Please fill this field

Nejnovější dokumenty

Některé z těchto dokumentů nemusí být ve vašem jazyce k dispozici a v tom případě bude automaticky navržena jiná jazyková verze. Pozná se to podle ikony navrhované jazykové verze. (e.g.: FR ).

DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 138/2004 of the European Parliament and of the Council as regards regional economic accounts for agriculture EN

18-06-2021 AGRI_PR(2021)692589 PE692.589v01-00 AGRI
Petros KOKKALIS

NÁVRH STANOVISKA k akčnímu plánu pro duševní vlastnictví na podporu oživení a odolnosti EU

04-06-2021 AGRI_PA(2021)693745 PE693.745v01-00 AGRI
Irène TOLLERET
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 24-06-2021

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2030

03-06-2021 AGRI_AD(2021)663278 PE663.278v03-00 AGRI
Pär HOLMGREN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 188 - Návrh stanoviska Strategie EU ke snížení emisí methanu

01-06-2021 AGRI_AM(2021)693670 PE693.670v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice zemědělských vstupů a výstupů a o zrušení nařízení (ES) č. 1165/2008, (ES) č. 543/2009 a (ES) č. 1185/2009 a směrnice Rady 96/16/ES

21-05-2021 AGRI_PR(2021)689690 PE689.690v01-00 AGRI
Petros KOKKALIS
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-06-2021

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik

21-05-2021 AGRI_AD(2021)691248 PE691.248v02-00 AGRI
Ivan DAVID

ZÁPIS - Čtvrtek, 4. února 2021

11-05-2021 AGRI_PV(2021)02-04-1 PE681.019v01-00 AGRI

ZÁPIS - Čtvrtek, 4. března 2021

11-05-2021 AGRI_PV(2021)03-04-1 PE689.677v01-00 AGRI

ZÁPIS - Středa, 24. února 2021

11-05-2021 AGRI_PV(2021)02-24-1 PE689.811v01-00 AGRI

STANOVISKO k obchodním aspektům a důsledkům pandemie COVID-19

11-05-2021 AGRI_AD(2021)689844 PE689.844v02-00 AGRI
Álvaro AMARO

ZÁPIS - Pondělí, 15. března 2021 - Úterý, 16. března 2021

11-05-2021 AGRI_PV(2021)03-15-1 PE691.077v01-00 AGRI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 216 - Návrh usnesení Evropská občanská iniciativa s názvem „End the Cage Age“ („Konec doby klecové“)

06-05-2021 AGRI_AM(2021)692590 PE692.590v01-00 AGRI
Norbert LINS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 54 - Návrh stanoviska Řešení necelních a nedaňových překážek na jednotném trhu

03-05-2021 AGRI_AM(2021)692687 PE692.687v01-00 AGRI
Hilde VAUTMANS

NÁVRH STANOVISKA o strategii EU ke snížení emisí methanu

29-04-2021 AGRI_PA(2021)691267 PE691.267v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 31-05-2021

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 10 - Návrh zprávy Prodloužení doby trvání odrůdových práv Společenství pro druhy chřestu a druhové skupiny květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin

28-04-2021 AGRI_AM(2021)692603 PE692.603v01-00 AGRI
Bert-Jan RUISSEN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 5 - 10 - Návrh stanoviska Změna nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik

23-04-2021 AGRI_AM(2021)691417 PE691.417v01-00 AGRI
Ivan DAVID

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prodloužení doby trvání odrůdových práv Společenství pro druhy chřestu a druhové skupiny květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin

19-04-2021 AGRI_PR(2021)691080 PE691.080v01-00 AGRI
Bert-Jan RUISSEN
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 28-04-2021

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik

19-04-2021 AGRI_PA(2021)691248 PE691.248v01-00 AGRI
Ivan DAVID
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 21-04-2021

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 114 - Návrh stanoviska Obchodní aspekty a důsledky pandemie COVID-19

14-04-2021 AGRI_AM(2021)691305 PE691.305v01-00 AGRI
Álvaro AMARO

ZÁPIS - Pondělí, 30. listopadu 2020 - Úterý, 1. prosince 2020

07-04-2021 AGRI_PV(2020)11-30-1 PE680.977v02-00 AGRI

ZÁPIS - Středa, 13. ledna 2021

06-04-2021 AGRI_PV(2021)01-13-1 PE691.167v01-00 AGRI

ZÁPIS - Pondělí, 25. ledna 2021 - Úterý, 26. ledna 2021

31-03-2021 AGRI_PV(2021)01-25-1 PE680.863v01-00 AGRI

ZÁPIS - Čtvrtek, 14. ledna 2021

31-03-2021 AGRI_PV(2021)01-14-1 PE681.034v01-00 AGRI

NÁVRH STANOVISKA k řešení necelních a nedaňových překážek na jednotném trhu

29-03-2021 AGRI_PA(2021)691105 PE691.105v01-00 AGRI
Hilde VAUTMANS
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 30-04-2021

ZÁPIS - Pondělí, 7. prosince 2020

26-03-2021 AGRI_PV(2020)12-07-1 PE663.397v02-00 AGRI

ZÁPIS - Čtvrtek, 19. listopadu 2020

23-03-2021 AGRI_PV(2020)11-19-1 PE662.089v01-00 AGRI

NÁVRH STANOVISKA k obchodním aspektům a důsledkům pandemie COVID-19

18-03-2021 AGRI_PA(2021)689844 PE689.844v01-00 AGRI
Álvaro AMARO
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 14-04-2021

STANOVISKO ke strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030: Navrácení přírody do našeho života

12-03-2021 AGRI_AD(2021)662105 PE662.105v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

STANOVISKO k obecným pokynům pro přípravu rozpočtu na rok 2022 – oddíl III

05-03-2021 AGRI_AD(2021)663213 PE663.213v03-00 AGRI
Pina PICIERNO

STANOVISKO k přípravě digitální budoucnosti Evropy: odstranění překážek fungování jednotného digitálního trhu a lepší využívání umělé inteligence pro evropské spotřebitele

25-02-2021 AGRI_AD(2021)653821 PE653.821v04-00 AGRI
Ivo HRISTOV

STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl III – Komise a výkonné agentury

25-02-2021 AGRI_AD(2021)660096 PE660.096v02-00 AGRI
Giuseppe MILAZZO

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 70 - 232 - Návrh stanoviska Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2030

22-02-2021 AGRI_AM(2021)689516 PE689.516v01-00 AGRI
Pär HOLMGREN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 480 - Návrh zprávy Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy

18-02-2021 CJ14_AM(2021)680918 PE680.918v01-00 AGRI ENVI
Herbert DORFMANN Anja HAZEKAMP

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 481 - 888 - Návrh zprávy Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy

18-02-2021 CJ14_AM(2021)680919 PE680.919v01-00 AGRI ENVI
Anja HAZEKAMP Herbert DORFMANN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 889 - 1633 - Návrh zprávy Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy

18-02-2021 CJ14_AM(2021)680920 PE680.920v01-00 AGRI ENVI
Anja HAZEKAMP Herbert DORFMANN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1634 - 2295 - Návrh zprávy Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy

18-02-2021 CJ14_AM(2021)681105 PE681.105v01-00 AGRI ENVI
Anja HAZEKAMP Herbert DORFMANN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 140 - Návrh stanoviska Příprava digitální budoucnosti Evropy: odstranění překážek fungování jednotného digitálního trhu a lepší využívání umělé inteligence pro evropské spotřebitele

11-02-2021 AGRI_AM(2021)662123 PE662.123v02-00 AGRI
Ivo HRISTOV

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 65 - Návrh stanoviska Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2022 – oddíl III

10-02-2021 AGRI_AM(2021)680976 PE680.976v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

Stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací jménem Unie

08-02-2021 AGRI_AL(2021)680932 PE680.932v01-00 AGRI
Norbert LINS

ZÁPIS - Úterý, 2. února 2021

02-02-2021 AGRI_PV(2021)02-02-1 PE681.088v01-00 AGRI

STANOVISKO k politice soudržnosti a regionálním strategiím v oblasti životního prostředí v boji proti změně klimatu

01-02-2021 AGRI_AD(2021)660319 PE660.319v02-00 AGRI
Francisco GUERREIRO

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2030

28-01-2021 AGRI_PA(2021)663278 PE663.278v01-00 AGRI
Pär HOLMGREN
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-02-2021

NÁVRH STANOVISKA k obecným pokynům pro přípravu rozpočtu na rok 2022 – oddíl III

21-01-2021 AGRI_PA(2021)663213 PE663.213v02-00 AGRI
Pina PICIERNO
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 09-02-2021

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 334 - Návrh stanoviska Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030: Navrácení přírody do našeho života

21-01-2021 AGRI_AM(2021)663370 PE663.370v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 49 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

11-01-2021 AGRI_AM(2021)663098 PE663.098v01-00 AGRI
Giuseppe MILAZZO

ZÁPIS - Pondělí, 11. ledna 2021

11-01-2021 AGRI_PV(2021)01-11-1 PE680.973v01-00 AGRI

NÁVRH ZPRÁVY o strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy

17-12-2020 CJ14_PR(2020)662094 PE662.094v01-00 AGRI ENVI
Anja HAZEKAMP Herbert DORFMANN
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 02-02-2021

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 141 - Návrh stanoviska Politika soudržnosti a regionální strategie v oblasti životního prostředí v boji proti změně klimatu

17-12-2020 AGRI_AM(2020)662106 PE662.106v01-00 AGRI
Francisco GUERREIRO

NÁVRH STANOVISKA ke strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030: Navrácení přírody do našeho života

14-12-2020 AGRI_PA(2020)662105 PE662.105v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 18-01-2021

ZÁPIS - Pondělí, 21. září 2020 - Úterý, 22. září 2020

10-12-2020 AGRI_PV(2020)09-21-1 PE659.058v01-00 AGRI

STANOVISKO k dopadům pravidel EU o volném pohybu pracovníků a služeb: mobilita pracovních sil uvnitř EU jakožto nástroj k přizpůsobení dovedností potřebám trhu práce

07-12-2020 AGRI_AD(2020)648630 PE648.630v02-00 AGRI
Ruža TOMAŠIĆ

STANOVISKO k zvrácení demografických trendů v regionech EU využitím nástrojů politiky soudržnosti

07-12-2020 AGRI_AD(2020)657414 PE657.414v02-00 AGRI
Mazaly AGUILAR

STANOVISKO k novému akčnímu plánu pro oběhové hospodářství

07-12-2020 AGRI_AD(2020)657453 PE657.453v02-00 AGRI
Claude GRUFFAT

STANOVISKO k vytvoření strategie EU pro udržitelný cestovní ruch

04-12-2020 AGRI_AD(2020)652559 PE652.559v02-00 AGRI
Marlene MORTLER

NÁVRH STANOVISKA k přípravě digitální budoucnosti Evropy: odstranění překážek fungování jednotného digitálního trhu a lepší využívání umělé inteligence pro evropské spotřebitele

26-11-2020 AGRI_PA(2020)653821 PE653.821v03-00 AGRI
Ivo HRISTOV
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-01-2021

NÁVRH STANOVISKA k politice soudržnosti a regionálním strategiím v oblasti životního prostředí v boji proti změně klimatu

23-11-2020 AGRI_PA(2020)660319 PE660.319v01-00 AGRI
Francisco GUERREIRO
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 16-12-2020

NÁVRH STANOVISKA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl III – Komise a výkonné agentury

20-11-2020 AGRI_PA(2020)660096 PE660.096v01-00 AGRI
Giuseppe MILAZZO
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 11-01-2021