Przyjmowanie i rejestracja dokumentów urzędowych

Dokumenty wymienione w tej sekcji otrzymano i oficjalnie zarejestrowano zgodnie z postanowieniami Traktatu, przepisami Regulaminu PE lub przepisami rozporządzenia finansowego dotyczącymi informowania Parlamentu Europejskiego.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014