Norica NICOLAI
Norica NICOLAI
Roumanie

Date de naissance : , Sinaia

8ème législature Norica NICOLAI

Groupes politiques

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) - Membre
 • 07-07-2014 / 04-11-2014 : Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe - Membre
 • 05-11-2014 / 31-01-2017 : Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe - Vice-présidente
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe - Vice-présidente

Partis nationaux

 • 01-07-2014 / 11-10-2015 : Partidul Naţional Liberal (Roumanie)
 • 12-10-2015 / 20-06-2016 : Independent (Roumanie)
 • 21-06-2016 / 01-07-2019 : ALDE Romania (Roumanie)

Membre

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission de la pêche
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation à la commission parlementaire d'association UE-Moldavie
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de la pêche

Membre suppléante

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Commission des affaires étrangères
 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Commission du contrôle budgétaire
 • 07-07-2014 / 12-10-2015 : Commission des affaires économiques et monétaires
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Commission des affaires étrangères
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Commission du développement régional
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Sous-commission "sécurité et défense"
 • 13-10-2015 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec l'Assemblée parlementaire de l'OTAN
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission des affaires étrangères
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission du développement régional
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Sous-commission "sécurité et défense"

Activités parlementaires principales

Contributions aux débats en séance plénière

Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

État de droit en Roumanie (débat) RO

15-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-15(1-130-0000)

L'Azerbaïdjan, notamment le cas de Mehman Huseynov RO

17-01-2019 P8_CRE-REV(2019)01-17(4-047-0000)

L'Azerbaïdjan, notamment le cas de Mehman Huseynov RO

17-01-2019 P8_CRE-REV(2019)01-17(4-049-0000)

Rapport(s) - en tant que rapporteur

Un rapporteur est nommé par la commission parlementaire saisie au fond pour élaborer un rapport sur les propositions législatives, budgétaires ou autres. Les rapporteurs peuvent ce faisant consulter des experts et les parties prenantes. Ils sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs. Les rapports adoptés en commission sont ensuite examinés et mis aux voix en séance plénière. Article 55 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur

Les commissions peuvent élaborer un avis sur le rapport de la commission saisie au fond; cet avis porte sur les matières qui relèvent de leur champ de compétence. Les rapporteurs de ces avis sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs de l’avis. Articles 56 et 57 ainsi qu’annexe VI du règlement intérieur.

AVIS sur une stratégie de l'Union pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne

23-06-2015 PECH_AD(2015)552090 PE552.090v03-00 PECH
Norica NICOLAI

Avis - en tant que rapporteur fictif

Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (UE) nº 508/2014 du Parlement européen et du Conseil

19-12-2018 REGI_AD(2018)628643 PE628.643v02-00 REGI
Iskra MIHAYLOVA

AVIS sur les régions en retard de développement dans l’Union européenne

31-01-2018 PECH_AD(2018)612274 PE612.274v02-00 PECH
Nicola CAPUTO

AVIS sur le thème «Accélérer l’innovation pour une énergie propre»

08-12-2017 REGI_AD(2017)610699 PE610.699v02-00 REGI
Monika SMOLKOVÁ

Proposition(s) de résolution

Des propositions de résolution sont déposées sur des sujets d’actualité à la demande d’une commission, d’un groupe politique ou d’au moins 5 % des députés. Elles sont mises aux voix en séance plénière. Articles 132, 136, 139 et 144 du règlement intérieur.

Questions orales

Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Petites interpellations

Les petites interpellations avec demande de réponse écrite, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 130 bis et annexe III du règlement intérieur.

Grandes interpellations

Les grandes interpellations avec demande de réponse écrite et débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 139 et annexe III du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires

Explications de vote écrites

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Demandes transfrontalières de restitution des œuvres d’art et des biens culturels volés au cours de pillages perpétrés en période de conflit armé et de guerre (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) RO

17-01-2019

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că problema operelor de artă și a bunurilor furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor reprezintă un subiect important pentru foarte mulți cetățeni europeni care așteaptă din partea Uniunii Europene susținere legislativă în ceea ce privește rezolvarea proceselor în care se află. Aspectul transnațional și internațional al acestor cereri și procese de recuperare și restituire reprezintă un impediment în concluzionarea acestora într-un timp rezonabil. Având în vedere angajamentele Uniunii Europene și ale statelor membre la nivel internațional în susținerea demersurilor de găsire și recuperare a bunurilor și operelor de artă furate în timpul conflictelor armate și al războaielor, doresc să subliniez importanța pe care o are implicarea tuturor instituțiilor naționale și europene vizate.

Protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) RO

17-01-2019

Am votat împotriva acestui raport deoarece consider că atât propunerea Comisiei Europene, cât și amendamentele adoptate de către Parlamentul European încalcă Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, introduc măsuri arbitrare și politice de stopare a fondurilor europene pentru statele membre și pedepsesc cetățenii europeni pentru deciziile politice luate de către guverne. Țin să subliniez că aspectele privind sistemul judiciar și organizarea acestuia țin de subsidiaritate, iar prin adoptarea acestui raport se încalcă în mod direct Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și principiile acestuia. Faptul că nu există o listă clară a criteriilor de evaluare în funcție de care se vor lua aceste decizii va duce, cu siguranță, la măsuri subiective și arbitrare. În ceea ce privește evaluatorii, faptul că această analiză va fi făcută doar de către Comisia Europeană, instituție cu o conducere politică, și nu de către un număr de experți imparțiali reprezintă un alt semnal că această inițiativă se dorește a fi una pur politică. Desigur, înțeleg nevoia Comisiei de a redistribui fondurile europene după bunul plac și de a găsi soluții după retragerea Marii Britanii din UE, dar cred că acest proiect va duce la mult mai multă dezbinare și va spori neîncrederea în instituțiile UE.

Rapport annuel sur les activités financières de la Banque européenne d'investissement (A8-0415/2018 - Barbara Kappel) RO

17-01-2019

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că opiniile exprimate de către raportor sunt extrem de relevante în ceea ce privește raportul anual al activităților financiare ale BEI. Subliniez faptul că Banca Europeană de Investiții trebuie să continue să investească în IMM-uri, să sprijine sectoarele economice care nu s-au recuperat complet după criza financiară și să continue să susțină investițiile și proiectele din zonele defavorizate ale Uniunii Europene. Acest raport reliefează atât aspectele pozitive ale activității financiare a BEI, cât și acele aspecte ce trebuie îmbunătățite în perioada următoare, ceea ce va ajuta la o funcționare din ce în ce mai bună a BEI și va încuraja direcționarea fondurilor către proiectele și sectoarele financiare critice pentru dezvoltarea economică a statelor membre și a Uniunii Europene.

Questions écrites

Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Questions au Bureau, à la Conférence des présidents et aux questeurs

Les députés peuvent poser des questions concernant l’exercice par le Bureau, la Conférence des présidents et les questeurs de leurs fonctions respectives. Article 32, paragraphe 2, du règlement.

Questions à la BCE et concernant le MSU et le MRU

Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite à la BCE ainsi que des questions portant sur le mécanisme de surveillance unique et le mécanisme de résolution unique. Ces questions sont d’abord soumises au président de la commission compétente. Articles 140 et 141 ainsi qu’annexe III du règlement intérieur.

Réponses aux questions à la BCE et concernant le MSU et le MRU

Réponse aux questions des députés à la BCE ainsi qu’aux questions portant sur le mécanisme de surveillance unique et le mécanisme de résolution unique. Articles 140 et 141 ainsi qu’annexe III du règlement intérieur.

Déclarations écrites (jusqu’au 16 janvier 2017)

***Cet instrument n’existe plus depuis le 16 janvier 2017**. Une déclaration écrite était une initiative portant sur un sujet entrant dans le domaine de compétence de l’Union. Elle pouvait être cosignée par plusieurs députés dans un délai de 3 mois.

DÉCLARATION ÉCRITE sur la cartographie internationale des gisements de déchets flottants

12-09-2016 P8_DCL(2016)0093 Caduque
Alain CADEC Werner KUHN Norica NICOLAI Angélique DELAHAYE Ricardo SERRÃO SANTOS Remo SERNAGIOTTO Marco AFFRONTE Simona BONAFÈ Liadh NÍ RIADA Linnéa ENGSTRÖM
Date d'ouverture : 12-09-2016
Échéance : 12-12-2016
Nombre de signataires : 86 - 13-12-2016

DÉCLARATION ÉCRITE sur les enfants restés dans le pays d'origine de leurs parents partis travailler à l'étranger

12-09-2016 P8_DCL(2016)0086 Caduque
Victor NEGRESCU Inés AYALA SENDER Daciana Octavia SÂRBU Filiz HYUSMENOVA Viorica DĂNCILĂ Norica NICOLAI Cătălin Sorin IVAN Ivan JAKOVČIĆ Sergei STANISHEV Patricija ŠULIN
Date d'ouverture : 12-09-2016
Échéance : 12-12-2016
Nombre de signataires : 59 - 13-12-2016

DÉCLARATION ÉCRITE sur l’accessibilité du logement pour les communautés vulnérables

12-09-2016 P8_DCL(2016)0074 Caduque
Damian DRĂGHICI Marc TARABELLA Daciana Octavia SÂRBU Filiz HYUSMENOVA Nedzhmi ALI Sirpa PIETIKÄINEN Norica NICOLAI Cătălin Sorin IVAN Terry REINTKE Tomáš ZDECHOVSKÝ Benedek JÁVOR Mircea DIACONU Nicola CAPUTO Stefan ECK Ilhan KYUCHYUK
Date d'ouverture : 12-09-2016
Échéance : 12-12-2016
Nombre de signataires : 91 - 13-12-2016

Déclarations

Toutes les déclarations ci-après ont été signées par le député, même si la signature n’est pas visible dans la version en ligne.