Sooline võrdõiguslikkus

Euroopa Liidu eesmärk on naiste õiguste kaitsmine, soolise palgalõhe kaotamine ning soolise ebavõrdsuse vähendamine.

Videod