Ontvangst en registratie van officiële stukken

De in deze afdeling opgenomen documenten zijn ontvangen en formeel geregistreerd overeenkomstig bepaalde bepalingen van het Verdrag, het Reglement of het Financieel Reglement, wat betreft de informatie van het Europees Parlement.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014