Please fill this field

Dwarna

Kelmtejn ta’ merħba

The chair of the INTA Committee in front of the EU flag The chair of the INTA Committee in front of the EU flag
INTA Committee Chair © European Union 2019 - EP
Merħba bik fil-websajt tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (INTA).

Hawnhekk għandek issib l-aġendi u d-dokumenti ta' ħidma, kif ukoll dettalji dwar ir-rapporti u s-seduti ta' smigħ li għaddejjin.

Il-Parlament Ewropew jaqdi rwol deċiżiv fid-definizzjoni tal-politika kummerċjali tal-Unjoni u jaġixxi bħala l-kuxjenza demokratika tagħha. Nevalwaw il-ftehimiet kummerċjali u ta' investiment kollha tal-UE, niflu bir-reqqa l-ħidma tal-Kummissjoni qabel il-bidu tan-negozjati u matulhom, u flimkien magħha niddeċiedu dwar il-qafas ġuridiku li fih jista' jseħħ il-kummerċ. Il-ftehimiet kummerċjali u l-atti ġuridiċi jistgħu jidħlu fis-seħħ biss bl-approvazzjoni tal-PE.

Il-Kumitat imexxi wkoll id-dibattitu dwar is-sura futura tal-kummerċ internazzjonali u jaħdem favur ordni kummerċjali bbażat fuq ir-regoli. Huwa daqstant ieħor importanti li jiġi rieżaminat kif il-kummerċ u l-investiment jiġu implimentati fil-prattika.

Sabiex inwettqu l-kompitu tagħna b'mod komprensiv u f'waqtu, ħloqna mekkaniżmi u gruppi ta' ħidma li jippermettu skrutinju fil-fond u diskussjonijiet miftuħa. Permezz tal-laqgħat u d-deliberazzjonijiet pubbliċi tagħna, għandna l-għan li nħallu liċ-ċittadini Ewropej isegwu l-politika kummerċjali u jieħdu sehem fid-dibattitu.
Ninsab ħerqan li nkompli ninsisti għal rwol attiv tal-PE fit-tfassil tal-politika kummerċjali tal-UE li għandha l-kummerċ ġust, is-sostenibbiltà u r-regolamentazzjoni ta' katini ta' valur mondjali fil-qalba tagħha.
Jekk ikollok xi mistoqsija dwar il-ħidma tal-Kumitat, nitolbok tikkuntattja lis-Segretarjat.

Bernd Lange
Kuntatti