Saņemtie un reģistrētie oficiālie dokumenti

Šajā sadaļā minētie dokumenti ir saņemti un oficiāli reģistrēti saskaņā ar vairākiem Līguma, Reglamenta vai Finanšu regulas noteikumiem, kas attiecas Eiropas Parlamenta informāciju.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014