Oficialių dokumentų priėmimas ir registravimas

Šiame skyriuje išvardyti dokumentai yra gauti ir oficialiai įregistruoti pagal tam tikras Sutarties, Darbo tvarkos taisyklių arba Finansinio reglamento nuostatas dėl Europos Parlamento informavimo.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014