Príjem a registrácia úradných dokumentov

Dokumenty uvedené v tejto časti boli podľa informácií Európskeho parlamentu prijaté a oficiálne zaznamenané v súlade s konkrétnymi ustanoveniami zmluvy, rokovacieho poriadku alebo nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014