Please fill this field

Nejnovější dokumenty

Některé z těchto dokumentů nemusí být ve vašem jazyce k dispozici a v tom případě bude automaticky navržena jiná jazyková verze. Pozná se to podle ikony navrhované jazykové verze. (e.g.: FR ).

MINUTES - Friday, 16 July 2021 EN

28-07-2021 AGRI_PV(2021)07-16-1 PE696.279v01-00 AGRI

MINUTES - Thursday, 4 February 2021 EN

27-07-2021 CJ14_PV(2021)02-04-1 PE692.664v01-00 AGRI ENVI

MINUTES - Friday, 21 May 2021 EN

27-07-2021 AGRI_PV(2021)05-21-1 PE692.977v01-00 AGRI

MINUTES - Thursday, 15 April 2021 EN

27-07-2021 AGRI_PV(2021)04-15-1 PE693.925v01-00 AGRI

MINUTES - Thursday, 22 April 2021 EN

26-07-2021 AGRI_PV(2021)04-22-1 PE691.418v01-00 AGRI

MINUTES - Wednesday, 14 April 2021 - Thursday, 15 April 2021 EN

26-07-2021 AGRI_PV(2021)04-14-1 PE692.642v01-00 AGRI

OPINION on an EU strategy to reduce methane emissions EN

14-07-2021 AGRI_AD(2021)691267 PE691.267v02-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

MINUTES - Monday, 12 July 2021 - Tuesday, 13 July 2021 EN

12-07-2021 AGRI_PV(2021)07-12-1 PE695.328v01-00 AGRI

OPINION on tackling non-tariff and non-tax barriers in the single market EN

08-07-2021 AGRI_AD(2021)691105 PE691.105v02-00 AGRI
Hilde VAUTMANS

MINUTES - Thursday, 1 July 2021 EN

01-07-2021 AGRI_PV(2021)07-01-1 PE695.224v01-00 AGRI

NÁVRH STANOVISKA o dopadu organizované trestné činnosti na vlastní zdroje EU a na zneužívání finančních prostředků EU se zvláštním důrazem na sdílené řízení z hlediska auditu a kontroly

29-06-2021 AGRI_PA(2021)695116 PE695.116v01-00 AGRI
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-07-2021

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 50 - 223 - Návrh zprávy Statistiky zemědělských vstupů a výstupů a zrušení nařízení (ES) č. 1165/2008, (ES) č. 543/2009 a (ES) č. 1185/2009 a směrnice 96/16/ES

25-06-2021 AGRI_AM(2021)693601 PE693.601v01-00 AGRI
Petros KOKKALIS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 224 - 245 - Návrh zprávy Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice zemědělských vstupů a výstupů a o zrušení nařízení (ES) č. 1165/2008, (ES) č. 543/2009 a (ES) č. 1185/2009 a směrnice Rady 96/16/ES

25-06-2021 AGRI_AM(2021)693602 PE693.602v01-00 AGRI
Petros KOKKALIS

NÁVRH STANOVISKA k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – všechny oddíly

25-06-2021 AGRI_PA(2021)695060 PE695.060v01-00 AGRI
Pina PICIERNO
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-07-2021

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 59 - Návrh stanoviska Akční plán pro duševní vlastnictví na podporu oživení a odolnosti EU

24-06-2021 AGRI_AM(2021)693835 PE693.835v01-00 AGRI
Irène TOLLERET

NÁVRH ZPRÁVY o prováděcí zprávě týkající se dobrých životních podmínek hospodářských zvířat v chovech

22-06-2021 AGRI_PR(2021)695007 PE695.007v01-00 AGRI
Jérémy DECERLE
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 20-07-2021

MINUTES - Tuesday, 22 June 2021 EN

22-06-2021 AGRI_PV(2021)06-22-1 PE695.026v01-00 AGRI

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004, pokud jde o regionální souhrnný zemědělský účet

18-06-2021 AGRI_PR(2021)692589 PE692.589v01-00 AGRI
Petros KOKKALIS
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 20-07-2021

MINUTES - Tuesday, 15 June 2021 EN

15-06-2021 AGRI_PV(2021)06-15-1 PE693.919v01-00 AGRI

NÁVRH STANOVISKA k akčnímu plánu pro duševní vlastnictví na podporu oživení a odolnosti EU

04-06-2021 AGRI_PA(2021)693745 PE693.745v01-00 AGRI
Irène TOLLERET
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 24-06-2021

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2030

03-06-2021 AGRI_AD(2021)663278 PE663.278v03-00 AGRI
Pär HOLMGREN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 188 - Návrh stanoviska Strategie EU ke snížení emisí methanu

01-06-2021 AGRI_AM(2021)693670 PE693.670v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice zemědělských vstupů a výstupů a o zrušení nařízení (ES) č. 1165/2008, (ES) č. 543/2009 a (ES) č. 1185/2009 a směrnice Rady 96/16/ES

21-05-2021 AGRI_PR(2021)689690 PE689.690v01-00 AGRI
Petros KOKKALIS
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-06-2021

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik

21-05-2021 AGRI_AD(2021)691248 PE691.248v02-00 AGRI
Ivan DAVID

ZÁPIS - Čtvrtek, 4. února 2021

11-05-2021 AGRI_PV(2021)02-04-1 PE681.019v01-00 AGRI

ZÁPIS - Čtvrtek, 4. března 2021

11-05-2021 AGRI_PV(2021)03-04-1 PE689.677v01-00 AGRI

ZÁPIS - Středa, 24. února 2021

11-05-2021 AGRI_PV(2021)02-24-1 PE689.811v01-00 AGRI

STANOVISKO k obchodním aspektům a důsledkům pandemie COVID-19

11-05-2021 AGRI_AD(2021)689844 PE689.844v02-00 AGRI
Álvaro AMARO

ZÁPIS - Pondělí, 15. března 2021 - Úterý, 16. března 2021

11-05-2021 AGRI_PV(2021)03-15-1 PE691.077v01-00 AGRI

MINUTES - Monday, 10 May 2021 EN

10-05-2021 AGRI_PV(2021)05-10-1 PE692.832v01-00 AGRI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 216 - Návrh usnesení Evropská občanská iniciativa s názvem „End the Cage Age“ („Konec doby klecové“)

06-05-2021 AGRI_AM(2021)692590 PE692.590v01-00 AGRI
Norbert LINS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 54 - Návrh stanoviska Řešení necelních a nedaňových překážek na jednotném trhu

03-05-2021 AGRI_AM(2021)692687 PE692.687v01-00 AGRI
Hilde VAUTMANS

NÁVRH STANOVISKA o strategii EU ke snížení emisí methanu

29-04-2021 AGRI_PA(2021)691267 PE691.267v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 31-05-2021

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 10 - Návrh zprávy Prodloužení doby trvání odrůdových práv Společenství pro druhy chřestu a druhové skupiny květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin

28-04-2021 AGRI_AM(2021)692603 PE692.603v01-00 AGRI
Bert-Jan RUISSEN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 5 - 10 - Návrh stanoviska Změna nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik

23-04-2021 AGRI_AM(2021)691417 PE691.417v01-00 AGRI
Ivan DAVID

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prodloužení doby trvání odrůdových práv Společenství pro druhy chřestu a druhové skupiny květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin

19-04-2021 AGRI_PR(2021)691080 PE691.080v01-00 AGRI
Bert-Jan RUISSEN
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 28-04-2021

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik

19-04-2021 AGRI_PA(2021)691248 PE691.248v01-00 AGRI
Ivan DAVID
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 21-04-2021

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 114 - Návrh stanoviska Obchodní aspekty a důsledky pandemie COVID-19

14-04-2021 AGRI_AM(2021)691305 PE691.305v01-00 AGRI
Álvaro AMARO

ZÁPIS - Pondělí, 30. listopadu 2020 - Úterý, 1. prosince 2020

07-04-2021 AGRI_PV(2020)11-30-1 PE680.977v02-00 AGRI

ZÁPIS - Středa, 13. ledna 2021

06-04-2021 AGRI_PV(2021)01-13-1 PE691.167v01-00 AGRI

ZÁPIS - Pondělí, 25. ledna 2021 - Úterý, 26. ledna 2021

31-03-2021 AGRI_PV(2021)01-25-1 PE680.863v01-00 AGRI

ZÁPIS - Čtvrtek, 14. ledna 2021

31-03-2021 AGRI_PV(2021)01-14-1 PE681.034v01-00 AGRI

NÁVRH STANOVISKA k řešení necelních a nedaňových překážek na jednotném trhu

29-03-2021 AGRI_PA(2021)691105 PE691.105v01-00 AGRI
Hilde VAUTMANS
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 30-04-2021

ZÁPIS - Pondělí, 7. prosince 2020

26-03-2021 AGRI_PV(2020)12-07-1 PE663.397v02-00 AGRI

ZÁPIS - Čtvrtek, 19. listopadu 2020

23-03-2021 AGRI_PV(2020)11-19-1 PE662.089v01-00 AGRI

NÁVRH STANOVISKA k obchodním aspektům a důsledkům pandemie COVID-19

18-03-2021 AGRI_PA(2021)689844 PE689.844v01-00 AGRI
Álvaro AMARO
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 14-04-2021

STANOVISKO ke strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030: Navrácení přírody do našeho života

12-03-2021 AGRI_AD(2021)662105 PE662.105v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

STANOVISKO k obecným pokynům pro přípravu rozpočtu na rok 2022 – oddíl III

05-03-2021 AGRI_AD(2021)663213 PE663.213v03-00 AGRI
Pina PICIERNO

STANOVISKO k přípravě digitální budoucnosti Evropy: odstranění překážek fungování jednotného digitálního trhu a lepší využívání umělé inteligence pro evropské spotřebitele

25-02-2021 AGRI_AD(2021)653821 PE653.821v04-00 AGRI
Ivo HRISTOV

STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl III – Komise a výkonné agentury

25-02-2021 AGRI_AD(2021)660096 PE660.096v02-00 AGRI
Giuseppe MILAZZO

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 70 - 232 - Návrh stanoviska Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2030

22-02-2021 AGRI_AM(2021)689516 PE689.516v01-00 AGRI
Pär HOLMGREN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 480 - Návrh zprávy Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy

18-02-2021 CJ14_AM(2021)680918 PE680.918v01-00 AGRI ENVI
Herbert DORFMANN Anja HAZEKAMP

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 481 - 888 - Návrh zprávy Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy

18-02-2021 CJ14_AM(2021)680919 PE680.919v01-00 AGRI ENVI
Anja HAZEKAMP Herbert DORFMANN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 889 - 1633 - Návrh zprávy Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy

18-02-2021 CJ14_AM(2021)680920 PE680.920v01-00 AGRI ENVI
Anja HAZEKAMP Herbert DORFMANN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1634 - 2295 - Návrh zprávy Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy

18-02-2021 CJ14_AM(2021)681105 PE681.105v01-00 AGRI ENVI
Anja HAZEKAMP Herbert DORFMANN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 140 - Návrh stanoviska Příprava digitální budoucnosti Evropy: odstranění překážek fungování jednotného digitálního trhu a lepší využívání umělé inteligence pro evropské spotřebitele

11-02-2021 AGRI_AM(2021)662123 PE662.123v02-00 AGRI
Ivo HRISTOV

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 65 - Návrh stanoviska Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2022 – oddíl III

10-02-2021 AGRI_AM(2021)680976 PE680.976v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

Stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací jménem Unie

08-02-2021 AGRI_AL(2021)680932 PE680.932v01-00 AGRI
Norbert LINS

ZÁPIS - Úterý, 2. února 2021

02-02-2021 AGRI_PV(2021)02-02-1 PE681.088v01-00 AGRI

STANOVISKO k politice soudržnosti a regionálním strategiím v oblasti životního prostředí v boji proti změně klimatu

01-02-2021 AGRI_AD(2021)660319 PE660.319v02-00 AGRI
Francisco GUERREIRO

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2030

28-01-2021 AGRI_PA(2021)663278 PE663.278v01-00 AGRI
Pär HOLMGREN
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-02-2021