Please fill this field

Üldinfo

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

David McAllister David McAllister
AFET Committee Chair © European Union 2019 - EP
Tere tulemast Euroopa Parlamendi väliskomisjoni (AFET) veebisaidile!

Väliskomisjoni 71 liiget aitavad kujundada ELi ühist välis- ja julgeolekupoliitikat tingimustes, kus üha kasvab võimaluste ja probleemide hulk, millega meil väljaspool Euroopa Liitu tuleb kokku puutuda. Väliskomisjon jälgib ühise välis- ja julgeolekupoliitika elluviimist ja ELi välistegevuseks eraldatud raha kasutamist kogu maailmas. Samuti on väliskomisjoni toetus vajalik ELi rahvusvaheliste lepingute sõlmimiseks.

Väliskomisjoni üks eesmärke on demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste kindlustamine ELi ja kolmandate riikide vahel sõlmitavates lepingutes. Aitame edendada mitmepoolseid suhteid ja ülemaailmsetel reeglitel põhinevat rahvusvahelist korda ning toetame avatust, õiglust ja reforme kogu maailmas. Tugev ELi välistegevus on oluline Euroopa demokraatia, heaolu ja julgeoleku tagamiseks.

Olete oodatud meie veebisaidile tutvuma uudiste ja teadetega, et saada täpsem ülevaade meie tööst. Vaadake ka komisjoni koosolekute otseülekandeid voogedastuses.

David McAllister
Kontakt