Please fill this field

Nejnovější dokumenty

Některé z těchto dokumentů nemusí být ve vašem jazyce k dispozici a v tom případě bude automaticky navržena jiná jazyková verze. Pozná se to podle ikony navrhované jazykové verze. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 1 - 221 - Draft report Cohesion Policy and regional environment strategies in the fight against climate change EN

13-01-2021 REGI_AM(2021)663150 PE663.150v01-00 REGI
Tonino PICULA

NÁVRH ZPRÁVY o zvrácení demografických trendů v regionech EU využitím nástrojů politiky soudržnosti

22-12-2020 REGI_PR(2020)663033 PE663.033v01-00 REGI
Daniel BUDA

NÁVRH ZPRÁVY o přezkumu Fondu solidarity Evropské unie

17-12-2020 REGI_PR(2020)661876 PE661.876v01-00 REGI
Younous OMARJEE

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 194 - Návrh zprávy Genderový rozměr v politice soudržnosti

14-12-2020 REGI_AM(2020)662029 PE662.029v01-00 REGI
Monika VANA

NÁVRH STANOVISKA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 – Evropská komise

08-12-2020 REGI_PA(2020)662007 PE662.007v01-00 REGI
Isabel BENJUMEA BENJUMEA

ZÁPIS - Čtvrtek, 3. prosince 2020

03-12-2020 REGI_PV(2020)12-03-1 PE661.941v01-00 REGI

ZÁPIS - Čtvrtek, 15. října 2020

17-11-2020 REGI_PV(2020)10-15-1 PE660.060v02-00 REGI

NÁVRH ZPRÁVY k politice soudržnosti a regionálním strategiím v oblasti životního prostředí v boji proti změně klimatu

13-11-2020 REGI_PR(2020)660259 PE660.259v01-00 REGI
Tonino PICULA

NÁVRH ZPRÁVY o genderovém rozměru v politice soudržnosti

12-11-2020 REGI_PR(2020)660209 PE660.209v01-00 REGI
Monika VANA

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

10-11-2020 REGI_OJ(2020)11 PE660.196 REGI

ZÁPIS - Úterý, 10. listopadu 2020

10-11-2020 REGI_PV(2020)11-10-1 PE660.320v01-00 REGI

Stanovisko k uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Chorvatsku a Polsku v souvislosti s přírodními katastrofami a vyplacení záloh Chorvatsku, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Portugalsku a Španělsku v souvislosti s ohrožením veřejného zdraví

23-10-2020 REGI_AL(2020)659000 PE659.000v01-00 REGI
Younous OMARJEE

STANOVISKO on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a Recovery and Resilience Facility

12-10-2020 REGI_AD(2020)658720 PE658.720v01-00 REGI
Corina CREȚU

STANOVISKO Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o úvěrovém nástroji pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci

01-10-2020 REGI_AD(2020)658810 PE658.810v01-00 REGI
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO

STANOVISKO k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021

30-09-2020 REGI_AD(2020)653814 PE653.814v02-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

ZÁPIS - Čtvrtek, 24. září 2020

24-09-2020 REGI_PV(2020)09-24-1 PE658.771v01-00 REGI

Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro odvětví přidružená ke stavbě lodí v Galicii

21-09-2020 REGI_AL(2020)657432 PE657.432v01-00 REGI
Younous OMARJEE

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 247 - Návrh stanoviska Zřízení facility na podporu oživení a odolnosti

11-09-2020 REGI_AM(2020)655985 PE655.985v02-00 REGI
Corina CREȚU

STANOVISKO k nové průmyslové strategii pro Evropu

09-09-2020 REGI_AD(2020)652349 PE652.349v02-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

ZÁPIS - Pondělí, 7. září 2020

07-09-2020 REGI_PV(2020)09-07-1 PE657.300v01-00 REGI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 55 - Návrh stanoviska Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly

01-09-2020 REGI_AM(2020)657144 PE657.144v01-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 115 - Návrh stanoviska Úvěrový nástroj pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci

31-08-2020 REGI_AM(2020)655979 PE655.979v01-00 REGI
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se povoluje Francii uplatňovat sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu

26-08-2020 REGI_PR(2020)655900 PE655.900v01-00 REGI
Younous OMARJEE

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Rady o dani AIEM uplatňované na Kanárských ostrovech

26-08-2020 REGI_PR(2020)655929 PE655.929v01-00 REGI
Younous OMARJEE

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 940/2014 o režimu tzv. „octroi de mer“ (námořní daně) v nejvzdálenějších francouzských regionech, pokud jde o dobu jeho použitelnosti

26-08-2020 REGI_PR(2020)655930 PE655.930v01-00 REGI
Younous OMARJEE

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 36 – 257 - Návrh zprávy Změna nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí opatření v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství (REACT-EU)

22-07-2020 REGI_AM(2020)655753 PE655.753v01-00 REGI
Constanze KREHL Andrey NOVAKOV

ZÁPIS - Čtvrtek, 16. července 2020

16-07-2020 REGI_PV(2020)07-16-1 PE657.327v01-00 REGI

ZÁPIS - Čtvrtek, 16. července 2020

16-07-2020 REGI_PV(2020)07-16-2 PE657.328v01-00 REGI

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku železnice (2021)

13-07-2020 REGI_AD(2020)652352 PE652.352v02-00 REGI
Martina MICHELS

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)

10-07-2020 REGI_AD(2020)652420 PE652.420v02-00 REGI
Caroline ROOSE

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební daně na některé alkoholické výrobky vyráběné v autonomních oblastech Madeira a Azory

07-07-2020 REGI_PR(2020)654017 PE654.017v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ZÁPIS - Pondělí, 6. července 2020

06-07-2020 REGI_PV(2020)07-06-1 PE655.636v01-00 REGI

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí opatření v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství (REACT-EU)

01-07-2020 REGI_PR(2020)654026 PE654.026v01-00 REGI
Constanze KREHL Andrey NOVAKOV

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 125 - Návrh stanoviska Nová průmyslová strategie pro Evropu

15-06-2020 REGI_AM(2020)653785 PE653.785v01-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

NÁVRH STANOVISKA k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – oddíl III

15-06-2020 REGI_PA(2020)653814 PE653.814v01-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23 - 342 - Návrh stanoviska kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)

08-06-2020 REGI_AM(2020)652651 PE652.651v01-00 REGI
Caroline ROOSE

ZÁPIS - Pondělí, 8. června 2020

08-06-2020 REGI_PV(2020)06-08-1 PE653.746v01-00 REGI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 – 109 - Návrh stanoviska Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku železnice (2021)

03-06-2020 REGI_AM(2020)652573 PE652.573v01-00 REGI
Martina MICHELS

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí

02-06-2020 REGI_PR(2020)652550 PE652.550v01-00 REGI
Younous OMARJEE

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 45 - 256 - Návrh zprávy Zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci

25-05-2020 REGI_AM(2020)652416 PE652.416v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 257 – 598 - Návrh zprávy Zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci

25-05-2020 REGI_AM(2020)652417 PE652.417v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 599 - 884 - Návrh zprávy Zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci

25-05-2020 REGI_AM(2020)652418 PE652.418v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 885 - 936 - Návrh zprávy Zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci

25-05-2020 REGI_AM(2020)652419 PE652.419v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)

25-05-2020 REGI_PA(2020)652420 PE652.420v01-00 REGI
Caroline ROOSE

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku železnice (2021)

19-05-2020 REGI_PA(2020)652352 PE652.352v01-00 REGI
Martina MICHELS

NÁVRH STANOVISKA o nové průmyslové strategii pro Evropu

15-05-2020 REGI_PA(2020)652349 PE652.349v01-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

STANOVISKO k doporučením pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

13-05-2020 REGI_AD(2020)648359 PE648.359v02-00 REGI
Pascal ARIMONT

ZÁPIS - Úterý, 12. května 2020

12-05-2020 REGI_PV(2020)05-12-1 PE652.379v01-00 REGI

Stanovisko k uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie

08-05-2020 REGI_AL(2020)650652 PE650.652v01-00 REGI
Younous OMARJEE

Stanovisko k obecným pokynům pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III

30-04-2020 REGI_AL(2020)650384 PE650.384v02-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

STANOVISKO Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021.

28-04-2020 REGI_AD(2020)646963 PE646.963v04-00 REGI
Herbert DORFMANN

ZÁPIS - Pondělí, 20. dubna 2020

20-04-2020 REGI_PV(2020)04-20-1 PE650.645v01-00 REGI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 41 - Návrh stanoviska Doporučení pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

16-04-2020 REGI_AM(2020)650486 PE650.486v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

ZÁPIS - Středa, 8. dubna 2020

08-04-2020 REGI_PV(2020)04-08-1 PE650.644v01-00 REGI

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci

23-03-2020 REGI_PR(2020)648609 PE648.609v03-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

NÁVRH STANOVISKA k doporučením pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

10-03-2020 REGI_PA(2020)648359 PE648.359v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

Stanovisko k návrhu usnesení, který předložil Younous Omarjee ve věci návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie

05-03-2020 REGI_AL(2019)645012 PE645.012v03-00 REGI
Younous OMARJEE

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 16 - 219 - Návrh stanoviska Přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021

04-03-2020 REGI_AM(2020)648430 PE648.430v01-00 REGI
Herbert DORFMANN