Получаване и регистрация на официални документи

Документите, които са изброени в настоящия раздел, са получени и официално регистрирани в съответствие с определени разпоредби от Договора, Правилника за дейността или Финансовия регламент във връзка с информирането на Европейския парламент.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014