Please fill this field

Apie

Sveikinimo kalba

David McAllister David McAllister
AFET Committee Chair © European Union 2019 - EP
Sveiki apsilankę Europos Parlamento Užsienio reikalų (AFET) komiteto svetainėje!

AFET komitetas, kuriame dirba 71 narys, atsižvelgdamas į už Europos Sąjungos ribų mums kylančius vis gausesnius iššūkius ir atsiveriančias galimybes, padeda nustatyti ES bendrą užsienio ir saugumo politiką. Komitetas prižiūri, kaip ši politika įgyvendinama, ir stebi, kaip panaudojamos ES išorės veiksmams skirtos lėšos visame pasaulyje. Be to, jei ES nori pasirašyti tarptautinį susitarimą, mūsų komiteto pritarimas yra būtinas.

Užsienio reikalų komitetas siekia, kad ES ir ES nepriklausančių šalių susitarimuose būtų užtikrinama pagarba demokratijai, teisinei valstybei ir žmogaus teisėms. Mes ir toliau aktyviai skatinsime daugiašališkumą ir pasaulinę taisyklėmis grindžiamą tarptautinę tvarką, remsime atvirumą, sąžiningumą ir būtinas reformas visame pasaulyje. Ryžtingi ES išorės veiksmai yra būtini siekiant užtikrinti demokratiją, gerovę ir saugumą mūsų žemyne.

Kviečiu jus sekti šioje svetainėje pateikiamus pranešimus ir naujienas, kad galėtumėte daugiau sužinoti apie mūsų vykdomą darbą, ir stebėti tiesioginę mūsų komiteto posėdžių transliaciją internetu.

David McAllister
Kontaktai

Brussels Strasbourg