Please fill this field
András GYÜRK András GYÜRK
András GYÜRK

Non-inscrits

Hongrie - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Hongrie)

Accueil András GYÜRK

Dernières activités

Stratégie de cybersécurité de l’Union pour la décennie numérique (B9-0305/2021) HU

10-06-2021
Explications de vote écrites

A digitális átmenet sikeres megvalósítása az európai gazdasági versenyképesség megőrzésének és a stratégiai autonómia kialakításának nélkülözhetetlen feltétele. A digitalizáció azonban együtt jár a kiberfenyegetések növekedésével. Ezek kivédéséhez az Európai Uniónak és a tagállamoknak fokoznia kell az internet, valamint az egyéb, a társadalom és gazdaság szempontjából kritikus, hálózati és információs rendszerek biztonságát. Örömteli, hogy a közelmúltban számos olyan kezdeményezés és eszköz jött létre, melyek lehetővé teszik az átfogó és szisztematikus információmegosztást, valamint a kollektív kibervédelmi válaszadást. Hasonló szellemiségű együttműködésre kell törekedni más területeken is. A stratégiai autonómiát nem technológiai tilalmakkal, hanem az európai fejlesztések erősítése által kell elérni.
Az állásfoglalás nagyrészt megfelelően azonosítja az Európai Uniót ért kiberfenyegetéseket és a kapcsolódó teendőket. Ezért szavazatommal támogattam az állásfoglalás elfogadását.

Initiative citoyenne européenne «End the Cage Age» (Pour une nouvelle ère sans cage) (B9-0296/2021, B9-0302/2021) HU

10-06-2021
Explications de vote écrites

Az Európai Bizottság hamarosan egy újabb európai polgári kezdeményezésről, a ketreces állattartás betiltásáról fog döntést hozni. Az Európai Parlament ezért úgy határozott, hogy egy állásfoglalást fogad el, melyben megfogalmazza véleményét a ketreces állattartás betiltásáról.
Le kell szögeznünk, hogy az Európai Unió világviszonylatban is éllovasnak számít állatjólét területén. Az uniós gazdálkodóknak már jelenleg is komoly és komplex állatjóléti előírásoknak kell megfelelniük.
Az Európai Bizottságnak józan döntést kell hoznia, figyelembe véve minden szempontot: környezeti, társadalmi, gazdasági. Egy egyoldalú megközelítés az uniós állattenyésztési szektor ellehetetlenítéséhez vezethet, az élelmiszerek árának drasztikus emelkedését idézheti elő, illetve az uniós piacot az uniós állatjóléti előírásoknál alacsonyabb szintű importtermékek áraszthatják el.
Már a 2012-es feljavított ketrecekre történő átállás is komoly áremelkedést okozott pl. a tojás önköltsége uniós szinten 33%-kal nőtt. Magyarországon a betiltás a baromfitelepek 57%-át érintené, illetve a kézi-munkaerőigény is növekedne, amikor jelenleg ebből hiány van az ágazatban.
Az Uniónak továbbra is élen kell járni állatvédelemben, azonban egy esetleges újabb szabályozás nem történhet meg a gazdálkodók és a fogyasztók rovására. Ezért az állásfoglalást nem támogattam.

Promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’éducation et le monde du travail dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (A9-0163/2021 - Susana Solís Pérez) HU

10-06-2021
Explications de vote écrites

Az EU-ban páratlan nőhiánnyal kell szembenézni a TTMM-munka területeken és az oktatás terén.
Kötelességünk megbizonyosodni arról, hogy támogatjuk és ösztönözzük a fiatal lányokat és nőket a TTMM oktatásban és munka területeken. Ez nemcsak etikai követelmény, hanem gazdasági hozadéka is van. Az EU sikeres digitális átállását nem lehet úgy elképzelni, hogy közben a lakosság fele kizárásra kerül. Ugyanakkor a kvóták és a tagállami szociálpolitikákkal való beavatkozás a munka és magánélet egyensúlyával összefüggésben azonban nem erre alkalmasak. Példákra és információkra van szükségünk az iskolákban, a középiskolában és az egyetemeken. Mind a fiatal fiúk és lányok számára vonzóvá kell tenni a digitális szakterületeket, de mindamellett küzdenünk kell az online erőszak ellen. Különös figyelmet kell fordítanunk a hátrányos társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező nők és lányok helyzetére, például a fogyatékkal élőkre, a legkülső régiókban vagy vidéken élő nőkre, a szegénységben lévő nőkre, az egyedülálló anyákra, a bizonytalan helyzetben lévő diákokra és a roma nők helyzetére.

Contact

Bruxelles

Strasbourg