Please fill this field

Nejnovější dokumenty

Některé z těchto dokumentů nemusí být ve vašem jazyce k dispozici a v tom případě bude automaticky navržena jiná jazyková verze. Pozná se to podle ikony navrhované jazykové verze. (e.g.: FR ).

OPINION on guidelines for the 2022 Budget – Section III EN

05-03-2021 AGRI_AD(2021)663213 PE663.213v03-00 AGRI
Pina PICIERNO

OPINION on Shaping the digital future of Europe: removing barriers to the functioning of the digital single market and improving the use of AI for European consumers EN

25-02-2021 AGRI_AD(2021)653821 PE653.821v04-00 AGRI
Ivo HRISTOV

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2019, Section III – Commission and executive agencies EN

25-02-2021 AGRI_AD(2021)660096 PE660.096v02-00 AGRI
Giuseppe MILAZZO

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 70 - 232 - Návrh stanoviska Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2030

22-02-2021 AGRI_AM(2021)689516 PE689.516v01-00 AGRI
Pär HOLMGREN

AMENDMENTS 1 - 480 - Draft report A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally friendly food system EN

18-02-2021 CJ14_AM(2021)680918 PE680.918v01-00 AGRI ENVI
Anja HAZEKAMP Herbert DORFMANN

AMENDMENTS 481 - 888 - Draft report A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally friendly food system EN

18-02-2021 CJ14_AM(2021)680919 PE680.919v01-00 AGRI ENVI
Anja HAZEKAMP Herbert DORFMANN

AMENDMENTS 889 - 1633 - Draft report A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally friendly food system EN

18-02-2021 CJ14_AM(2021)680920 PE680.920v01-00 AGRI ENVI
Anja HAZEKAMP Herbert DORFMANN

AMENDMENTS 1634 - 2295 - Draft report A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally friendly food system EN

18-02-2021 CJ14_AM(2021)681105 PE681.105v01-00 AGRI ENVI
Herbert DORFMANN Anja HAZEKAMP

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 140 - Návrh stanoviska Příprava digitální budoucnosti Evropy: odstranění překážek fungování jednotného digitálního trhu a lepší využívání umělé inteligence pro evropské spotřebitele

11-02-2021 AGRI_AM(2021)662123 PE662.123v02-00 AGRI
Ivo HRISTOV

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 65 - Návrh stanoviska Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2022 – oddíl III

10-02-2021 AGRI_AM(2021)680976 PE680.976v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

Stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací jménem Unie

08-02-2021 AGRI_AL(2021)680932 PE680.932v01-00 AGRI
Norbert LINS

STANOVISKO k politice soudržnosti a regionálním strategiím v oblasti životního prostředí v boji proti změně klimatu

01-02-2021 AGRI_AD(2021)660319 PE660.319v02-00 AGRI
Francisco GUERREIRO

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2030

28-01-2021 AGRI_PA(2021)663278 PE663.278v01-00 AGRI
Pär HOLMGREN

NÁVRH STANOVISKA k obecným pokynům pro přípravu rozpočtu na rok 2022 – oddíl III

21-01-2021 AGRI_PA(2021)663213 PE663.213v02-00 AGRI
Pina PICIERNO

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 334 - Návrh stanoviska Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030: Navrácení přírody do našeho života

21-01-2021 AGRI_AM(2021)663370 PE663.370v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 49 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

11-01-2021 AGRI_AM(2021)663098 PE663.098v01-00 AGRI
Giuseppe MILAZZO

NÁVRH ZPRÁVY o strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy

17-12-2020 CJ14_PR(2020)662094 PE662.094v01-00 AGRI ENVI
Anja HAZEKAMP Herbert DORFMANN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 141 - Návrh stanoviska Politika soudržnosti a regionální strategie v oblasti životního prostředí v boji proti změně klimatu

17-12-2020 AGRI_AM(2020)662106 PE662.106v01-00 AGRI
Francisco GUERREIRO

NÁVRH STANOVISKA ke strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030: Navrácení přírody do našeho života

14-12-2020 AGRI_PA(2020)662105 PE662.105v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

ZÁPIS - Pondělí, 21. září 2020 - Úterý, 22. září 2020

10-12-2020 AGRI_PV(2020)09-21-1 PE659.058v01-00 AGRI

STANOVISKO k dopadům pravidel EU o volném pohybu pracovníků a služeb: mobilita pracovních sil uvnitř EU jakožto nástroj k přizpůsobení dovedností potřebám trhu práce

07-12-2020 AGRI_AD(2020)648630 PE648.630v02-00 AGRI
Ruža TOMAŠIĆ

STANOVISKO k zvrácení demografických trendů v regionech EU využitím nástrojů politiky soudržnosti

07-12-2020 AGRI_AD(2020)657414 PE657.414v02-00 AGRI
Mazaly AGUILAR

STANOVISKO k novému akčnímu plánu pro oběhové hospodářství

07-12-2020 AGRI_AD(2020)657453 PE657.453v02-00 AGRI
Claude GRUFFAT

STANOVISKO k vytvoření strategie EU pro udržitelný cestovní ruch

04-12-2020 AGRI_AD(2020)652559 PE652.559v02-00 AGRI
Marlene MORTLER

NÁVRH STANOVISKA k přípravě digitální budoucnosti Evropy: odstranění překážek fungování jednotného digitálního trhu a lepší využívání umělé inteligence pro evropské spotřebitele

26-11-2020 AGRI_PA(2020)653821 PE653.821v03-00 AGRI
Ivo HRISTOV

NÁVRH STANOVISKA k politice soudržnosti a regionálním strategiím v oblasti životního prostředí v boji proti změně klimatu

23-11-2020 AGRI_PA(2020)660319 PE660.319v01-00 AGRI
Francisco GUERREIRO

NÁVRH STANOVISKA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl III – Komise a výkonné agentury

20-11-2020 AGRI_PA(2020)660096 PE660.096v01-00 AGRI
Giuseppe MILAZZO

ZÁPIS - Pondělí, 7. září 2020

12-11-2020 AGRI_PV(2020)09-07-1 PE657.433v01-00 AGRI

ZÁPIS - Pondělí, 12. října 2020

12-11-2020 AGRI_PV(2020)10-12-1 PE658.999v01-00 AGRI

ZÁPIS - Pondělí, 26. října 2020 - Úterý, 27. října 2020

12-11-2020 AGRI_PV(2020)10-26-1 PE660.113v01-00 AGRI

ZÁPIS - Středa, 2. září 2020

12-11-2020 AGRI_PV(2020)09-02-1 PE660.118v01-00 AGRI

STANOVISKO Starý kontinent stárne: možnosti a výzvy spojené s politikou zaměřenou na stárnutí po roce 2020

28-10-2020 AGRI_AD(2020)657234 PE657.234v02-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

STANOVISKO Evropská strategie pro data

20-10-2020 AGRI_AD(2020)652570 PE652.570v02-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 102 - Návrh stanoviska Nový akční plán pro oběhové hospodářství

16-10-2020 AGRI_AM(2020)658983 PE658.983v01-00 AGRI
Claude GRUFFAT

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 74 - Návrh stanoviska Zvrácení demografických trendů v regionech EU využitím nástrojů politiky soudržnosti

16-10-2020 AGRI_AM(2020)658985 PE658.985v01-00 AGRI
Mazaly AGUILAR

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 – 101 - Návrh stanoviska Dopady pravidel EU o volném pohybu pracovníků a služeb: mobilita pracovních sil uvnitř EU jakožto nástroj k přizpůsobení dovedností potřebám trhu práce

01-10-2020 AGRI_AM(2020)650469 PE650.469v01-00 AGRI
Ruža TOMAŠIĆ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 – 97 - Návrh stanoviska Starý kontinent stárne: možnosti a výzvy spojené s politikou zaměřenou na stárnutí po roce 2020

30-09-2020 AGRI_AM(2020)658730 PE658.730v01-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

STANOVISKO obsahující doporučení Komisi k právnímu rámci EU pro zastavení a odvrácení globálního odlesňování na úrovni EU

24-09-2020 AGRI_AD(2020)650488 PE650.488v02-00 AGRI
Martin HÄUSLING

STANOVISKO k nové strategii pro evropské malé a střední podniky

24-09-2020 AGRI_AD(2020)652568 PE652.568v02-00 AGRI
Pina PICIERNO

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021

24-09-2020 AGRI_AD(2020)653892 PE653.892v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

24-09-2020 AGRI_AB(2020)657500 PE657.500v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

NÁVRH STANOVISKA k novému akčnímu plánu pro oběhové hospodářství

22-09-2020 AGRI_PA(2020)657453 PE657.453v01-00 AGRI
Claude GRUFFAT

NÁVRH STANOVISKA o zvrácení demografických trendů v regionech EU využitím nástrojů politiky soudržnosti

18-09-2020 AGRI_PA(2020)657414 PE657.414v01-00 AGRI
Mazaly AGUILAR

ZÁPIS - Čtvrtek, 11. června 2020

17-09-2020 AGRI_PV(2020)06-11-1 PE653.862v01-00 AGRI

ZÁPIS - Pondělí, 22. června 2020

17-09-2020 AGRI_PV(2020)06-22-1 PE653.885v01-00 AGRI

ZÁPIS - Středa, 15. července 2020

17-09-2020 AGRI_PV(2020)07-15-1 PE655.692v01-00 AGRI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 68 - Návrh stanoviska Vytvoření strategie EU pro udržitelný cestovní ruch

14-09-2020 AGRI_AM(2020)657301 PE657.301v02-00 AGRI
Marlene MORTLER

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)

08-09-2020 AGRI_AD(2020)650646 PE650.646v02-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

STANOVISKO k nové strategii EU-Afrika – partnerství pro udržitelný a inkluzivní rozvoj

08-09-2020 AGRI_AD(2020)652519 PE652.519v02-00 AGRI
Manuel BOMPARD

NÁVRH STANOVISKA Starý kontinent stárne: možnosti a výzvy spojené s politikou zaměřenou na stárnutí po roce 2020

07-09-2020 AGRI_PA(2020)657234 PE657.234v01-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 69 - Návrh stanoviska Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly

28-08-2020 AGRI_AM(2020)655968 PE655.968v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

ZÁPIS - Pondělí, 6. července 2020 - Úterý, 7. července 2020

24-08-2020 AGRI_PV(2020)07-06-1 PE655.619v01-00 AGRI

STANOVISKO k investičnímu plánu pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu pro Evropu

09-07-2020 AGRI_AD(2020)650723 PE650.723v02-00 AGRI
Salvatore DE MEO

NÁVRH STANOVISKA k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly

03-07-2020 AGRI_PA(2020)653892 PE653.892v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 23 - Návrh zprávy Rovnocennost inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a o rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině

03-07-2020 AGRI_AM(2020)653996 PE653.996v01-00 AGRI
Veronika VRECIONOVÁ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 88 - Návrh stanoviska Evropská strategie pro data

01-07-2020 AGRI_AM(2020)653991 PE653.991v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

ZÁPIS - Středa, 15. dubna 2020

30-06-2020 AGRI_PV(2020)04-15-1 PE650.483v02-00 AGRI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 86 - Návrh stanoviska Nová strategie pro evropské malé a střední podniky

30-06-2020 AGRI_AM(2020)653966 PE653.966v01-00 AGRI
Pina PICIERNO