Mottagande och registrering av offentliga handlingar

De dokument som anges i detta avsnitt har mottagits och registrerats officiellt i enlighet med särskilda bestämmelser i fördraget, arbetsordningen eller budgetförordningen, när det gäller Europaparlamentets information.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014