Please fill this field

O výborech

Uvítání

Newly Elected Chair of CULT Committee Newly Elected Chair of CULT Committee
CULT Committee Chair © European Union 2019 - EP
Vítejte na internetových stránkách Výboru pro kulturu a vzdělávání. Naleznete zde informace o naší práci, jako jsou pořady jednání schůzí, návrhy zpráv a pozměňovací návrhy, nebo informace o členech výboru a jejich kontaktní údaje. Prostřednictvím přímých přenosů přes internet („webstreaming“) můžete živě sledovat schůze výboru.

Výbor pro kulturu a vzdělávání je příslušný pro všechny kulturní aspekty Unie, jako jsou šíření kultury, kulturní dědictví, kulturní a jazyková rozmanitost, jakož i vzdělávání, audiovizuální politika, informační a mediální politika, kulturní a vzdělávací aspekty informační společnosti a mládež a sport.

Evropský parlament má při přijímání nových právních předpisů a při dohledu nad programy Unie v těchto oblastech rovnocenné postavení s vládami členských států. V této souvislosti je náš výbor příslušný pro program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport Erasmus +, pro program Kreativní Evropa, jenž podporuje evropská kulturní a tvůrčí odvětví, a pro program Evropský sbor solidarity.

Výbor také pravidelně pořádá veřejná slyšení, na nichž shromažďuje podklady od odborníků působících v oblastech jeho působnosti.

Je pro mne ctí být předsedkyní tohoto výboru a doufám, že Vám tyto internetové stránky usnadní sledování jeho činnosti.

Sabine Verheyen
předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání
Kontaktní údaje