Om utskotten

Välkomstord

The chair of the INTA Committee in front of the EU flag The chair of the INTA Committee in front of the EU flag
INTA Committee Chair © European Union 2019 - EP
Välkommen till utskottet för internationell handel (INTA).

Här hittar du information om mötesdagordningar och arbetsdokument och uppgifter om pågående betänkanden och utfrågningar.

Europaparlamentet har en avgörande roll i utformningen av unionens handelspolitik och fungerar som dess demokratiska samvete. Vi utvärderar alla EU:s handels- och investeringsavtal, granskar kommissionens arbete både före och under förhandlingarna och är med och beslutar om de rättsliga ramarna för handeln. Handelsavtal och rättsakter kan bara träda i kraft med Europaparlamentets godkännande.

Utskottet leder också debatten om hur framtidens internationella handel ska se ut och står upp för en regelbaserad handelsordning. Lika viktigt är det att titta på hur handeln och investeringarna omsätts i praktiken.

För att hinna med att utföra alla våra uppgifter på ett heltäckande sätt har vi skapat mekanismer och arbetsgrupper som möjliggör ingående granskningar och uppriktiga diskussioner. Genom våra offentliga sammanträden och överläggningar vill vi också låta européerna följa handelspolitiken och vara med i debatten.
Jag ser fram emot att fortsätta ligga på för att ge Europaparlamentet en aktiv roll i utformningen av en handelspolitik för EU baserad på rättvis handel, hållbarhet och reglering av de globala värdekedjorna.
Kontakta gärna utskottets sekretariat om du har ytterligare frågor om vårt arbete.

Bernd Lange

Länkar