Tīmekļa vietnes “Europarl” piekļūstamība

Tīmekļa piekļūstamība nozīmē, ka cilvēki ar visdažādākajām iespējām var viegli piekļūt internetā pieejamai informācijai un funkcijām.

Eiropas Parlaments kā publiskā sektora organizācija cenšas visiem lietotājiem ar invaliditāti vai bez tās nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi informācijai neatkarīgi no ierīces vai programmatūras, ko viņi izmanto, un neatkarīgi no darba vides, lai viņi varētu izmantot Parlamenta sniegto informāciju, pakalpojumus un rīkus.

Parlaments ir apņēmies padarīt savas tīmekļa vietnes pieejamas, un tā darbinieki aktīvi strādā, lai uzlabotu ikviena lietotāja pieredzi, palielinot piekļūstamību un izmantojamību. Viens no šā darba uzdevumiem ir nodrošināt, ka Parlaments ievēro pašreizējos standartus attiecībā uz tā produktiem un saturu, tostarp tos, kas uzskaitīti ES tīmekļa piekļūstamības direktīvā (ES Oficiālais Vēstnesis), kas stājās spēkā 2016. gada decembrī.

Direktīvā noteikts, ka publiskā sektora organizācijām savās tīmekļa vietnēs un tiešsaistes rīkos jāpiemēro Lejupielādēt dokumentu Eiropas standarts EN 301 549. Šā standarta pamatā ir pamatnostādņu jaunākā redakcija — Tīmekļa satura piekļūstamības pamatnostādnes (WCAG) 2.1, atbilstības līmenis AA.

Tīmekļa satura piekļūstamības pamatnostādnes izstrādāja Globālā tīmekļa konsorcijs (W3C) tīmekļa piekļūstamības iniciatīvas ietvaros. Tās paredzētas visiem tīmekļa satura nodrošinātājiem, autoriem, izstrādātājiem un dizaineriem.

Piekļūstamam saturam būtu jāatbilst četriem tīmekļa piekļūstamības principiem (“POUR” principiem):

  1. uztveramība — saturs būtu jāuztver vismaz ar vienu no lietotāja maņām. Piemēram, attēli jāapraksta, izmantojot alternatīvu tekstu, kas piemērots lietotājiem ar redzes traucējumiem;
  2. izmantojamība — saturu var kontrolēt ar dažādiem instrumentiem. Piemēram, cilvēki, kuri nevar izmantot peli, var izmantot tikai tastatūru;
  3. saprotamība — jāizmanto skaidra un vienkārša valoda, kā arī paredzamas un konsekventas saskarnes. Tas palīdz cilvēkiem ar kognitīviem vai lasīšanas traucējumiem;
  4. vienkāršība — tīmekļa vietnei vai lietotnei būtu labi jādarbojas dažādās platformās, pārlūkprogrammās un ierīcēs, tostarp palīgtehnoloģijās.

Atbilstības statuss

Šī tīmekļa vietne tiek optimizēta, lai piemērotu Lejupielādēt dokumentu Eiropas standartu EN 301 549, un tā daļēji atbilst Tīmekļa satura piekļūstamības pamatnostādņu (WCAG) 2.1 AA līmeņa standartam.

Jums vajadzētu spēt:

  • bez problēmām pietuvināt līdz 300 % lielāko daļu no tīmekļa vietnes;
  • naviģēt pa lielāko daļu tīmekļa vietnes, izmantojot tikai klaviatūru;
  • naviģēt pa lielāko daļu tīmekļa vietnes, izmantojot tādu palīgtehnoloģiju kā ekrāna lasītājs vai lupa.

Neraugoties uz mūsu centieniem nodrošināt tīmekļa vietnes piekļūstamību, var gadīties, ka konkrēts saturs, piemēram, dažās lapās izmantotie video, vēl nav optimizēts. Mēs pastāvīgi pārraugām mūsu tīmekļa vietnes piekļūstamību un turpinām uzlabot piekļūstamības elementus.

Atsauksmes

Ja darīsiet mums zināmu savu pieredzi, mēs varēsim turpināt uzlabot tīmekļa vietnes piekļūstamību.

Lūdzam darīt mums zināmu, ja saskaraties ar problēmām, ja jums vajadzīga piekļuve nepieejamai informācijai vai ja uzskatāt, ka kāda no nodrošinātajām funkcijām ir īpaši noderīga. Mēs sazināsimies ar jums iespējami drīz.