Please fill this field

Üldinfo

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

The chair of the INTA Committee in front of the EU flag The chair of the INTA Committee in front of the EU flag
INTA Committee Chair © European Union 2019 - EP
Tere tulemast rahvusvahelise kaubanduse komisjoni (INTA) veebisaidile.

Siit leiate meie koosolekute päevakorrad ja töödokumendid, samuti üksikasjad koostatavate raportite ja käimasolevate kuulamiste kohta.

Euroopa Parlamendil on liidu kaubanduspoliitika kujundamisel otsustav roll ja ta tegutseb liidu demokraatliku südametunnistusena. Meie INTA-komisjonis kaalume kõiki ELi kaubandus- ja investeerimislepinguid, jälgime Euroopa Komisjoni tööd enne läbirääkimiste algust ja nende ajal ning kaasotsustame õigusliku raamistiku üle, milles kaubandus toimub. Kaubanduslepingud ja õigusaktid jõustuvad ainult Euroopa Parlamendi nõusolekul.

INTA-komisjon juhib ka arutelu rahvusvahelise kaubanduse tuleviku üle ja seisab eeskirjadel põhineva kauplemiskorralduse eest. Samuti on oluline jälgida, kuidas kaubandust ja investeeringud tegelikkuses toimivad.

Et täita oma ülesandeid põhjalikult ja õigeaegselt, oleme moodustanud mehhanismid ja töörühmad, mis võimaldavad süvitsi analüüsimist ja avameelseid arutelusid. Avalike koosolekute ja nõupidamiste kaudu soovime anda Euroopa kodanikele võimaluse kaubanduspoliitikat jälgida ja arutelus osaleda.
Tahame säilitada Euroopa Parlamendi aktiivset rolli ELi kaubanduspoliitika kujundamisel, mille keskmes on õiglane kaubandus, jätkusuutlikkus ja ülemaailmsete väärtusahelate reguleerimine.
Kui teil on või tekib komisjoni tegevuse kohta küsimusi, pöörduge palun sekretariaadi poole.

Bernd Lange