Chatbot

Laipni lūgti lūgumrakstu tīmekļa portālā

Lūgumrakstu procesa mērķis Eiropas Parlamentā ir nodrošināt, lai jūs varētu sazināties ar Parlamentu un īstenot savas tiesības iesniegt lūgumrakstu, kas ir vienas no visu Eiropas pilsoņu un iedzīvotāju pamattiesībām, kuras iekļautas gan Līgumā, gan Pamattiesību hartā. Vairāk par to varat lasīt Lisabonas līgumā.

Jūsu lūgumraksts ļauj Parlamentam ar Lūgumrakstu komitejas starpniecību pastāvīgi pārliecināties par faktisko situāciju Eiropas tiesību aktu īstenošanā un noskaidrot, ciktāl Eiropas iestādes spēj atrisināt jūsu norādītās problēmas.

Dolors Montserrat, PETI Committee Chair © European Union 2019 - EP

Lūgumrakstu procesa mērķis Eiropas Parlamentā ir nodrošināt, lai jūs varētu sazināties ar Parlamentu un īstenot savas tiesības iesniegt lūgumrakstu, kas ir vienas no visu Eiropas pilsoņu un iedzīvotāju pamattiesībām, kuras iekļautas gan Līgumā, gan Pamattiesību hartā.

What did citizens achieve via their petitions ? A significant number of petitions have led to legislative or political action, EU pilot cases, and sometimes even preliminary rulings or infringement proceedings.

The Committee on Petitions has adopted its annual report for 2022. It takes stock of the committee's activities, starting with the handling of the 1217 petitions submitted by EU citizens and residents. The top petition themes this year include the environment, fundamental rights, justice and external relations.