Rovnost žen a mužů

Zjistěte, co EU a Evropský parlament dělají pro ochranu práv žen, odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů a zlepšení rovnosti pohlaví v různých oblastech.

Videa