Документи за заседанията

D-BY: Делегация за връзки с Беларус

Европейският парламент съхранява всички документи от заседанията на тази делегация в електронен формат.

За да получите достъп до тези документи, трябва да изберете датата на съответното заседание. Наличните документи ще се появят като списък. В множество случаи на разположение се предоставят различни езикови версии.

След като отворите документа във Вашия браузър, можете да запазите файла или да го споделите по електронна поща.