Sprejemanje in evidentiranje uradnih dokumentov

Dokumenti, našteti v tem delu, se prejmejo in uradno zabeležijo v skladu z določbami Pogodb, Poslovnika ali finančne uredbe, ki zadevajo obveščanje Evropskega parlamenta.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014