Najnoviji dokumenti

Neki dokumenti možda nisu dostupni na vašem jeziku pa će vam automatski biti predložena druga jezična verzija. Svaka jezična verzija prikazana je svojim simbolom. (e.g.: FR ).

NACRT IZVJEŠĆA o akcijskom planu EU-a za ekološku poljoprivredu

01-12-2021 AGRI_PR(2021)700500 PE700.500v02-00 AGRI
Simone SCHMIEDTBAUER
Rok za podnošenje amandmana : 14-12-2021

AMANDMANI 1 - 179 - Nacrt mišljenja Uspostava mehanizma za prilagodbu ugljika na granicama

17-11-2021 AGRI_AM(2021)700482 PE700.482v01-00 AGRI
Zbigniew KUŹMIUK

AMANDMANI 1 - 82 - Nacrt mišljenja VFO 2021. 2027.: borba protiv oligarhijskih struktura, zaštita sredstava EU-a od prijevara i sukoba interesa

10-11-2021 AGRI_AM(2021)699334 PE699.334v01-00 AGRI
Attila ARA-KOVÁCS

AMANDMANI 1 - 82 - Nacrt mišljenja Otoci i kohezijska politika: trenutačno stanje i budući izazovi

10-11-2021 AGRI_AM(2021)700392 PE700.392v01-00 AGRI
Petros KOKKALIS

NACRT MIŠLJENJA o rješavanju pitanja sigurnosti opskrbe hranom u zemljama u razvoju

08-11-2021 AGRI_PA(2021)699307 PE699.307v01-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN
Rok za podnošenje amandmana : 03-12-2021

NACRT MIŠLJENJA Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mehanizma za prilagodbu ugljika na granicama

04-11-2021 AGRI_PA(2021)699239 PE699.239v02-00 AGRI
Zbigniew KUŹMIUK
Rok za podnošenje amandmana : 16-11-2021

Mišljenje o reviziji Financijske uredbe s obzirom na stupanje na snagu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027.

19-10-2021 AGRI_AL(2021)699044 PE699.044v01-00 AGRI
Norbert LINS - Predsjednik

ZAPISNIK - Četvrtak, 9. rujna 2021.

15-10-2021 AGRI_PV(2021)09-09-1 PE696.556v01-00 AGRI

NACRT MIŠLJENJA o otocima i kohezijskoj politici: trenutačno stanje i budući izazovi

14-10-2021 AGRI_PA(2021)699038 PE699.038v01-00 AGRI
Petros KOKKALIS
Rok za podnošenje amandmana : 10-11-2021

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1091 u vezi s doprinosom Unije za integriranu statistiku na razini poljoprivrednih gospodarstava u skladu s financijskim okvirom za razdoblje 2021. – 2027.

13-10-2021 AGRI_PR(2021)697858 PE697.858v01-00 AGRI
Riho TERRAS

MIŠLJENJE o učincima organiziranog kriminala na vlastita sredstva EU-a i na zloupotrebu sredstava EU-a s posebnim naglaskom na podijeljenom upravljanju iz perspektive revizije i kontrole

08-10-2021 AGRI_AD(2021)695116 PE695.116v02-00 AGRI
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

NACRT MIŠLJENJA o VFO-u za razdoblje 2021. – 2027.: borba protiv oligarhijskih struktura, zaštita sredstava EU-a od prijevara i sukoba interesa

05-10-2021 AGRI_PA(2021)697592 PE697.592v01-00 AGRI
Attila ARA-KOVÁCS
Rok za podnošenje amandmana : 09-11-2021

ZAPISNIK - Srijeda, 1. rujna 2021.

04-10-2021 AGRI_PV(2021)09-01-1 PE697.531v01-00 AGRI

MIŠLJENJE o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2022. – svi dijelovi

30-09-2021 AGRI_AD(2021)695060 PE695.060v02-00 AGRI
Pina PICIERNO

ZAPISNIK - Četvrtak, 30. rujna 2021.

30-09-2021 AGRI_PV(2021)09-30-1 PE697.693v01-00 AGRI

BUDGET AMENDMENTS 2022 Budget EN

13-09-2021 AGRI_AB(2021)696450 PE696.450v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

MIŠLJENJE o akcijskom planu za intelektualno vlasništvo za oporavak i otpornost EU-a

10-09-2021 AGRI_AD(2021)693745 PE693.745v02-00 AGRI
Irène TOLLERET

AMANDMANI 16 - 35 - Nacrt izvješća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 138/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regionalnih ekonomskih računa u poljoprivredi

17-08-2021 AGRI_AM(2021)696305 PE696.305v01-00 AGRI
Petros KOKKALIS

ZAPISNIK - Petak, 21. svibnja 2021.

04-08-2021 AGRI_PV(2021)05-21-1 PE692.977v02-00 AGRI

ZAPISNIK - Petak, 16. srpnja 2021.

03-08-2021 AGRI_PV(2021)07-16-1 PE696.279v03-00 AGRI

AMANDMANI 1 - 71 - Nacrt mišljenja Utjecaj organiziranog kriminala na vlastita sredstva EU-a i zlouporabu sredstava EU-a, s posebnim naglaskom na podijeljenom upravljanju iz perspektive revizije i kontrole

28-07-2021 AGRI_AM(2021)696320 PE696.320v01-00 AGRI
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

ZAPISNIK - Četvrtak, 4. veljače 2021.

27-07-2021 CJ14_PV(2021)02-04-1 PE692.664v01-00 AGRI ENVI

ZAPISNIK - Četvrtak, 15. travnja 2021.

27-07-2021 AGRI_PV(2021)04-15-1 PE693.925v01-00 AGRI

ZAPISNIK - Četvrtak, 22. travnja 2021.

26-07-2021 AGRI_PV(2021)04-22-1 PE691.418v01-00 AGRI

ZAPISNIK - Srijeda, 14. travnja 2021. - Četvrtak, 15. travnja 2021.

26-07-2021 AGRI_PV(2021)04-14-1 PE692.642v01-00 AGRI

AMANDMANI 1 - 38 - Nacrt mišljenja Nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2022. Opći uvod – Ukupni rashodi – Opći račun prihoda – Račun prihoda i rashoda po dijelovima

23-07-2021 AGRI_AM(2021)696308 PE696.308v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

AMANDMANI 1 – 412 - Nacrt izvješća Provedbeno izvješće o dobrobiti životinja na poljoprivrednim gospodarstvima

22-07-2021 AGRI_AM(2021)696304 PE696.304v01-00 AGRI
Jérémy DECERLE

MIŠLJENJE o strategiji EU-a za smanjenje emisija metana

14-07-2021 AGRI_AD(2021)691267 PE691.267v02-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 12. srpnja 2021. - Utorak, 13. srpnja 2021.

12-07-2021 AGRI_PV(2021)07-12-1 PE695.328v01-00 AGRI

MIŠLJENJE o suzbijanju necarinskih i neporeznih prepreka na jedinstvenom tržištu

08-07-2021 AGRI_AD(2021)691105 PE691.105v02-00 AGRI
Hilde VAUTMANS

ZAPISNIK - Četvrtak, 1. srpnja 2021.

01-07-2021 AGRI_PV(2021)07-01-1 PE695.224v01-00 AGRI

NACRT MIŠLJENJA o učincima organiziranog kriminala na vlastita sredstva EU-a i na zloupotrebu sredstava EU-a s posebnim naglaskom na podijeljenom upravljanju iz perspektive revizije i kontrole

29-06-2021 AGRI_PA(2021)695116 PE695.116v01-00 AGRI
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA
Rok za podnošenje amandmana : 23-07-2021

AMANDMANI 50 - 223 - Nacrt izvješća Statistika o poljoprivrednom inputu i outputu i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1165/2008, (EZ) br. 543/2009, (EZ) br. 1185/2009 i Direktive 96/16/EZ.

25-06-2021 AGRI_AM(2021)693601 PE693.601v01-00 AGRI
Petros KOKKALIS

AMANDMANI 224 - 245 - Nacrt izvješća o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o statistici poljoprivrednih inputa i outputa i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1165/2008, (EZ) br. 543/2009, (EZ) br. 1185/2009 i Direktive Vijeća 96/16/EZ

25-06-2021 AGRI_AM(2021)693602 PE693.602v01-00 AGRI
Petros KOKKALIS

NACRT MIŠLJENJA o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2022. – svi dijelovi

25-06-2021 AGRI_PA(2021)695060 PE695.060v01-00 AGRI
Pina PICIERNO
Rok za podnošenje amandmana : 22-07-2021

AMANDMANI 1 - 59 - Nacrt mišljenja Akcijski plan za intelektualno vlasništvo za oporavak i otpornost EU-a

24-06-2021 AGRI_AM(2021)693835 PE693.835v01-00 AGRI
Irène TOLLERET

NACRT IZVJEŠĆA o izvješću o provedbi u vezi s dobrobiti životinja na poljoprivrednim gospodarstvima

22-06-2021 AGRI_PR(2021)695007 PE695.007v01-00 AGRI
Jérémy DECERLE
Rok za podnošenje amandmana : 20-07-2021

ZAPISNIK - Utorak, 22. lipnja 2021.

22-06-2021 AGRI_PV(2021)06-22-1 PE695.026v01-00 AGRI

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 138/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regionalnih ekonomskih računa u poljoprivredi

18-06-2021 AGRI_PR(2021)692589 PE692.589v01-00 AGRI
Petros KOKKALIS
Rok za podnošenje amandmana : 20-07-2021

ZAPISNIK - Utorak, 15. lipnja 2021.

15-06-2021 AGRI_PV(2021)06-15-1 PE693.919v01-00 AGRI

NACRT MIŠLJENJA o akcijskom planu za intelektualno vlasništvo za oporavak i otpornost EU-a

04-06-2021 AGRI_PA(2021)693745 PE693.745v01-00 AGRI
Irène TOLLERET
Rok za podnošenje amandmana : 24-06-2021

MIŠLJENJE o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Općem programu djelovanja Unije za okoliš do 2030.

03-06-2021 AGRI_AD(2021)663278 PE663.278v03-00 AGRI
Pär HOLMGREN

AMANDMANI 1 - 188 - Nacrt mišljenja Strategija EU-a za smanjenje emisija metana

01-06-2021 AGRI_AM(2021)693670 PE693.670v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

NACRT IZVJEŠĆA o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o statistici poljoprivrednih inputa i outputa i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1165/2008, (EZ) br. 543/2009, (EZ) br. 1185/2009 i Direktive Vijeća 96/16/EZ.

21-05-2021 AGRI_PR(2021)689690 PE689.690v01-00 AGRI
Petros KOKKALIS
Rok za podnošenje amandmana : 23-06-2021

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/625 u pogledu službenih kontrola životinja i proizvoda životinjskog podrijetla koji se izvoze iz trećih zemalja u Uniju kako bi se osiguralo poštovanje zabrane određenih primjena antimikrobnih sredstava

21-05-2021 AGRI_AD(2021)691248 PE691.248v02-00 AGRI
Ivan DAVID

ZAPISNIK - Četvrtak, 4. veljače 2021.

11-05-2021 AGRI_PV(2021)02-04-1 PE681.019v01-00 AGRI

ZAPISNIK - Četvrtak, 4. ožujka 2021.

11-05-2021 AGRI_PV(2021)03-04-1 PE689.677v01-00 AGRI

ZAPISNIK - Srijeda, 24. veljače 2021.

11-05-2021 AGRI_PV(2021)02-24-1 PE689.811v01-00 AGRI

MIŠLJENJE o aspektima i posljedicama pandemije bolesti COVID-19 povezanima s trgovinom

11-05-2021 AGRI_AD(2021)689844 PE689.844v02-00 AGRI
Álvaro AMARO

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 15. ožujka 2021. - Utorak, 16. ožujka 2021.

11-05-2021 AGRI_PV(2021)03-15-1 PE691.077v01-00 AGRI

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 10. svibnja 2021.

10-05-2021 AGRI_PV(2021)05-10-1 PE692.832v01-00 AGRI

AMANDMANI 1 – 216 - Nacrt prijedloga rezolucije Građanska inicijativa „Okončajmo upotrebu kaveza”

06-05-2021 AGRI_AM(2021)692590 PE692.590v01-00 AGRI
Norbert LINS

AMANDMANI 1 - 54 - Nacrt mišljenja Suzbijanje necarinskih i neporeznih prepreka na jedinstvenom tržištu

03-05-2021 AGRI_AM(2021)692687 PE692.687v01-00 AGRI
Hilde VAUTMANS

NACRT MIŠLJENJA o strategiji EU-a za smanjenje emisija metana

29-04-2021 AGRI_PA(2021)691267 PE691.267v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN
Rok za podnošenje amandmana : 31-05-2021

AMANDMANI 1. – 10. - Nacrt izvješća o produljenju trajanja zaštite oplemenjivačkih prava na biljnu sortu Zajednice za biljne vrste šparoge i za skupine biljnih vrsta lukovičaste biljke, bobičasto voće i drvenasto ukrasno bilje

28-04-2021 AGRI_AM(2021)692603 PE692.603v01-00 AGRI
Bert-Jan RUISSEN

AMANDMANI 5 - 10 - Nacrt mišljenja Izmjena Uredbe (EU) 2017/625 u pogledu službenih kontrola životinja i proizvoda životinjskog podrijetla koji se izvoze iz trećih zemalja u Uniju kako bi se osiguralo poštovanje zabrane određenih primjena antimikrobnih sredstava

23-04-2021 AGRI_AM(2021)691417 PE691.417v01-00 AGRI
Ivan DAVID