Równość płci

Dowiedz się, jak UE i Parlament Europejski walczą o ochronę praw kobiet, wyrównywanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz poprawę równości płci w różnych obszarach.

Filmy