Please fill this field

Om

Velkomst

Newly Elected Chair of CULT Committee Newly Elected Chair of CULT Committee
CULT Committee Chair © European Union 2019 - EP
Velkommen til Kultur- og Uddannelsesudvalgets websted. Her finder du oplysninger om vores arbejde, f.eks. mødedagsordener, udkast til betænkninger og ændringsforslag samt oplysninger om udvalgets medlemmer, herunder kontaktoplysninger. Du kan også følge vores møder direkte via webstreaming.

Udvalgets ansvarsområde omfatter alle kulturelle aspekter af Unionen, som f.eks. formidling af kultur, kulturarv, kulturel og sproglig mangfoldighed samt uddannelse, audiovisuel politik, informations- og mediepolitik, de kulturelle og uddannelsesmæssige aspekter af informationssamfundet, ungdom og sport.

Europa-Parlamentet deltager på lige fod med medlemsstaternes regeringer i arbejdet med at vedtage nye love og overvåge EU’s programmer på disse områder. I den forbindelse har vores udvalg ansvaret for programmet Erasmus+ for uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, programmet Et Kreativt Europa, der støtter europæiske kulturelle og kreative sektorer, og programmet Det Europæiske Solidaritetskorps.

Udvalget afholder også regelmæssigt offentlige høringer for at indsamle ekspertviden på områder, der ligger inden for dets kompetence.

Det er mig en ære at være formand for dette udvalg, og jeg håber, at dette websted kan gøre det lettere for dig at følge vores arbejde.

Sabine Verheyen
Formand for Kultur- og Uddannelsesudvalget