Please fill this field

Doiciméid is déanaí

D’fhéadfadh sé nach mbeadh cuid de na doiciméid seo ar fáil i do theanga, mar sin déanfar leagan eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeántar iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on guidelines for the 2022 Budget – Section III EN

21-01-2021 AGRI_PA(2021)663213 PE663.213v02-00 AGRI
Pina PICIERNO

AMENDMENTS 1 - 49 - Draft opinion 2019 discharge: General budget of the EU - European Commission EN

11-01-2021 AGRI_AM(2021)663098 PE663.098v01-00 AGRI
Giuseppe MILAZZO

DRÉACHT-TUARASCÁIL maidir le straitéis “ón bhFeirm go dtí an Forc” le haghaidh córas bia atá cothrom, sláintiúil agus neamhdhíobhálach don chomhshaol

17-12-2020 CJ14_PR(2020)662094 PE662.094v01-00 AGRI ENVI
Herbert DORFMANN Anja HAZEKAMP

AMENDMENTS 1 - 141 - Draft opinion Cohesion Policy and regional environment strategies in the fight against climate change EN

17-12-2020 AGRI_AM(2020)662106 PE662.106v01-00 AGRI
Francisco GUERREIRO

DRÉACHT-TUAIRIM ar Straitéis Bhithéagsúlachta AE do 2030: An dúlra a thabhairt ar ais inár saol

14-12-2020 AGRI_PA(2020)662105 PE662.105v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 21 Meán Fómhair 2020 - Dé Máirt, 22 Meán Fómhair 2020

10-12-2020 AGRI_PV(2020)09-21-1 PE659.058v01-00 AGRI

TUAIRIM maidir le tionchar rialacha AE ar shaorghluaiseacht oibrithe agus seirbhisí: soghluaisteacht an lucht saothair laistigh den Aontas Eorpach mar uirlis chun freastal ar riachtanais agus scileanna an mhargaidh saothair

07-12-2020 AGRI_AD(2020)648630 PE648.630v02-00 AGRI
Ruža TOMAŠIĆ

TUAIRIM maidir le treochtaí déimeagrafacha a aisiompú i réigiúin AE a bhaineann úsáid as ionstraimí beartais chomhtháthaithe

07-12-2020 AGRI_AD(2020)657414 PE657.414v02-00 AGRI
Mazaly AGUILAR

TUAIRIM maidir leis an bPlean Gníomhaíochta nua don Gheilleagar Ciorclach

07-12-2020 AGRI_AD(2020)657453 PE657.453v02-00 AGRI
Claude GRUFFAT

TUAIRIM maidir le Straitéis de chuid AE maidir leis an Turasóireacht Inbhuanaithe a bhunú

04-12-2020 AGRI_AD(2020)652559 PE652.559v02-00 AGRI
Marlene MORTLER

DRÉACHT-TUAIRIM maidir le todhchaí dhigiteach na hEorpa a mhúnlú: deireadh a chur le bacainní ar fheidhmiú an mhargaidh aonair dhigitigh agus úsáid IS a fheabhsú do thomhaltóirí Eorpacha

26-11-2020 AGRI_PA(2020)653821 PE653.821v03-00 AGRI
Ivo HRISTOV

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis an mbeartas comhtháthaithe agus straitéisí comhshaoil réigiúnacha sa chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide

23-11-2020 AGRI_PA(2020)660319 PE660.319v01-00 AGRI
Francisco GUERREIRO

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2019, Section III – Commission and executive agencies EN

20-11-2020 AGRI_PA(2020)660096 PE660.096v01-00 AGRI
Giuseppe MILAZZO

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 7 Meán Fómhair 2020

12-11-2020 AGRI_PV(2020)09-07-1 PE657.433v01-00 AGRI

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 12 Deireadh Fómhair 2020

12-11-2020 AGRI_PV(2020)10-12-1 PE658.999v01-00 AGRI

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 26 Deireadh Fómhair 2020 - Dé Máirt, 27 Deireadh Fómhair 2020

12-11-2020 AGRI_PV(2020)10-26-1 PE660.113v01-00 AGRI

MIONTUAIRISCÍ - Dé Céadaoin, 2 Meán Fómhair 2020

12-11-2020 AGRI_PV(2020)09-02-1 PE660.118v01-00 AGRI

TUAIRIM ar mhór-roinn aosta ag dul in aois – deiseanna agus dúshláin a bhaineann leis an mbeartas maidir leis an aosú tar éis 2020

28-10-2020 AGRI_AD(2020)657234 PE657.234v02-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

OPINION on a European strategy for data EN

20-10-2020 AGRI_AD(2020)652570 PE652.570v02-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

AMENDMENTS 1 - 102 - Draft opinion New Circular Economy Action Plan EN

16-10-2020 AGRI_AM(2020)658983 PE658.983v01-00 AGRI
Claude GRUFFAT

AMENDMENTS 1 - 74 - Draft opinion Reversing demographic trends in EU regions using cohesion policy instruments EN

16-10-2020 AGRI_AM(2020)658985 PE658.985v01-00 AGRI
Mazaly AGUILAR

AMENDMENTS 1 - 101 - Draft opinion Impacts of EU rules on the free movements of workers and services: intra-EU labour mobility as a tool to match labour market needs and skills EN

01-10-2020 AGRI_AM(2020)650469 PE650.469v01-00 AGRI
Ruža TOMAŠIĆ

AMENDMENTS 1 - 97 - Draft opinion Old continent growing older - possibilities and challenges related to ageing policy post 2020 EN

30-09-2020 AGRI_AM(2020)658730 PE658.730v01-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

TUAIRIM le moltaí don Choimisiún i dtaobh creat dlíthiúil de chuid AE maidir leis an dífhoraoisiú domhanda faoi thionchar AE a stopadh agus a fhreaschur

24-09-2020 AGRI_AD(2020)650488 PE650.488v02-00 AGRI
Martin HÄUSLING

TUAIRIM ar straitéis nua do FBManna Eorpacha

24-09-2020 AGRI_AD(2020)652568 PE652.568v02-00 AGRI
Pina PICIERNO

OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

24-09-2020 AGRI_AD(2020)653892 PE653.892v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

24-09-2020 AGRI_AB(2020)657500 PE657.500v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis an bPlean Gníomhaíochta Nua don Gheilleagar Ciorclach

22-09-2020 AGRI_PA(2020)657453 PE657.453v01-00 AGRI
Claude GRUFFAT

DRÉACHT-TUAIRIM maidir le treochtaí déimeagrafacha a aisiompú i réigiúin AE a bhaineann úsáid as ionstraimí beartais chomhtháthaithe

18-09-2020 AGRI_PA(2020)657414 PE657.414v01-00 AGRI
Mazaly AGUILAR

MIONTUAIRISCÍ - Déardaoin, 11 Meitheamh 2020

17-09-2020 AGRI_PV(2020)06-11-1 PE653.862v01-00 AGRI

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 22 Meitheamh 2020

17-09-2020 AGRI_PV(2020)06-22-1 PE653.885v01-00 AGRI

MIONTUAIRISCÍ - Dé Céadaoin, 15 Iúil 2020

17-09-2020 AGRI_PV(2020)07-15-1 PE655.692v01-00 AGRI

AMENDMENTS 1 - 68 - Draft opinion Establishing an EU Strategy for Sustainable Tourism EN

14-09-2020 AGRI_AM(2020)657301 PE657.301v02-00 AGRI
Marlene MORTLER

TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear creat chun aeráidneodracht a bhaint amach agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 2018/1999 (An Dlí Aeráide Eorpach)

08-09-2020 AGRI_AD(2020)650646 PE650.646v02-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

TUAIRIM maidir le straitéis nua idir AE agus an Afraic – comhpháirtíocht d’fhorbairt inbhuanaithe agus chuimsitheach

08-09-2020 AGRI_AD(2020)652519 PE652.519v02-00 AGRI
Manuel BOMPARD

DRÉACHT-TUAIRIM ar mhór-roinn aosta ag dul in aois – deiseanna agus dúshláin a bhaineann leis an mbeartas maidir leis an aosú tar éis 2020

07-09-2020 AGRI_PA(2020)657234 PE657.234v01-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

AMENDMENTS 1 - 69 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

28-08-2020 AGRI_AM(2020)655968 PE655.968v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 6 Iúil 2020 - Dé Máirt, 7 Iúil 2020

24-08-2020 AGRI_PV(2020)07-06-1 PE655.619v01-00 AGRI

TUAIRIM ar an bPlean Infheistíochta d’Eoraip Inbhuanaithe – conas an Comhaontú Glas a mhaoiniú

09-07-2020 AGRI_AD(2020)650723 PE650.723v02-00 AGRI
Salvatore DE MEO

DRAFT OPINION on General budget of the European Union for the financial year 2021 – all sections EN

03-07-2020 AGRI_PA(2020)653892 PE653.892v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

AMENDMENTS 1 - 23 - Draft report Equivalence of field inspections carried out in Ukraine on cereal seed-producing crops and on the equivalence of cereal seed produced in Ukraine EN

03-07-2020 AGRI_AM(2020)653996 PE653.996v01-00 AGRI
Veronika VRECIONOVÁ

AMENDMENTS 1 - 88 - Draft opinion A European strategy for data EN

01-07-2020 AGRI_AM(2020)653991 PE653.991v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

MIONTUAIRISCÍ - Dé Céadaoin, 15 Aibreán 2020

30-06-2020 AGRI_PV(2020)04-15-1 PE650.483v02-00 AGRI

AMENDMENTS 1 - 86 - Draft opinion A new strategy for European SMEs EN

30-06-2020 AGRI_AM(2020)653966 PE653.966v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

AMENDMENTS 1 - 106 - Draft opinion A new EU-Africa Strategy - a partnership for sustainable and inclusive development EN

29-06-2020 AGRI_AM(2020)653993 PE653.993v01-00 AGRI
Manuel BOMPARD

TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún

17-06-2020 AGRI_AD(2020)647138 PE647.138v02-00 AGRI
Bronis ROPĖ

TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir

16-06-2020 AGRI_AD(2020)648613 PE648.613v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

MIONTUAIRISCÍ - Dé Máirt, 26 Bealtaine 2020

16-06-2020 AGRI_PV(2020)05-26-1 PE653.755v01-00 AGRI

AMENDMENTS 1 - 58 - Draft opinion Sustainable Europe Investment Plan - How to finance the Green Deal EN

16-06-2020 AGRI_AM(2020)653799 PE653.799v01-00 AGRI
Salvatore DE MEO

AMENDMENTS 32 - 242 - Draft opinion Establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) EN

15-06-2020 AGRI_AM(2020)652514 PE652.514v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

AMENDMENTS 243 - 478 - Draft opinion Establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) EN

15-06-2020 AGRI_AM(2020)653805 PE653.805v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

AMENDMENTS 479 - 485 - Draft opinion Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) EN

15-06-2020 AGRI_AM(2020)653806 PE653.806v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

MIONTUAIRISCÍ - Dé Máirt, 28 Aibreán 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-27-1 PE650.631v01-00 AGRI

MIONTUAIRISCÍ - Déardaoin, 30 Aibreán 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-30-1 PE650.674v01-00 AGRI

MIONTUAIRISCÍ - Déardaoin, 7 Bealtaine 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-07-1 PE652.270v01-00 AGRI

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 11 Bealtaine 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-11-1 PE652.318v01-00 AGRI

MIONTUAIRISCÍ - Dé Céadaoin, 20 Bealtaine 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-20-1 PE652.454v01-00 AGRI

MIONTUAIRISCÍ - Dé Máirt, 2 Meitheamh 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)06-02-1 PE653.719v01-00 AGRI

AMENDMENTS 1 - 302 - Draft report The European Forest Strategy - The Way Forward EN

11-06-2020 AGRI_AM(2020)650371 PE650.371v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

AMENDMENTS 303 - 482 - Draft report The European Forest Strategy - The Way Forward EN

11-06-2020 AGRI_AM(2020)650406 PE650.406v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

DRÉACHT-TUAIRIM ar straitéis Eorpach le haghaidh sonraí

08-06-2020 AGRI_PA(2020)652570 PE652.570v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ