Please fill this field
Cornelia ERNST Cornelia ERNST
Cornelia ERNST

Grupp tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku

Membru

il-Ġermanja - DIE LINKE. (il-Ġermanja)

Is-seba'' leġiżlatura parlamentari Cornelia ERNST

Gruppi politiċi

 • 14-07-2009 / 08-07-2012 : Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku - Membru
 • 09-07-2012 / 30-06-2014 : Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : DIE LINKE. (il-Ġermanja)

Viċi President

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iran

Membri

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iran
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Afganistan
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Sostitut

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 16-09-2009 / 10-01-2012 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

all-activities

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Opinjoni bħala shadow rapporteur

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar in-negozjati dwar il-QFP 2014-2020: it-tagħlimiet li għandhom jittieħdu u t-triq 'il quddiem

05-03-2014 REGI_AD(2014)528070 PE528.070v03-00 REGI
Jan OLBRYCHT

OPINJONI dwar l-abbozz għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju multiannwali għas-snin 2014-2020

02-10-2013 REGI_AD(2013)519472 PE519.472v03-00 REGI
Andrey KOVATCHEV

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar identifikazzjoni elettronika u servizzi fiduċjarji għal tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern

09-07-2013 LIBE_AD(2013)504331 PE504.331v02-00 LIBE
Jens ROHDE

Proposta/i għal riżoluzzjoni

Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari

Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017)

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-integrazzjoni tal-edukazzjoni fiżika sabiex jiġu żviluppati b'mod sostenibbli t-talenti sportivi tat-tfal tal-iskola promettenti, b'diżabbiltà jew mingħajr diżabbiltà

15-04-2013 P7_DCL(2013)0001 Waqgħet
Adam GIEREK Cristian-Silviu BUŞOI Cornelia ERNST Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG Małgorzata HANDZLIK Jolanta Emilia HIBNER Philippe JUVIN Alexander MIRSKY Norica NICOLAI Helmut SCHOLZ Joanna SENYSZYN Hannu TAKKULA
Data tal-ftuħ : 15-04-2013
Data ta’ għeluq : 15-07-2013
Numru ta’ firmatarji : 164 - 15-07-2013

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Ħaddiema Migranti

13-12-2010 P7_DCL(2010)0096 Waqgħet
Cornelia ERNST Sonia ALFANO Sylvie GUILLAUME Ska KELLER
Data tal-ftuħ : 13-12-2010
Data ta’ għeluq : 24-03-2011
Numru ta’ firmatarji : 116 - 24-03-2011

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-protezzjoni tal-minorenni tar-Roma tal-Kosovo

20-09-2010 P7_DCL(2010)0069 Waqgħet
Catherine GRÈZE Jean-Luc BENNAHMIAS Cornelia ERNST Kinga GÖNCZ Barbara LOCHBIHLER
Data tal-ftuħ : 20-09-2010
Data ta’ għeluq : 20-12-2010
Numru ta’ firmatarji : 125 - 20-12-2010

Dikjarazzjonijiet

Id-dikjarazzjoni oriġinali ffirmata/datata ġiet arkivjata mill-Parlament Ewropew.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg