András GYÜRK András GYÜRK
András GYÜRK

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Ungari - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungari)

Algus András GYÜRK

Liige

ITRE
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
DASE
Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks

Asendusliige

ENVI
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
DACP
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

Viimased tegevused

Eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (A9-0187/2020 - József Szájer) HU

17-12-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Az Európai Bizottság 2017. február 14-én javaslatot nyújtott be az EU komitológiai rendszerének reformjáról, melynek célja, hogy egyes erősen vitatott szakpolitikai területeken fokozza az uniós jog végrehajtásának átláthatóságát és elszámoltathatóságát. A cél a tanácsi„tartózkodás” és azon helyzetek számának csökkentése, amikor a Tanács nem tud állást foglalni, és a Bizottság a tagállamoktól kapott egyértelmű felhatalmazás nélkül köteles eljárni. Ennek elérését a jelentéstevő elsősorban a fokozott átláthatóság és elszámoltathatóság proaktív megvalósítása által kívánta megvalósítani, egyúttal célként kitűzve az európai polgárok uniós intézmények folyamataiba és különösen a komitológiai eljárásba vetett bizalmának növelését. A környezetvédelem, valamint más alapvető kérdések – például az egészségügy és az élelmiszer-biztonság – olyan kulcsfontosságú területek, ahol a tagállamoknak politikailag elszámoltathatónak kell lenniük, és átlátható módon kell fellépniük annak érdekében, hogy a polgárok ne csak döntéseikről értesüljenek, hanem azok mögöttes okairól is, e cél tehát mindenképpen támogatandó. A jelentés szakbizottsági eljárása során azonban olyan intézkedések is a javaslat részévé váltak, amelyek aránytalanok és az intézményközi eljárások gördülékeny lefolytatását veszélyeztetik. Figyelemmel arra, hogy az uniós intézmények célja többek között az Unió politikái és intézkedései egységességének, eredményességének és folyamatosságának a biztosítása, a fenti, a jelentéstevő által sem támogatott javaslatokra tekintettel a tartózkodás mellett döntöttem a szavazás során.

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 (B9-0411/2020) HU

17-12-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Magyarország kiemelten fontos stratégiai kérdésként kezeli a géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatos tevékenységek szabályozását és a magyar mezőgazdaság GMO-mentes státuszának megőrzését. Magyarország Alaptörvénye stratégiai célként tűzi ki Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdaságának biztosítását. A GMO-mentes státusz fenntartásából egyértelmű gazdasági előnyünk származik, mivel mezőgazdasági terményeink jelentős részét külföldön értékesítjük, és exportpiacaink a GMO-mentes termékekre tartanak igényt. Erre tekintettel, szavazatommal támogattam a kifogást.

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: Geneetiliselt muundatud mais MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ning geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks või kolm MON 87427, MON 89034, MIR162 ja MON 87411 transformatsioonidest (B9-0413/2020) HU

17-12-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Magyarország kiemelten fontos stratégiai kérdésként kezeli a géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatos tevékenységek szabályozását és a magyar mezőgazdaság GMO-mentes státuszának megőrzését. Magyarország Alaptörvénye stratégiai célként tűzi ki Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdaságának biztosítását. A GMO-mentes státusz fenntartásából egyértelmű gazdasági előnyünk származik, mivel mezőgazdasági terményeink jelentős részét külföldön értékesítjük, és exportpiacaink a GMO-mentes termékekre tartanak igényt. Erre tekintettel, szavazatommal támogattam a kifogást.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg