Please fill this field

Ultimele documente

Este posibil ca unele dintre aceste documente să nu fie disponibile în limba dumneavoastră; în acest caz, vi se va sugera în mod automat o altă versiune. Fiecare versiune lingvistică sugerată este reprezentată printr-o pictogramă separată. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on guidelines for the 2022 Budget – Section III EN

18-01-2021 AGRI_PA(2021)663213 PE663.213v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

AMENDMENTS 1 - 49 - Draft opinion 2019 discharge: General budget of the EU - European Commission EN

11-01-2021 AGRI_AM(2021)663098 PE663.098v01-00 AGRI
Giuseppe MILAZZO

PROIECT DE RAPORT referitor la o strategie „De la fermă la consumator” pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic

17-12-2020 CJ14_PR(2020)662094 PE662.094v01-00 AGRI ENVI
Herbert DORFMANN Anja HAZEKAMP

AMENDAMENTELE 1 - 141 - Proiect de aviz Politica de coeziune și strategiile de mediu de la nivel regional în lupta împotriva schimbărilor climatice

17-12-2020 AGRI_AM(2020)662106 PE662.106v01-00 AGRI
Francisco GUERREIRO

PROIECT DE AVIZ referitor la Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030: readucerea naturii în viețile noastre”

14-12-2020 AGRI_PA(2020)662105 PE662.105v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

PROCES-VERBAL - Luni, 21 septembrie 2020 - Marţi, 22 septembrie 2020

10-12-2020 AGRI_PV(2020)09-21-1 PE659.058v01-00 AGRI

AVIZ referitor la efectele normelor UE asupra liberei circulații a lucrătorilor și a serviciilor: mobilitatea forței de muncă în interiorul UE ca instrument de corelare a nevoilor și competențelor de pe piața forței de muncă

07-12-2020 AGRI_AD(2020)648630 PE648.630v02-00 AGRI
Ruža TOMAŠIĆ

AVIZ referitor la inversarea tendințelor demografice în regiunile Uniunii care utilizează instrumentele politicii de coeziune

07-12-2020 AGRI_AD(2020)657414 PE657.414v02-00 AGRI
Mazaly AGUILAR

AVIZ referitor la noul Plan de acțiune pentru economia circulară

07-12-2020 AGRI_AD(2020)657453 PE657.453v02-00 AGRI
Claude GRUFFAT

AVIZ referitor la elaborarea unei strategii a UE pentru turismul sustenabil

04-12-2020 AGRI_AD(2020)652559 PE652.559v02-00 AGRI
Marlene MORTLER

PROIECT DE AVIZ referitor la conturarea viitorului digital al Europei: înlăturarea barierelor din calea funcționării pieței unice digitale și îmbunătățirea utilizării IA pentru consumatorii europeni

26-11-2020 AGRI_PA(2020)653821 PE653.821v03-00 AGRI
Ivo HRISTOV

PROIECT DE AVIZ referitor la politica de coeziune și strategiile de mediu de la nivel regional în lupta împotriva schimbărilor climatice

23-11-2020 AGRI_PA(2020)660319 PE660.319v01-00 AGRI
Francisco GUERREIRO

PROIECT DE AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea III – Comisia și agențiile executive

20-11-2020 AGRI_PA(2020)660096 PE660.096v01-00 AGRI
Giuseppe MILAZZO

PROCES-VERBAL - Luni, 7 septembrie 2020

12-11-2020 AGRI_PV(2020)09-07-1 PE657.433v01-00 AGRI

PROCES-VERBAL - Luni, 12 octombrie 2020

12-11-2020 AGRI_PV(2020)10-12-1 PE658.999v01-00 AGRI

PROCES-VERBAL - Luni, 26 octombrie 2020 - Marţi, 27 octombrie 2020

12-11-2020 AGRI_PV(2020)10-26-1 PE660.113v01-00 AGRI

PROCES-VERBAL - Miercuri, 2 septembrie 2020

12-11-2020 AGRI_PV(2020)09-02-1 PE660.118v01-00 AGRI

AVIZ referitor la îmbătrânirea populației vechiului continent – posibilități și provocări legate de politica privind îmbătrânirea populației după 2020

28-10-2020 AGRI_AD(2020)657234 PE657.234v02-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

AVIZ referitor la o strategie europeană privind datele

20-10-2020 AGRI_AD(2020)652570 PE652.570v02-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

AMENDAMENTELE 1 - 102 - Proiect de aviz Un nou plan de acțiune pentru economia circulară

16-10-2020 AGRI_AM(2020)658983 PE658.983v01-00 AGRI
Claude GRUFFAT

AMENDAMENTELE 1 - 74 - Proiect de aviz Inversarea tendințelor demografice din regiunile UE utilizând instrumentele politicii de coeziune

16-10-2020 AGRI_AM(2020)658985 PE658.985v01-00 AGRI
Mazaly AGUILAR

AMENDAMENTELE 1 - 101 - Proiect de aviz Efectele normelor UE asupra liberei circulații a lucrătorilor și a serviciilor: mobilitatea forței de muncă în interiorul UE ca instrument de corelare a nevoilor și competențelor de pe piața forței de muncă

01-10-2020 AGRI_AM(2020)650469 PE650.469v01-00 AGRI
Ruža TOMAŠIĆ

AMENDAMENTELE 1 - 97 - Proiect de aviz Îmbătrânirea populației vechiului continent - posibilități și provocări legate de politica privind îmbătrânirea populației după 2020

30-09-2020 AGRI_AM(2020)658730 PE658.730v01-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei privind un cadru juridic al UE pentru stoparea și inversarea defrișărilor provocate de UE la nivel mondial

24-09-2020 AGRI_AD(2020)650488 PE650.488v02-00 AGRI
Martin HÄUSLING

AVIZ referitor la o nouă strategie pentru IMM-urile europene

24-09-2020 AGRI_AD(2020)652568 PE652.568v02-00 AGRI
Pina PICIERNO

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021

24-09-2020 AGRI_AD(2020)653892 PE653.892v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

24-09-2020 AGRI_AB(2020)657500 PE657.500v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

PROIECT DE AVIZ referitor la un nou plan de acțiune privind economia circulară

22-09-2020 AGRI_PA(2020)657453 PE657.453v01-00 AGRI
Claude GRUFFAT

PROIECT DE AVIZ referitor la inversarea tendințelor demografice în regiunile Uniunii care utilizează instrumentele politicii de coeziune

18-09-2020 AGRI_PA(2020)657414 PE657.414v01-00 AGRI
Mazaly AGUILAR

PROCES-VERBAL - Joi, 11 iunie 2020

17-09-2020 AGRI_PV(2020)06-11-1 PE653.862v01-00 AGRI

PROCES-VERBAL - Luni, 22 iunie 2020

17-09-2020 AGRI_PV(2020)06-22-1 PE653.885v01-00 AGRI

PROCES-VERBAL - Miercuri, 15 iulie 2020

17-09-2020 AGRI_PV(2020)07-15-1 PE655.692v01-00 AGRI

AMENDAMENTELE 1 - 68 - Proiect de aviz Elaborarea unei strategii a UE pentru turismul sustenabil

14-09-2020 AGRI_AM(2020)657301 PE657.301v02-00 AGRI
Marlene MORTLER

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2018/1999 (Legea europeană a climei)

08-09-2020 AGRI_AD(2020)650646 PE650.646v02-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

AVIZ referitor la o nouă strategie UE-Africa – un parteneriat pentru o dezvoltare sustenabilă și favorabilă incluziunii

08-09-2020 AGRI_AD(2020)652519 PE652.519v02-00 AGRI
Manuel BOMPARD

PROIECT DE AVIZ referitor la îmbătrânirea populației vechiului continent – posibilități și provocări legate de politica privind îmbătrânirea populației după 2020

07-09-2020 AGRI_PA(2020)657234 PE657.234v01-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

AMENDAMENTELE 1 - 69 - Proiect de aviz Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate secțiunile

28-08-2020 AGRI_AM(2020)655968 PE655.968v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

PROCES-VERBAL - Luni, 6 iulie 2020 - Marţi, 7 iulie 2020

24-08-2020 AGRI_PV(2020)07-06-1 PE655.619v01-00 AGRI

AVIZ referitor la Planul de investiții pentru o Europă durabilă – modalități de finanțare a Pactului verde

09-07-2020 AGRI_AD(2020)650723 PE650.723v02-00 AGRI
Salvatore DE MEO

PROIECT DE AVIZ referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate secțiunile

03-07-2020 AGRI_PA(2020)653892 PE653.892v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

AMENDAMENTELE 1 - 23 - Proiect de raport Echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Ucraina asupra cerealelor de cultură producătoare de semințe și privind echivalența semințelor de cereale produse în Ucraina

03-07-2020 AGRI_AM(2020)653996 PE653.996v01-00 AGRI
Veronika VRECIONOVÁ

AMENDAMENTELE 1 - 88 - Proiect de aviz O strategie europeană privind datele

01-07-2020 AGRI_AM(2020)653991 PE653.991v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

PROCES-VERBAL - Miercuri, 15 aprilie 2020

30-06-2020 AGRI_PV(2020)04-15-1 PE650.483v02-00 AGRI

AMENDAMENTELE 1 - 86 - Proiect de aviz O nouă strategie pentru IMM-urile europene

30-06-2020 AGRI_AM(2020)653966 PE653.966v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

AMENDAMENTELE 1 - 106 - Proiect de aviz O nouă strategie UE-Africa – un parteneriat pentru o dezvoltare sustenabilă și favorabilă incluziunii

29-06-2020 AGRI_AM(2020)653993 PE653.993v01-00 AGRI
Manuel BOMPARD

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie

17-06-2020 AGRI_AD(2020)647138 PE647.138v02-00 AGRI
Bronis ROPĖ

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă

16-06-2020 AGRI_AD(2020)648613 PE648.613v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

PROCES-VERBAL - Marţi, 26 mai 2020

16-06-2020 AGRI_PV(2020)05-26-1 PE653.755v01-00 AGRI

AMENDAMENTELE 1 - 58 - Proiect de aviz Planul de investiții pentru o Europă durabilă – modalități de finanțare a Pactului verde

16-06-2020 AGRI_AM(2020)653799 PE653.799v01-00 AGRI
Salvatore DE MEO

AMENDAMENTELE 32 - 242 - Proiect de aviz Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)652514 PE652.514v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

AMENDAMENTELE 243 - 478 - Proiect de aviz Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)653805 PE653.805v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

AMENDAMENTELE 479 - 485 - Proiect de aviz Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)653806 PE653.806v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

PROCES-VERBAL - Marţi, 28 aprilie 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-27-1 PE650.631v01-00 AGRI

PROCES-VERBAL - Joi, 30 aprilie 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-30-1 PE650.674v01-00 AGRI

PROCES-VERBAL - Joi, 7 mai 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-07-1 PE652.270v01-00 AGRI

PROCES-VERBAL - Luni, 11 mai 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-11-1 PE652.318v01-00 AGRI

PROCES-VERBAL - Miercuri, 20 mai 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-20-1 PE652.454v01-00 AGRI

PROCES-VERBAL - Marţi, 2 iunie 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)06-02-1 PE653.719v01-00 AGRI

AMENDAMENTELE 1 - 302 - Proiect de raport Strategia europeană pentru păduri – calea de urmat

11-06-2020 AGRI_AM(2020)650371 PE650.371v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

AMENDAMENTELE 303 - 482 - Proiect de raport Strategia europeană pentru păduri - Calea de urmat

11-06-2020 AGRI_AM(2020)650406 PE650.406v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

PROIECT DE AVIZ referitor la o strategie europeană privind datele

08-06-2020 AGRI_PA(2020)652570 PE652.570v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ