Please fill this field

Par komitejām

Sagaidīšanas uzruna

The chair of the INTA Committee in front of the EU flag The chair of the INTA Committee in front of the EU flag
INTA Committee Chair © European Union 2019 - EP
Sveicināti Starptautiskās tirdzniecības komitejas (INTA) tīmekļa vietnē!

Šeit atradīsiet sanāksmju darba kārtības un darba dokumentus, kā arī informāciju par aktuālajiem ziņojumiem un uzklausīšanām.

Eiropas Parlamentam ir izšķiroša loma Savienības tirdzniecības politikas noteikšanā, un Parlaments rīkojas saskaņā ar savu demokrātisko pārliecību. Mēs izvērtējam visus ES tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumus, rūpīgi pārbaudām Komisijas darbu pirms sarunu sākšanas un to laikā un piedalāmies lemšanā par tiesisko regulējumu, kādā jānotiek tirdzniecībai. Tirdzniecības nolīgumi un tiesību akti var stāties spēkā tikai ar EP piekrišanu.

Komiteja arī vada debates par starptautiskās tirdzniecības nākotni un iestājas par tirdzniecības kārtību, kas balstīta uz noteikumiem. Tikpat svarīgi ir sekot līdzi tam, kā tirdzniecība un ieguldījumi tiek īstenoti praksē.

Lai visaptveroši un laikus izpildītu savu uzdevumu, esam izveidojuši mehānismus un darba grupas, kas nodrošina padziļinātu kontroli un atklātas diskusijas. Rīkojot publiskas sanāksmes un apspriedes, mūsu mērķis ir ļaut Eiropas pilsoņiem sekot līdzi tirdzniecības politikai un iesaistīties debatēs.
Es ar nepacietību gaidu iespēju arī turpmāk aktīvi piedalīties EP darbā, veidojot ES tirdzniecības politiku, kuras pamatā ir godīga tirdzniecība, ilgtspējība un globālo vērtības ķēžu regulēšana.
Ja Jums radušies vēl kādi jautājumi par komitejas darbu, lūdzam sazināties ar komitejas sekretariātu.

Bernd Lange