09-27-1 PE697.651v01-00 REGI

ONTWERPVERSLAG over de rol van het cohesiebeleid bij het bevorderen van innovatieve en slimme transformatie en regionale ICT-connectiviteit

24-09-2021 REGI_PR(2021)697552 PE697.552v02-00 REGI
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO
Termijn voor de indiening van amendementen : 21-10-2021

ONTWERPVERSLAG over cohesiebeleid als een instrument om verschillen in de gezondheidszorg te verkleinen en grensoverschrijdende samenwerking op gezondheidsgebied te verbeteren

22-09-2021 REGI_PR(2021)697616 PE697.616v01-00 REGI
Tomislav SOKOL
Termijn voor de indiening van amendementen : 28-10-2021

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van bepaalde industrieproducten in de Canarische Eilanden

15-09-2021 REGI_PR(2021)696564 PE696.564v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ONTWERPVERSLAG over de uitdagingen voor stedelijke gebieden na COVID-19

06-09-2021 REGI_PR(2021)696398 PE696.398v01-00 REGI
Katalin CSEH
Termijn voor de indiening van amendementen : 07-10-2021

NOTULEN - Maandag 6 september 2021

06-09-2021 REGI_PV(2021)09-06-1 PE696.509v01-00 REGI

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 13 juli 2021

13-07-2021 REGI_OJ(2021)07-13_1 PE695.187v01-00 REGI

NOTULEN - Dinsdag 13 juli 2021

13-07-2021 REGI_PV(2021)07-13-1 PE696.286v01-00 REGI

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 347/2013

22-06-2021 REGI_AD(2021)691110 PE691.110v02-00 REGI
Vlad-Marius BOTOŞ

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 15 juni 2021

15-06-2021 REGI_OJ(2021)06-15_1 PE693.836v01-00 REGI

NOTULEN - Dinsdag 15 juni 2021

15-06-2021 REGI_PV(2021)06-15-1 PE694.947v01-00 REGI

NOTULEN - Dinsdag 25 mei 2021

10-06-2021 REGI_PV(2021)05-25-1 PE693.631v02-00 REGI

ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het Fonds voor een rechtvaardige transitie en het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur en financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa

08-06-2021 REGI_PR(2021)692951 PE692.951v02-00 REGI
Constanze KREHL Andrey NOVAKOV

ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds

04-06-2021 REGI_PR(2021)692949 PE692.949v02-00 REGI
Andrea COZZOLINO

ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling “Europese territoriale samenwerking” (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden

04-06-2021 REGI_PR(2021)693556 PE693.556v02-00 REGI
Pascal ARIMONT

AMENDEMENTEN 1 - 136 - Ontwerpverslag Een nieuwe aanpak van de maritieme strategie voor het Atlantische gebied

03-06-2021 REGI_AM(2021)693733 PE693.733v01-00 REGI
Younous OMARJEE

AMENDEMENTEN 1 - 208 - Ontwerpverslag Naar een sterker partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU

02-06-2021 REGI_AM(2021)693637 PE693.637v01-00 REGI
Stéphane BIJOUX

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 25 mei 2021

25-05-2021 REGI_OJ(2021)05-25_1 PE692.828v01-00 REGI

AMENDEMENTEN 51 - 412 - Ontwerpadvies Richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 347/2013

30-04-2021 REGI_AM(2021)692632 PE692.632v01-00 REGI
Vlad-Marius BOTOŞ

ONTWERPVERSLAG over een nieuwe aanpak van de maritieme strategie voor het Atlantische gebied

29-04-2021 REGI_PR(2021)689656 PE689.656v01-00 REGI
Younous OMARJEE
Termijn voor de indiening van amendementen : 03-06-2021

ONTWERPVERSLAG Naar een sterker partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU

29-04-2021 REGI_PR(2021)689837 PE689.837v01-00 REGI
Stéphane BIJOUX
Termijn voor de indiening van amendementen : 31-05-2021

NOTULEN - Donderdag 22 april 2021

22-04-2021 REGI_PV(2021)04-22-1 PE691.431v01-00 REGI

advies inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland en Frankrijk in verband met natuurrampen, en voor bijstand aan Albanië, België, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Montenegro, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Servië, Spanje en Tsjechië naar aanleiding van een volksgezondheidscrisis

21-04-2021 REGI_AL(2021)691448 PE691.448v01-00 REGI
Younous OMARJEE - Voorzitter

AMENDEMENTEN 58 - 376 - Ontwerpverslag Oprichting van de reserve voor aanpassing aan de brexit

31-03-2021 REGI_AM(2021)691144 PE691.144v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 347/2013

29-03-2021 REGI_PA(2021)691110 PE691.110v01-00 REGI
Vlad-Marius BOTOŞ
Termijn voor de indiening van amendementen : 29-04-2021

AMENDEMENTEN 377 - 378 - Ontwerpverslag Oprichting van de reserve voor aanpassing aan de brexit

26-03-2021 REGI_AM(2021)691145 PE691.145v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de “octroi de mer”-regeling in de Franse ultraperifere gebieden en tot wijziging van Besluit nr. 940/2014/EU

23-03-2021 REGI_PR(2021)691091 PE691.091v01-00 REGI
Younous OMARJEE

NOTULEN - Dinsdag 16 maart 2021

16-03-2021 REGI_PV(2021)03-16-1 PE689.875v02-00 REGI

Advies inzake het ontwerpverslag over de algemene richtsnoeren voor de begroting 2022, Afdeling III – Commissie

03-03-2021 REGI_AL(2021)689646 PE689.646v01-00 REGI
Younous OMARJEE - Voorzitter

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de reserve voor aanpassing aan de brexit

02-03-2021 REGI_PR(2021)680711 PE680.711v01-00 REGI
Pascal ARIMONT
Termijn voor de indiening van amendementen : 24-03-2021

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 - Europese Commissie

25-02-2021 REGI_AD(2021)662007 PE662.007v02-00 REGI
Isabel BENJUMEA BENJUMEA

Advies inzake het Europees Semester voor economische beleidscoördinatie: Jaarlijkse strategie voor duurzame groei voor 2021 (COM(2020)575)

25-02-2021 REGI_AL(2021)689495 PE689.495v01-00 REGI
Younous OMARJEE - Voorzitter

NOTULEN - Woensdag 24 februari 2021

24-02-2021 REGI_PV(2021)02-24-1 PE689.657v01-00 REGI

NOTULEN - Maandag 1 februari 2021

19-02-2021 REGI_PV(2021)02-01-1 PE680.861v04-00 REGI

AMENDEMENTEN 1 - 288 - Ontwerpverslag Demografische tendensen in de regio’s van de EU ombuigen met behulp van instrumenten van het cohesiebeleid

09-02-2021 REGI_AM(2021)680966 PE680.966v01-00 REGI
Daniel BUDA

AMENDEMENTEN 1 - 152 - Ontwerpverslag De herziening van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie

03-02-2021 REGI_AM(2021)663294 PE663.294v02-00 REGI
Younous OMARJEE

Advies betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming van gerubriceerde gegevens

01-02-2021 REGI_AL(2021)680726 PE680.726v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

AMENDEMENTEN 1 - 53 - Ontwerpadvies Het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 - Europese Commissie

21-01-2021 REGI_AM(2021)663391 PE663.391v01-00 REGI
Isabel BENJUMEA BENJUMEA

NOTULEN - Donderdag 14 januari 2021

14-01-2021 REGI_PV(2021)01-14-1 PE663.381v01-00 REGI

AMENDEMENTEN 1 - 221 - Ontwerpverslag Het cohesiebeleid en regionale milieustrategieën in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering

13-01-2021 REGI_AM(2021)663150 PE663.150v01-00 REGI
Tonino PICULA

ONTWERPVERSLAG inzake demografische tendensen in de regio’s van de EU ombuigen met behulp van instrumenten van het cohesiebeleid

22-12-2020 REGI_PR(2020)663033 PE663.033v01-00 REGI
Daniel BUDA
Termijn voor de indiening van amendementen : 09-02-2021

NOTULEN - Vrijdag 18 december 2020

18-12-2020 REGI_PV(2020)12-18-1 PE663.132v01-00 REGI

ONTWERPVERSLAG over de herziening van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie

17-12-2020 REGI_PR(2020)661876 PE661.876v01-00 REGI
Younous OMARJEE
Termijn voor de indiening van amendementen : 25-01-2021

AMENDEMENTEN 1 - 194 - Ontwerpverslag De genderdimensie in het cohesiebeleid

14-12-2020 REGI_AM(2020)662029 PE662.029v01-00 REGI
Monika VANA

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 - Europese Commissie

08-12-2020 REGI_PA(2020)662007 PE662.007v01-00 REGI
Isabel BENJUMEA BENJUMEA
Termijn voor de indiening van amendementen : 21-01-2021

NOTULEN - Donderdag 3 december 2020

03-12-2020 REGI_PV(2020)12-03-1 PE661.941v01-00 REGI

NOTULEN - Donderdag 15 oktober 2020

17-11-2020 REGI_PV(2020)10-15-1 PE660.060v02-00 REGI

ONTWERPVERSLAG over het cohesiebeleid en regionale milieustrategieën in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering

13-11-2020 REGI_PR(2020)660259 PE660.259v01-00 REGI
Tonino PICULA
Termijn voor de indiening van amendementen : 12-01-2021