Please fill this field

Dokumenti reċenti

Uħud minn dawn id-dokumenti jistgħu ma jkunux disponibbli bil-lingwa tiegħek; għaldaqstant, verżjoni oħra tiġi ssuġġerita awtomatikament. Ikunu murija b'ikona li tirrappreżenta l-verżjoni lingwistika suġġerita. (e.g.: FR ).

DRAFT AGENDA - Wednesday, 2 December 2020 EN

25-11-2020 ECON_OJ(2020)12-02_1 PE661.830v01-00 ECON

DRAFT RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council on a framework for the recovery and resolution of central counterparties and amending Regulations (EU) No 1095/2010, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014, (EU) No 806/2014 and (EU) 2015/2365 and Directives 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2007/36/EC, 2014/59/EU and (EU) 2017/1132 EN

24-11-2020 ECON_PR(2020)660084 PE660.084v01-00 ECON
Johan VAN OVERTVELDT Marek BELKA

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Banking Authority (EBA) for the financial year 2019 EN

24-11-2020 ECON_PA(2020)660353 PE660.353v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Insurance and Occupational Authority (EIOPA) for the financial year 2019 EN

24-11-2020 ECON_PA(2020)660355 PE660.355v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the Securities and Markets Authority (ESMA) for the financial year 2019 EN

24-11-2020 ECON_PA(2020)660357 PE660.357v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

MINUTES - Monday, 9 November 2020 - Tuesday, 10 November 2020 EN

24-11-2020 ECON_PV(2020)11-09-1 PE660.389v01-00 ECON

MINUTES - Thursday, 19 November 2020 EN

24-11-2020 ECON_PV(2020)11-19-1 PE660.456v01-00 ECON

OPINION on strengthening transparency and integrity in the EU institutions by setting up an independent EU ethics body EN

20-11-2020 ECON_AD(2020)657256 PE657.256v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

Target-2 system failure EN

19-11-2020 ECON_QZ(2020)660273 PE660.273v01-00 ECON
Martin SCHIRDEWAN

Digital Euro EN

19-11-2020 ECON_QZ(2020)660274 PE660.274v01-00 ECON
Chris MACMANUS

Extension of Recommendation ECB/2020/19 on dividend distributions during the COVID-19 pandemic EN

18-11-2020 ECON_QZ(2020)660260 PE660.260v01-00 ECON
Luis GARICANO

MINUTES - Tuesday, 27 October 2020 EN

18-11-2020 ECON_PV(2020)10-27-1 PE660.267v01-00 ECON

MINUTES - Monday, 12 October 2020 - Thursday, 15 October 2020 EN

16-11-2020 ECON_PV(2020)10-12-1 PE659.063v01-00 ECON

Le durcissement significatif des critères d’octroi des prêts aux entreprises et aux ménages FR

16-11-2020 ECON_QZ(2020)660322 PE660.322v01-00 ECON
Julie LECHANTEUX

MINUTES - Thursday, 10 September 2020 EN

16-11-2020 ECON_PV(2020)09-10-1 PE660.324v01-00 ECON

Valutazioni politiche dai Membri del Comitato esecutivo IT

13-11-2020 ECON_QZ(2020)660309 PE660.309v01-00 ECON
Marco ZANNI Antonio Maria RINALDI Valentino GRANT Francesca DONATO

EMENDI 1 - 115 - Abbozz ta' opinjoni Lejn mekkaniżmu tal-UE ta' aġġustament tal-karbonju fil-fruntiera kompatibbli mad-WTO

11-11-2020 ECON_AM(2020)660214 PE660.214v01-00 ECON
Luis GARICANO

RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza

10-11-2020 A9-0214/2020 PE655.950v03-00 BUDG ECON
Eider GARDIAZABAL RUBIAL Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU

DRAFT REPORT on strengthening the international role of the euro EN

10-11-2020 ECON_PR(2020)650386 PE650.386v01-00 ECON
Danuta Maria HÜBNER

Πληρωμή τόκων CoCos από την Τράπεζα Πειραιώς EN

10-11-2020 ECON_QZ(2020)660155 PE660.155v01-00 ECON
Dimitrios PAPADIMOULIS

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

06-11-2020 ECON_PR(2020)659084 PE659.084v01-00 ECON
Irene TINAGLI

Taxonomy-compliant loans in the Eurozone EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660062 PE660.062v01-00 ECON
Bas EICKHOUT

Direct monetary transfers to eurozone households EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660068 PE660.068v01-00 ECON
Domènec RUIZ DEVESA

Possible adverse impact of new EU bond issues on bond rates of peripheral countries EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660131 PE660.131v01-00 ECON
Marco ZANNI

Temporary revision of calendar provisioning and default criteria EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660132 PE660.132v01-00 ECON
Marco ZANNI

Reworking of Public Interest Assessment analyses EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660150 PE660.150v01-00 ECON
Valentino GRANT

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 9 ta' Novembru 2020

03-11-2020 CJ16_OJ(2020)11-09_1 PE660.143v01-00 BUDG ECON

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 9 ta' Novembru 2020

30-10-2020 ECON_OJ(2020)11-09_1 PE660.135v01-00 ECON

EMENDI 23 - 137 - Abbozz ta' rapport Li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1129 fir-rigward tal-prospett ta' Rkupru tal-UE u aġġustamenti mmirati għal intermedjarji finanzjarji biex jgħinu l-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19

29-10-2020 ECON_AM(2020)660110 PE660.110v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

EMENDI 12 - 51 - Abbozz ta' rapport Emenda tar-Regolament (UE) 2016/1011 fir-rigward tal-eżenzjoni ta' ċerti parametri referenzjarji tal-kambju ta' pajjiżi terzi u l-iffissar ta' parametri referenzjarji ta' sostituzzjoni minflok ċerti parametri referenzjarji li jkunu se jitwaqqfu

29-10-2020 ECON_AM(2020)660111 PE660.111v01-00 ECON
Caroline NAGTEGAAL

Euro digitale EN

23-10-2020 ECON_QZ(2020)659023 PE659.023v01-00 ECON

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tlieta, 27 ta' Ottubru 2020

20-10-2020 CJ16_OJ(2020)10-27_2 PE659.071v01-00 BUDG ECON

EMENDI 1 - 329 - Abbozz ta' rapport Bank Ċentrali Ewropew – rapport annwali 2020

20-10-2020 ECON_AM(2020)659052 PE659.052v01-00 ECON
Sven SIMON

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tlieta, 27 ta' Ottubru 2020

20-10-2020 ECON_OJ(2020)10-27_1 PE659.069v01-00 ECON

Ressources de la Banque centrale européenne EN

16-10-2020 ECON_QZ(2020)658935 PE658.935v01-00 ECON
Manon AUBRY

EMENDI 14 - 133 - Abbozz ta' rapport Emenda tad-Direttiva 2014/65/UE fir-rigward tar-rekwiżiti ta' informazzjoni, il-governanza tal-prodotti u l-limiti ta' pożizzjoni għall-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19

14-10-2020 ECON_AM(2020)658929 PE658.929v01-00 ECON
Markus FERBER

EMENDI 25 - 88 - Abbozz ta' rapport Emenda tar-Regolament (UE) 2017/2402 li jistabbilixxi qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u li joħloq qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata biex jgħin l-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19

14-10-2020 ECON_AM(2020)658992 PE658.992v01-00 ECON
Paul TANG

EMENDI 18 - 65 - Abbozz ta' rapport Emenda tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta' aġġustamenti għall-qafas ta' titolizzazzjoni bħala appoġġ għall-irkupru ekonomiku b'reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19

14-10-2020 ECON_AM(2020)658993 PE658.993v01-00 ECON
Othmar KARAS

Using AnaCredit for climate neutral lending EN

09-10-2020 ECON_QZ(2020)658818 PE658.818v01-00 ECON
Ernest URTASUN

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 12 ta' Ottubru 2020

08-10-2020 CJ16_OJ(2020)10-12_1 PE658.897v01-00 BUDG ECON

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1129 fir-rigward tal-prospett ta' Rkupru tal-UE u aġġustamenti mmirati għal intermedjarji finanzjarji biex jgħinu l-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19

08-10-2020 ECON_PR(2020)658908 PE658.908v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

EMENDI 1 - 56 - Abbozz ta' opinjoni It-tisħiħ tat-trasparenza u l-integrità fl-istituzzjonijiet tal-UE billi jiġi stabbilit korp tal-etika indipendenti tal-UE

07-10-2020 ECON_AM(2020)658867 PE658.867v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 12 ta' Ottubru 2020

06-10-2020 ECON_OJ(2020)10-12_1 PE658.856v01-00 ECON

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1011 fir-rigward tal-eżenzjoni ta' ċerti parametri referenzjarji tal-kambju ta' pajjiżi terzi u l-iffissar ta' parametri referenzjarji ta' sostituzzjoni minflok ċerti parametri referenzjarji li jkunu se jitwaqqfu

06-10-2020 ECON_PR(2020)658859 PE658.859v01-00 ECON
Caroline NAGTEGAAL

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud rigward l-identifikazzjoni tal-persuni taxxabbli fl-Irlanda ta' Fuq

05-10-2020 ECON_PR(2020)657280 PE657.280v01-00 ECON
Irene TINAGLI

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/2402 li jistabbilixxi qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u li joħloq qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata biex jgħin l-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19

05-10-2020 ECON_PR(2020)658798 PE658.798v01-00 ECON
Paul TANG

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta' aġġustamenti għall-qafas ta' titolizzazzjoni bħala appoġġ għall-irkupru ekonomiku b'reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19

05-10-2020 ECON_PR(2020)658799 PE658.799v01-00 ECON
Othmar KARAS

ABBOZZ TA' OPINJONI lejn mekkaniżmu tal-UE ta' aġġustament tal-karbonju fil-fruntiera kompatibbli mad-WTO

02-10-2020 ECON_PA(2020)657390 PE657.390v01-00 ECON
Luis GARICANO

Request for response to the relation of M1 expansion and real GDP EN

30-09-2020 ECON_QZ(2020)657412 PE657.412v01-00 ECON
Gunnar BECK

IL-MINUTI - It-Tnejn, 29 ta' Ġunju 2020 - Il-Ħamis, 2 ta' Lulju 2020

28-09-2020 ECON_PV(2020)06-29-1 PE655.864v02-00 ECON

MINUTES - Monday, 28 September 2020 EN

28-09-2020 ECON_PV(2020)09-28-1 PE659.070v01-00 ECON

EMENDI 1067 - 1518 - Abbozz ta' rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza

25-09-2020 CJ16_AM(2020)657421 PE657.421v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 28 ta' Settembru 2020

25-09-2020 CJ16_OJ(2020)09-28_1 PE658.719v01-00 BUDG ECON

OPINJONI dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021

25-09-2020 ECON_AD(2020)653964 PE653.964v03-00 ECON
Margarida MARQUES

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI GĦAT-TIENI QARI dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar fornituri ta' servizzi ta' finanzjament kollettiv Ewropej għan-negozji u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 2017/1129 u d-Direttiva (UE) 2019/1937

23-09-2020 ECON_PR(2020)655757 PE655.757v01-00 ECON
Eugen JURZYCA

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI GĦAT-TIENI QARI dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji

23-09-2020 ECON_PR(2020)655764 PE655.764v01-00 ECON
Caroline NAGTEGAAL

EMENDI 118 - 569 - Abbozz ta' rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza

22-09-2020 CJ16_AM(2020)655953 PE655.953v01-00 BUDG ECON
Eider GARDIAZABAL RUBIAL Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU

EMENDI 570 - 1066 - Abbozz ta' rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza

22-09-2020 CJ16_AM(2020)657420 PE657.420v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

EMENDI 1519 - 1715 - Abbozz ta' rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza

22-09-2020 CJ16_AM(2020)657422 PE657.422v01-00 BUDG ECON
Eider GARDIAZABAL RUBIAL Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar ir-Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għas-sena 2020

22-09-2020 ECON_PR(2020)653782 PE653.782v01-00 ECON
Sven SIMON

IL-MINUTI - It-Tnejn, 22 ta' Ġunju 2020 - Il-Ħamis, 25 ta' Ġunju 2020

22-09-2020 ECON_PV(2020)06-22-1 PE654.022v01-00 ECON

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE fir-rigward tar-rekwiżiti ta' informazzjoni, il-governanza tal-prodotti u l-limiti ta' pożizzjoni għall-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19

18-09-2020 ECON_PR(2020)657375 PE657.375v01-00 ECON
Markus FERBER