Oficialių dokumentų priėmimas ir registravimas

Šiame skyriuje išvardyti dokumentai yra gauti ir oficialiai įregistruoti pagal tam tikras Sutarties, Darbo tvarkos taisyklių arba Finansinio reglamento nuostatas dėl Europos Parlamento informavimo.

2023

2022

2021