Recentste documenten

Sommige van deze documenten zijn mogelijk niet in uw taal beschikbaar. In dat geval wordt automatisch een andere versie aangeboden. Deze documenten worden aangeduid met een icoon voor de voorgestelde taalversie. (e.g.: FR ).

MINUTES - Thursday, 15 October 2020 EN

17-11-2020 REGI_PV(2020)10-15-1 PE660.060v02-00 REGI

ONTWERPVERSLAG over het cohesiebeleid en regionale milieustrategieën in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering

13-11-2020 REGI_PR(2020)660259 PE660.259v01-00 REGI
Tonino PICULA

DRAFT REPORT on the gender dimension in Cohesion Policy EN

12-11-2020 REGI_PR(2020)660209 PE660.209v01-00 REGI
Monika VANA

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 10 november 2020

10-11-2020 REGI_OJ(2020)11-10_1 PE660.196v01-00 REGI

ONTWERPAGENDA

10-11-2020 REGI_OJ(2020)11 PE660.196 REGI

MINUTES - Tuesday, 10 November 2020 EN

10-11-2020 REGI_PV(2020)11-10-1 PE660.320v01-00 REGI

Advies inzake de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Kroatië en Polen in verband met een natuurramp en voor de betaling van voorschotten aan Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Portugal en Spanje naar aanleiding van een volksgezondheidscrisis

23-10-2020 REGI_AL(2020)659000 PE659.000v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ONTWERPAGENDA - Donderdag 15 oktober 2020

15-10-2020 REGI_OJ(2020)10-15_1 PE658.912v01-00 REGI

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht

12-10-2020 REGI_AD(2020)658720 PE658.720v01-00 REGI
Corina CREȚU

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de leenfaciliteit voor de overheidssector in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie

01-10-2020 REGI_AD(2020)658810 PE658.810v01-00 REGI
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO

ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021

30-09-2020 REGI_AD(2020)653814 PE653.814v02-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

ONTWERPAGENDA - Donderdag 24 september 2020

24-09-2020 REGI_OJ(2020)09-24_1 PE657.384v01-00 REGI

NOTULEN - Donderdag 24 september 2020

24-09-2020 REGI_PV(2020)09-24-1 PE658.771v01-00 REGI

Advies inzake de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering voor aanverwante sectoren in de scheepsbouw in Galicië

21-09-2020 REGI_AL(2020)657432 PE657.432v01-00 REGI
Younous OMARJEE

AMENDEMENTEN 1 - 247 - Ontwerpadvies Instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht

11-09-2020 REGI_AM(2020)655985 PE655.985v02-00 REGI
Corina CREȚU

ADVIES inzake een nieuwe industriestrategie voor Europa

09-09-2020 REGI_AD(2020)652349 PE652.349v02-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

ONTWERPAGENDA - Maandag 7 september 2020

07-09-2020 REGI_OJ(2020)09-07_1 PE657.151v01-00 REGI

NOTULEN - Maandag 7 september 2020

07-09-2020 REGI_PV(2020)09-07-1 PE657.300v01-00 REGI

AMENDEMENTEN 1 - 55 - Ontwerpadvies Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - Alle afdelingen

01-09-2020 REGI_AM(2020)657144 PE657.144v01-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

AMENDEMENTEN 1 - 115 - Ontwerpadvies Leenfaciliteit voor de overheidssector in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie

31-08-2020 REGI_AM(2020)655979 PE655.979v01-00 REGI
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Frankrijk wordt gemachtigd een verlaagd tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde “traditionele” rum

26-08-2020 REGI_PR(2020)655900 PE655.900v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de AIEM-belastingregeling die van toepassing is op de Canarische Eilanden

26-08-2020 REGI_PR(2020)655929 PE655.929v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit nr. 940/2014/EU betreffende de “octroi de mer”-belastingregeling in de Franse ultraperifere gebieden, wat de toepassingsduur betreft

26-08-2020 REGI_PR(2020)655930 PE655.930v01-00 REGI
Younous OMARJEE

AMENDEMENTEN 36 - 257 - Ontwerpverslag Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke extra middelen en uitvoeringsregelingen in het kader van de doelstelling “investeren in groei en werkgelegenheid” om bijstand te verlenen ter bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie (REACT-EU)

22-07-2020 REGI_AM(2020)655753 PE655.753v01-00 REGI
Constanze KREHL Andrey NOVAKOV

ONTWERPAGENDA - Donderdag 16 juli 2020

16-07-2020 REGI_OJ(2020)07-16_2 PE655.621v01-00 REGI

NOTULEN - Donderdag 16 juli 2020

16-07-2020 REGI_PV(2020)07-16-1 PE657.327v01-00 REGI

NOTULEN - Donderdag 16 juli 2020

16-07-2020 REGI_PV(2020)07-16-2 PE657.328v01-00 REGI

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar van de spoorwegen (2021)

13-07-2020 REGI_AD(2020)652352 PE652.352v02-00 REGI
Martina MICHELS

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet)

10-07-2020 REGI_AD(2020)652420 PE652.420v02-00 REGI
Caroline ROOSE

ONTWERPAGENDA - Donderdag 16 juli 2020

09-07-2020 REGI_OJ(2020)07-16_1 PE655.620v01-00 REGI

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Portugal wordt gemachtigd een verlaagd accijnstarief toe te passen op bepaalde in de autonome regio’s Madeira en de Azoren geproduceerde alcoholhoudende producten

07-07-2020 REGI_PR(2020)654017 PE654.017v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ONTWERPAGENDA - Maandag 6 juli 2020

06-07-2020 REGI_OJ(2020)07-06_1 PE654.001v01-00 REGI

NOTULEN - Maandag 6 juli 2020

06-07-2020 REGI_PV(2020)07-06-1 PE655.636v01-00 REGI

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke extra middelen en uitvoeringsregelingen in het kader van de doelstelling “investeren in groei en werkgelegenheid” om bijstand te verlenen ter bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie (REACT-EU)

01-07-2020 REGI_PR(2020)654026 PE654.026v01-00 REGI
Constanze KREHL Andrey NOVAKOV

AMENDEMENTEN 1 - 125 - Ontwerpadvies Een nieuwe industriestrategie voor Europa

15-06-2020 REGI_AM(2020)653785 PE653.785v01-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

ONTWERPADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - Afdelingen III

15-06-2020 REGI_PA(2020)653814 PE653.814v01-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

ONTWERPAGENDA - Maandag 8 juni 2020

08-06-2020 REGI_OJ(2020)06-08_1 PE652.606v01-00 REGI

AMENDEMENTEN 23 - 342 - Ontwerpadvies Vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet)

08-06-2020 REGI_AM(2020)652651 PE652.651v01-00 REGI
Caroline ROOSE

NOTULEN - Maandag 8 juni 2020

08-06-2020 REGI_PV(2020)06-08-1 PE653.746v01-00 REGI

AMENDEMENTEN 1 - 109 - Ontwerpadvies Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar van de spoorwegen (2021)

03-06-2020 REGI_AM(2020)652573 PE652.573v01-00 REGI
Martina MICHELS

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft

02-06-2020 REGI_PR(2020)652550 PE652.550v01-00 REGI
Younous OMARJEE

AMENDEMENTEN 45 - 256 - Ontwerpverslag Oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie

25-05-2020 REGI_AM(2020)652416 PE652.416v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

AMENDEMENTEN 257 - 598 - Ontwerpverslag Oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie

25-05-2020 REGI_AM(2020)652417 PE652.417v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

AMENDEMENTEN 599 - 884 - Ontwerpverslag Oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie

25-05-2020 REGI_AM(2020)652418 PE652.418v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

AMENDEMENTEN 885 - 936 - Ontwerpverslag Oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie

25-05-2020 REGI_AM(2020)652419 PE652.419v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet)

25-05-2020 REGI_PA(2020)652420 PE652.420v01-00 REGI
Caroline ROOSE

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar van de spoorwegen (2021)

19-05-2020 REGI_PA(2020)652352 PE652.352v01-00 REGI
Martina MICHELS

ONTWERPADVIES inzake een nieuwe industriestrategie voor Europa

15-05-2020 REGI_PA(2020)652349 PE652.349v01-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

ADVIES inzake de aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

13-05-2020 REGI_AD(2020)648359 PE648.359v02-00 REGI
Pascal ARIMONT

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 12 mei 2020

12-05-2020 REGI_OJ(2020)05-12_1 PE650.670v01-00 REGI

NOTULEN - Dinsdag 12 mei 2020

12-05-2020 REGI_PV(2020)05-12-1 PE652.379v01-00 REGI

Advies over de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie

08-05-2020 REGI_AL(2020)650652 PE650.652v01-00 REGI
Younous OMARJEE

Richtsnoeren voor de begroting 2021 – Afdeling III

30-04-2020 REGI_AL(2020)650384 PE650.384v02-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling ervan voor 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing ervan in 2021

28-04-2020 REGI_AD(2020)646963 PE646.963v04-00 REGI
Herbert DORFMANN

ONTWERPAGENDA - Maandag 20 april 2020

20-04-2020 REGI_OJ(2020)04-20_1 PE650.492v02-00 REGI

NOTULEN - Maandag 20 april 2020

20-04-2020 REGI_PV(2020)04-20-1 PE650.645v01-00 REGI

AMENDEMENTEN 1 - 41 - Ontwerpadvies Aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

16-04-2020 REGI_AM(2020)650486 PE650.486v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

ONTWERPAGENDA - Woensdag 8 april 2020

08-04-2020 REGI_OJ(2020)04-08_1 PE650.400v01-00 REGI

NOTULEN - Woensdag 8 april 2020

08-04-2020 REGI_PV(2020)04-08-1 PE650.644v01-00 REGI

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie

23-03-2020 REGI_PR(2020)648609 PE648.609v03-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

ONTWERPADVIES inzake de aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

10-03-2020 REGI_PA(2020)648359 PE648.359v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

Advies inzake de ontwerpresolutie van Younous Omarjee over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming

05-03-2020 REGI_AL(2019)645012 PE645.012v03-00 REGI
Younous OMARJEE

AMENDEMENTEN 16 - 219 - Ontwerpadvies Vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021 en wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling ervan voor 2021 en wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing ervan in 2021

04-03-2020 REGI_AM(2020)648430 PE648.430v01-00 REGI
Herbert DORFMANN

NOTULEN - Woensdag 19 februari 2020 - Donderdag 20 februari 2020

19-02-2020 REGI_PV(2020)02-19-1 PE648.357v01-00 REGI

ONTWERPAGENDA - Donderdag 13 februari 2020

13-02-2020 REGI_OJ(2020)02-13_1 PE646.915v01-00 REGI

NOTULEN - Donderdag 13 februari 2020

13-02-2020 REGI_PV(2020)02-13-1 PE648.327v01-00 REGI

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling ervan voor 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing ervan in 2021

03-02-2020 REGI_PA(2020)646963 PE646.963v01-00 REGI
Herbert DORFMANN

AMENDEMENTEN 1 - 124 - Ontwerpadvies Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2020

27-01-2020 REGI_AM(2020)646910 PE646.910v02-00 REGI
Francesca DONATO

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

22-01-2020 REGI_AD(2020)643053 PE643.053v02-00 REGI
Josianne CUTAJAR

NOTULEN - Maandag 20 januari 2020 - Dinsdag 21 januari 2020

20-01-2020 REGI_PV(2020)01-20-1 PE646.899v01-00 REGI

ONTWERPADVIES inzake het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2020

18-12-2019 REGI_PA(2019)645032 PE645.032v01-00 REGI
Francesca DONATO