Veuillez remplir ce champ

Dokumenty zo zasadnutí

DASE: Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)

© EP
Európsky parlament uchováva všetky dokumenty zo schôdzí pre túto delegáciu v elektronickej forme.

Ak si chcete tieto dokumenty prezrieť, zvoľte dátum príslušnej schôdze. Dostupné dokumenty sa zobrazia v zozname. V mnohých prípadoch je k dispozícii niekoľko jazykových verzií.

Po otvorení dokumentu v prehliadači môžete súbor uložiť alebo poslať e-mailom.