Modtagelse og registrering af officielle dokumenter

De dokumenter, der er anført i dette afsnit, er blevet modtaget og formelt registreret i overensstemmelse med visse bestemmelser i traktaten, forretningsordenen eller finansforordningen, hvad angår Europa-Parlamentets oplysninger.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014