Najnowsze dokumenty

Niektóre z dokumentów mogą nie być dostępne w Twoim języku. W takim przypadku automatycznie proponowana będzie inna wersja językowa, widoczna w postaci odpowiedniej ikony. (e.g.: FR ).

PROJEKT OPINII Wiodąca rola Unii Europejskiej w erze cyfrowej i unijne podejście do sztucznej inteligencji

26-11-2020 AGRI_PA(2020)653821 PE653.821v03-00 AGRI
Ivo HRISTOV

DRAFT OPINION on Cohesion Policy and regional environment strategies in the fight against climate change EN

23-11-2020 AGRI_PA(2020)660319 PE660.319v01-00 AGRI
Francisco GUERREIRO

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2019, Section III – Commission and executive agencies EN

20-11-2020 AGRI_PA(2020)660096 PE660.096v01-00 AGRI
Giuseppe MILAZZO

MINUTES - Monday, 7 September 2020 EN

12-11-2020 AGRI_PV(2020)09-07-1 PE657.433v01-00 AGRI

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 12 października 2020 r.

12-11-2020 AGRI_PV(2020)10-12-1 PE658.999v01-00 AGRI

MINUTES - Monday, 26 October 2020 - Tuesday, 27 October 2020 EN

12-11-2020 AGRI_PV(2020)10-26-1 PE660.113v01-00 AGRI

MINUTES - Wednesday, 2 September 2020 EN

12-11-2020 AGRI_PV(2020)09-02-1 PE660.118v01-00 AGRI

OPINIA Stary Kontynent się starzeje – możliwości i wyzwania po roku 2020 związane z polityką dotyczącą starzenia się społeczeństwa

28-10-2020 AGRI_AD(2020)657234 PE657.234v02-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

OPINIA w sprawie europejskiej strategii w zakresie danych

20-10-2020 AGRI_AD(2020)652570 PE652.570v02-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

POPRAWKI 1 - 102 - Projekt opinii Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym

16-10-2020 AGRI_AM(2020)658983 PE658.983v01-00 AGRI
Claude GRUFFAT

POPRAWKI 1 - 74 - Projekt opinii Odwrócenie tendencji demograficznych w regionach UE za pomocą instrumentów polityki spójności

16-10-2020 AGRI_AM(2020)658985 PE658.985v01-00 AGRI
Mazaly AGUILAR

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 15 października 2020 r.

15-10-2020 CONT_OJ(2020)10-15_2 PE658.910v02-00 AGRI CONT ENVI

POPRAWKI 1 - 101 - Projekt opinii Wpływ przepisów unijnych na swobodny przepływ pracowników i usług: wewnątrzunijna mobilność zawodowa jako narzędzie dopasowania umiejętności do potrzeb rynku

01-10-2020 AGRI_AM(2020)650469 PE650.469v01-00 AGRI
Ruža TOMAŠIĆ

POPRAWKI 1 - 97 - Projekt opinii Stary Kontynent się starzeje – możliwości i wyzwania po roku 2020 związane z polityką dotyczącą starzenia się społeczeństwa

30-09-2020 AGRI_AM(2020)658730 PE658.730v01-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

OPINION with recommendations to the Commission on an EU legal framework to halt and reverse EU-driven global deforestation

24-09-2020 AGRI_AD(2020)650488 PE650.488v02-00 AGRI
Martin HÄUSLING

OPINIA w sprawie nowej strategii dla europejskich MŚP

24-09-2020 AGRI_AD(2020)652568 PE652.568v02-00 AGRI
Pina PICIERNO

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

24-09-2020 AGRI_AD(2020)653892 PE653.892v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

24-09-2020 AGRI_AB(2020)657500 PE657.500v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

PROJEKT OPINII w sprawie nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym

22-09-2020 AGRI_PA(2020)657453 PE657.453v01-00 AGRI
Claude GRUFFAT

PROJEKT OPINII w sprawie odwrócenia tendencji demograficznych w regionach UE za pomocą instrumentów polityki spójności

18-09-2020 AGRI_PA(2020)657414 PE657.414v01-00 AGRI
Mazaly AGUILAR

PROTOKÓŁ - Czwartek, 11 czerwca 2020 r.

17-09-2020 AGRI_PV(2020)06-11-1 PE653.862v01-00 AGRI

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 22 czerwca 2020 r.

17-09-2020 AGRI_PV(2020)06-22-1 PE653.885v01-00 AGRI

PROTOKÓŁ - Środa, 15 lipca 2020 r.

17-09-2020 AGRI_PV(2020)07-15-1 PE655.692v01-00 AGRI

POPRAWKI 1 - 68 - Projekt opinii Opracowanie strategii UE na rzecz zrównoważonej turystyki

14-09-2020 AGRI_AM(2020)657301 PE657.301v02-00 AGRI
Marlene MORTLER

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

08-09-2020 AGRI_AD(2020)650646 PE650.646v02-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

OPINIA w sprawie nowej strategii UE–Afryka – partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

08-09-2020 AGRI_AD(2020)652519 PE652.519v02-00 AGRI
Manuel BOMPARD

PROJEKT OPINII Stary Kontynent się starzeje – możliwości i wyzwania po roku 2020 związane z polityką dotyczącą starzenia się społeczeństwa

07-09-2020 AGRI_PA(2020)657234 PE657.234v01-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

POPRAWKI 1 - 69 - Projekt opinii Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje

28-08-2020 AGRI_AM(2020)655968 PE655.968v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 6 lipca 2020 r. - Wtorek, 7 lipca 2020 r.

24-08-2020 AGRI_PV(2020)07-06-1 PE655.619v01-00 AGRI

OPINIA w sprawie planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy – jak finansować Zielony Ład

09-07-2020 AGRI_AD(2020)650723 PE650.723v02-00 AGRI
Salvatore DE MEO

PROJEKT OPINII w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje

03-07-2020 AGRI_PA(2020)653892 PE653.892v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

POPRAWKI 1 - 23 - Projekt sprawozdania Równoważność przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i równoważność materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie

03-07-2020 AGRI_AM(2020)653996 PE653.996v01-00 AGRI
Veronika VRECIONOVÁ

POPRAWKI 1 - 88 - Projekt opinii Europejska strategia w zakresie danych

01-07-2020 AGRI_AM(2020)653991 PE653.991v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

PROTOKÓŁ - Środa, 15 kwietnia 2020 r.

30-06-2020 AGRI_PV(2020)04-15-1 PE650.483v02-00 AGRI

POPRAWKI 1 - 86 - Projekt opinii Nowa strategia dla europejskich MŚP

30-06-2020 AGRI_AM(2020)653966 PE653.966v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

POPRAWKI 1 - 106 - Projekt opinii Nowa strategia UE–Afryka – partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

29-06-2020 AGRI_AM(2020)653993 PE653.993v01-00 AGRI
Manuel BOMPARD

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję

17-06-2020 AGRI_AD(2020)647138 PE647.138v02-00 AGRI
Bronis ROPĖ

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

16-06-2020 AGRI_AD(2020)648613 PE648.613v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

PROTOKÓŁ - Wtorek, 26 maja 2020 r.

16-06-2020 AGRI_PV(2020)05-26-1 PE653.755v01-00 AGRI

POPRAWKI 1 - 58 - Projekt opinii Planu inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy – jak finansować Zielony Ład

16-06-2020 AGRI_AM(2020)653799 PE653.799v01-00 AGRI
Salvatore DE MEO

POPRAWKI 32 - 242 - Projekt opinii Ustanowienie ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiana rozporządzenia (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)652514 PE652.514v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

POPRAWKI 243 - 478 - Projekt opinii Ustanowienie ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiana rozporządzenia (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)653805 PE653.805v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

POPRAWKI 479 - 485 - Projekt opinii Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)653806 PE653.806v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

PROTOKÓŁ - Wtorek, 28 kwietnia 2020 r.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-27-1 PE650.631v01-00 AGRI

PROTOKÓŁ - Czwartek, 30 kwietnia 2020 r.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-30-1 PE650.674v01-00 AGRI

PROTOKÓŁ - Czwartek, 7 maja 2020 r.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-07-1 PE652.270v01-00 AGRI

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 11 maja 2020 r.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-11-1 PE652.318v01-00 AGRI

PROTOKÓŁ - Środa, 20 maja 2020 r.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-20-1 PE652.454v01-00 AGRI

PROTOKÓŁ - Wtorek, 2 czerwca 2020 r.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)06-02-1 PE653.719v01-00 AGRI

POPRAWKI 1 - 302 - Projekt sprawozdania Europejska strategia leśna – dalsze działania

11-06-2020 AGRI_AM(2020)650371 PE650.371v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

POPRAWKI 303 - 482 - Projekt sprawozdania Europejska strategia leśna – dalsze działania

11-06-2020 AGRI_AM(2020)650406 PE650.406v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

PROJEKT OPINII w sprawie europejskiej strategii w zakresie danych

08-06-2020 AGRI_PA(2020)652570 PE652.570v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2003/17/WE w odniesieniu do równoważności przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i w sprawie równoważności materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie

05-06-2020 AGRI_PR(2020)652324 PE652.324v01-00 AGRI
Veronika VRECIONOVÁ

POPRAWKI 1 - 135 - Projekt opinii Unijne ramy prawne mające na celu zatrzymanie i odwrócenie globalnego wylesiania spowodowanego przez UE

04-06-2020 AGRI_AM(2020)652511 PE652.511v01-00 AGRI
Martin HÄUSLING

OPINIA w sprawie roli UE w ochronie i odtwarzaniu światowych lasów

03-06-2020 AGRI_AD(2020)648361 PE648.361v02-00 AGRI
Juozas OLEKAS

PROJEKT OPINII w sprawie nowej strategii UE–Afryka – partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652519 PE652.519v01-00 AGRI
Manuel BOMPARD

PROJEKT OPINII w sprawie opracowania strategii UE na rzecz zrównoważonej turystyki

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652559 PE652.559v01-00 AGRI
Marlene MORTLER

PROJEKT OPINII w sprawie nowej strategii dla europejskich MŚP

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652568 PE652.568v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

PROJEKT OPINII w sprawie planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy – jak finansować Zielony Ład

14-05-2020 AGRI_PA(2020)650723 PE650.723v01-00 AGRI
Salvatore DE MEO

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

06-05-2020 AGRI_PA(2020)650646 PE650.646v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

POPRAWKI 16 - 272 - Projekt opinii Ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

05-05-2020 AGRI_AM(2020)650653 PE650.653v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS