Recentste documenten

Sommige van deze documenten zijn mogelijk niet in uw taal beschikbaar. In dat geval wordt automatisch een andere versie aangeboden. Deze documenten worden aangeduid met een icoon voor de voorgestelde taalversie. (e.g.: FR ).

ONTWERPAGENDA - Maandag 7 december 2020

30-11-2020 AGRI_OJ(2020)12-07_1 PE661.890v01-00 AGRI

ONTWERPADVIES inzake de leidende rol van Europa in het digitale tijdperk en een EU-aanpak van artificiële intelligentie

26-11-2020 AGRI_PA(2020)653821 PE653.821v03-00 AGRI
Ivo HRISTOV

ONTWERPADVIES inzake het cohesiebeleid en regionale milieustrategieën in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering

23-11-2020 AGRI_PA(2020)660319 PE660.319v01-00 AGRI
Francisco GUERREIRO

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

20-11-2020 AGRI_PA(2020)660096 PE660.096v01-00 AGRI
Giuseppe MILAZZO

ONTWERPAGENDA - Donderdag 19 november 2020

13-11-2020 AGRI_OJ(2020)11-19_1 PE660.317v01-00 AGRI

NOTULEN - Maandag 7 september 2020

12-11-2020 AGRI_PV(2020)09-07-1 PE657.433v01-00 AGRI

NOTULEN - Maandag 12 oktober 2020

12-11-2020 AGRI_PV(2020)10-12-1 PE658.999v01-00 AGRI

NOTULEN - Maandag 26 oktober 2020 - Dinsdag 27 oktober 2020

12-11-2020 AGRI_PV(2020)10-26-1 PE660.113v01-00 AGRI

NOTULEN - Woensdag 2 september 2020

12-11-2020 AGRI_PV(2020)09-02-1 PE660.118v01-00 AGRI

ADVIES inzake “Het oude continent vergrijst - mogelijkheden en uitdagingen in verband met het ouderdomsbeleid na 2020”

28-10-2020 AGRI_AD(2020)657234 PE657.234v02-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

ADVIES inzake een Europese datastrategie

20-10-2020 AGRI_AD(2020)652570 PE652.570v02-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

AMENDEMENTEN 1 - 102 - Ontwerpadvies Nieuw actieplan voor de circulaire economie

16-10-2020 AGRI_AM(2020)658983 PE658.983v01-00 AGRI
Claude GRUFFAT

AMENDEMENTEN 1 - 74 - Ontwerpadvies Demografische tendensen in de regio’s van de EU ombuigen met behulp van instrumenten van het cohesiebeleid

16-10-2020 AGRI_AM(2020)658985 PE658.985v01-00 AGRI
Mazaly AGUILAR

ONTWERPAGENDA - Donderdag 15 oktober 2020

15-10-2020 CONT_OJ(2020)10-15_2 PE658.910v02-00 AGRI CONT ENVI

ONTWERPAGENDA - Maandag 12 oktober 2020

06-10-2020 AGRI_OJ(2020)10-12_1 PE658.864v01-00 AGRI

AMENDEMENTEN 1 - 101 - Ontwerpadvies Gevolgen van de EU-regelgeving voor het vrije verkeer van werknemers en diensten: arbeidsmobiliteit binnen de EU als instrument om de behoeften van en vaardigheden voor de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen

01-10-2020 AGRI_AM(2020)650469 PE650.469v01-00 AGRI
Ruža TOMAŠIĆ

AMENDEMENTEN 1 - 97 - Ontwerpadvies Het oude continent vergrijst – Mogelijkheden en uitdagingen in verband met het ouderdomsbeleid na 2020

30-09-2020 AGRI_AM(2020)658730 PE658.730v01-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie over een EU-rechtskader om de door de EU gestuurde mondiale ontbossing een halt toe te roepen en terug te draaien

24-09-2020 AGRI_AD(2020)650488 PE650.488v02-00 AGRI
Martin HÄUSLING

ADVIES inzake een nieuwe strategie voor Europese kmo’s

24-09-2020 AGRI_AD(2020)652568 PE652.568v02-00 AGRI
Pina PICIERNO

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021

24-09-2020 AGRI_AD(2020)653892 PE653.892v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

24-09-2020 AGRI_AB(2020)657500 PE657.500v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

ONTWERPADVIES inzake het nieuw actieplan voor de circulaire economie

22-09-2020 AGRI_PA(2020)657453 PE657.453v01-00 AGRI
Claude GRUFFAT

ONTWERPADVIES inzake demografische tendensen in de regio’s van de EU ombuigen met behulp van instrumenten van het cohesiebeleid

18-09-2020 AGRI_PA(2020)657414 PE657.414v01-00 AGRI
Mazaly AGUILAR

NOTULEN - Donderdag 11 juni 2020

17-09-2020 AGRI_PV(2020)06-11-1 PE653.862v01-00 AGRI

NOTULEN - Maandag 22 juni 2020

17-09-2020 AGRI_PV(2020)06-22-1 PE653.885v01-00 AGRI

NOTULEN - Woensdag 15 juli 2020

17-09-2020 AGRI_PV(2020)07-15-1 PE655.692v01-00 AGRI

AMENDEMENTEN 1 - 68 - Ontwerpadvies Ontwikkeling van een EU-strategie voor duurzaam toerisme

14-09-2020 AGRI_AM(2020)657301 PE657.301v02-00 AGRI
Marlene MORTLER

VERSLAG over de Europese bosbouwstrategie – de weg vooruit

11-09-2020 A9-0154/2020 PE645.118v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA
AMENDEMENTEN

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet)

08-09-2020 AGRI_AD(2020)650646 PE650.646v02-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

ADVIES inzake een nieuwe strategie EU-Afrika – een partnerschap voor duurzame en inclusieve ontwikkeling

08-09-2020 AGRI_AD(2020)652519 PE652.519v02-00 AGRI
Manuel BOMPARD

ONTWERPAGENDA - Maandag 7 september 2020

07-09-2020 AGRI_OJ(2020)09-07_1 PE657.155v02-00 AGRI

ONTWERPADVIES inzake “Het oude continent vergrijst - mogelijkheden en uitdagingen in verband met het ouderdomsbeleid na 2020”

07-09-2020 AGRI_PA(2020)657234 PE657.234v01-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

AMENDEMENTEN 1 - 69 - Ontwerpadvies Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - Alle afdelingen

28-08-2020 AGRI_AM(2020)655968 PE655.968v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

ONTWERPAGENDA - Woensdag 2 september 2020

27-08-2020 AGRI_OJ(2020)09-02_1 PE655.951v01-00 AGRI

NOTULEN - Maandag 6 juli 2020 - Dinsdag 7 juli 2020

24-08-2020 AGRI_PV(2020)07-06-1 PE655.619v01-00 AGRI

ADVIES inzake het investeringsplan voor een duurzaam Europa - financiering van de Green Deal

09-07-2020 AGRI_AD(2020)650723 PE650.723v02-00 AGRI
Salvatore DE MEO

ONTWERPAGENDA - Woensdag 15 juli 2020

08-07-2020 AGRI_OJ(2020)07-15_1 PE654.099v01-00 AGRI

ONTWERPADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - alle afdelingen

03-07-2020 AGRI_PA(2020)653892 PE653.892v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

AMENDEMENTEN 1 - 23 - Ontwerpverslag Gelijkwaardigheid van in Oekraïne verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Oekraïne voortgebrachte zaaigranen

03-07-2020 AGRI_AM(2020)653996 PE653.996v01-00 AGRI
Veronika VRECIONOVÁ

AMENDEMENTEN 1 - 88 - Ontwerpadvies Een Europese datastrategie

01-07-2020 AGRI_AM(2020)653991 PE653.991v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

NOTULEN - Woensdag 15 april 2020

30-06-2020 AGRI_PV(2020)04-15-1 PE650.483v02-00 AGRI

AMENDEMENTEN 1 - 86 - Ontwerpadvies Een nieuwe strategie voor Europese kmo’s

30-06-2020 AGRI_AM(2020)653966 PE653.966v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

AMENDEMENTEN 1 - 106 - Ontwerpadvies Een nieuwe strategie EU-Afrika – een partnerschap voor duurzame en inclusieve ontwikkeling

29-06-2020 AGRI_AM(2020)653993 PE653.993v01-00 AGRI
Manuel BOMPARD

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

17-06-2020 AGRI_AD(2020)647138 PE647.138v02-00 AGRI
Bronis ROPĖ

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie

16-06-2020 AGRI_AD(2020)648613 PE648.613v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

NOTULEN - Dinsdag 26 mei 2020

16-06-2020 AGRI_PV(2020)05-26-1 PE653.755v01-00 AGRI

AMENDEMENTEN 1 - 58 - Ontwerpadvies Het investeringsplan voor een duurzaam Europa – Financiering van de Green Deal

16-06-2020 AGRI_AM(2020)653799 PE653.799v01-00 AGRI
Salvatore DE MEO

ONTWERPAGENDA - Maandag 22 juni 2020

16-06-2020 AGRI_OJ(2020)06-22_1 PE653.827v01-00 AGRI

AMENDEMENTEN 32 - 242 - Ontwerpadvies Vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)652514 PE652.514v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

AMENDEMENTEN 243 - 478 - Ontwerpadvies Vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)653805 PE653.805v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

AMENDEMENTEN 479 - 485 - Draft opinion Vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet

15-06-2020 AGRI_AM(2020)653806 PE653.806v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

NOTULEN - Dinsdag 28 april 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-27-1 PE650.631v01-00 AGRI

NOTULEN - Donderdag 30 april 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-30-1 PE650.674v01-00 AGRI

NOTULEN - Donderdag 7 mei 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-07-1 PE652.270v01-00 AGRI

NOTULEN - Maandag 11 mei 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-11-1 PE652.318v01-00 AGRI

NOTULEN - Woensdag 20 mei 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-20-1 PE652.454v01-00 AGRI

NOTULEN - Dinsdag 2 juni 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)06-02-1 PE653.719v01-00 AGRI

AMENDEMENTEN 1 - 302 - Ontwerpverslag De Europese bosbouwstrategie – de weg vooruit

11-06-2020 AGRI_AM(2020)650371 PE650.371v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

AMENDEMENTEN 303 - 482 - Ontwerpverslag De Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit

11-06-2020 AGRI_AM(2020)650406 PE650.406v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

ONTWERPADVIES inzake een Europese datastrategie

08-06-2020 AGRI_PA(2020)652570 PE652.570v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG van de Raad wat betreft de gelijkwaardigheid van in Oekraïne verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Oekraïne voortgebrachte zaaigranen

05-06-2020 AGRI_PR(2020)652324 PE652.324v01-00 AGRI
Veronika VRECIONOVÁ

ONTWERPAGENDA - Donderdag 11 juni 2020

05-06-2020 AGRI_OJ(2020)06-11_1 PE652.644v01-00 AGRI

AMENDEMENTEN 1 - 135 - Ontwerpadvies EU-rechtskader om de door de EU gestuurde mondiale ontbossing een halt toe te roepen en terug te draaien

04-06-2020 AGRI_AM(2020)652511 PE652.511v01-00 AGRI
Martin HÄUSLING

ADVIES inzake de rol van de EU bij de bescherming en het herstel van bossen wereldwijd

03-06-2020 AGRI_AD(2020)648361 PE648.361v02-00 AGRI
Juozas OLEKAS

ONTWERPADVIES inzake een nieuwe strategie EU-Afrika – een partnerschap voor duurzame en inclusieve ontwikkeling

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652519 PE652.519v01-00 AGRI
Manuel BOMPARD

Festlegung einer EU-Strategie für nachhaltigen Tourismus

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652559 PE652.559v01-00 AGRI
Marlene MORTLER

ONTWERPADVIES inzake een nieuwe strategie voor Europese kmo’s

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652568 PE652.568v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 2 juni 2020

27-05-2020 AGRI_OJ(2020)06-02_1 PE652.508v01-00 AGRI

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 26 mei 2020

19-05-2020 AGRI_OJ(2020)05-26_1 PE652.401v01-00 AGRI

ONTWERPADVIES inzake het investeringsplan voor een duurzaam Europa - Financiering van de Green Deal

14-05-2020 AGRI_PA(2020)650723 PE650.723v01-00 AGRI
Salvatore DE MEO

ONTWERPAGENDA - Woensdag 20 mei 2020

13-05-2020 AGRI_OJ(2020)05-20_1 PE652.286v01-00 AGRI

ONTWERPADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet)

06-05-2020 AGRI_PA(2020)650646 PE650.646v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

ONTWERPAGENDA - Maandag 11 mei 2020

06-05-2020 AGRI_OJ(2020)05-11_1 PE650.679v01-00 AGRI

AMENDEMENTEN 16 - 272 - Ontwerpadvies Oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie

05-05-2020 AGRI_AM(2020)650653 PE650.653v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS