Please fill this field

Dokumenti reċenti

Uħud minn dawn id-dokumenti jistgħu ma jkunux disponibbli bil-lingwa tiegħek; għaldaqstant, verżjoni oħra tiġi ssuġġerita awtomatikament. Ikunu murija b'ikona li tirrappreżenta l-verżjoni lingwistika suġġerita. (e.g.: FR ).

ECB policy EN

19-01-2021 ECON_QZ(2021)663144 PE663.144v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

Private phone calls by ECB chief economist EN

19-01-2021 ECON_QZ(2021)663148 PE663.148v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

Disclosure of climate-related risks EN

19-01-2021 ECON_QZ(2021)663149 PE663.149v01-00 ECON
Martin HOJSÍK

Compatibilità nomina Amministratore Delegato Unicredit con la direttiva UE 36/2013 IT

19-01-2021 ECON_QZ(2021)663151 PE663.151v01-00 ECON
Piernicola PEDICINI

Annulation de la dette et sortie de l’euro FR

19-01-2021 ECON_QZ(2021)663186 PE663.186v01-00 ECON
Manon AUBRY

Integrate the climate emergency into European Central Bank's missions EN

19-01-2021 ECON_QZ(2021)663187 PE663.187v01-00 ECON
Aurore LALUCQ

Transparence PEPP FR

19-01-2021 ECON_QZ(2021)663188 PE663.188v01-00 ECON
Aurore LALUCQ

DRAFT REPORT on the proposal of the European Central Bank for the appointment of the Vice-Chair of the Supervisory Board of the European Central Bank EN

19-01-2021 ECON_PR(2021)663208 PE663.208v01-00 ECON
Irene TINAGLI

AMENDMENTS 41 - 132 - Draft report Proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation EN

11-01-2021 ECON_AM(2021)663118 PE663.118v01-00 ECON
Sven GIEGOLD

AMENDMENTS 1 - 45 - Draft opinion 2019 discharge: European Banking Authority (EBA) EN

07-01-2021 ECON_AM(2021)660354 PE660.354v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion 2019 discharge: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) EN

07-01-2021 ECON_AM(2021)660356 PE660.356v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

AMENDMENTS 1 - 29 - Draft opinion 2019 discharge: European Securities and Markets Authority (ESMA) EN

07-01-2021 ECON_AM(2021)660358 PE660.358v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

Risks of Sustainable Finance to ECB’s Mandate and Financial Stability EN

21-12-2020 ECON_QZ(2020)662053 PE662.053v01-00 ECON
Markus FERBER

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: L-Istrateġija Annwali għat-Tkabbir Sostenibbli 2021

21-12-2020 ECON_PR(2020)663043 PE663.043v01-00 ECON
Enikő GYŐRI

Potential dangers of a digital euro for households and businesses EN

21-12-2020 ECON_QZ(2020)663048 PE663.048v01-00 ECON
Julie LECHANTEUX

EMENDI 1 - 228 - Rapport It-tisħiħ tar-rwol internazzjonali tal-euro

18-12-2020 ECON_AM(2020)663042 PE663.042v01-00 ECON
Danuta Maria HÜBNER

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar ir-Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE

17-12-2020 ECON_PR(2020)661935 PE661.935v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

OPINJONI Lejn mekkaniżmu tal-UE ta' aġġustament tal-karbonju fil-fruntiera kompatibbli mad-WTO

11-12-2020 ECON_AD(2020)657390 PE657.390v02-00 ECON
Luis GARICANO

Debt cancellation, a solution to the crisis EN

11-12-2020 ECON_QZ(2020)661779 PE661.779v01-00 ECON
Aurore LALUCQ

Distortion of the Spanish electricity market through the purchase of Iberdrola and Naturgy notes EN

11-12-2020 ECON_QZ(2020)661849 PE661.849v01-00 ECON
Ernest URTASUN

The Chief Economist’s engagements with certain interests EN

11-12-2020 ECON_QZ(2020)661929 PE661.929v01-00 ECON
Chris MACMANUS

Stability of euro area banks as a precondition for ratification of the ESM fiscal backstop of the SRF EN

10-12-2020 ECON_QZ(2020)661968 PE661.968v01-00 ECON
Gunnar BECK

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2011/16/UE dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni

09-12-2020 ECON_PR(2020)658793 PE658.793v01-00 ECON
Sven GIEGOLD

IL-MINUTI - L-Erbgħa, 2 ta' Diċembru 2020

04-12-2020 ECON_PV(2020)12-02-1 PE661.936v01-00 ECON

Reliability of Target 2 EN

26-11-2020 ECON_QZ(2020)661815 PE661.815v01-00 ECON
Markus FERBER

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI GĦAT-TIENI QARI dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni tal-kontropartijiet ċentrali u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1095/2010, (UE) Nru 648/2012, (UE) Nru 600/2014, (UE) Nru 806/2014 u (UE) 2015/2365 u d-Direttivi 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2007/36/KE, 2014/59/UE u (UE) 2017/1132

24-11-2020 ECON_PR(2020)660084 PE660.084v01-00 ECON
Johan VAN OVERTVELDT Marek BELKA

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) għas-sena finanzjarja 2019

24-11-2020 ECON_PA(2020)660353 PE660.353v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) għas-sena finanzjarja 2019

24-11-2020 ECON_PA(2020)660355 PE660.355v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) għas-sena finanzjarja 2019

24-11-2020 ECON_PA(2020)660357 PE660.357v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

IL-MINUTI - It-Tnejn, 9 ta' Novembru 2020 - It-Tlieta, 10 ta' Novembru 2020

24-11-2020 ECON_PV(2020)11-09-1 PE660.389v01-00 ECON

IL-MINUTI - Il-Ħamis, 19 ta' Novembru 2020

24-11-2020 ECON_PV(2020)11-19-1 PE660.456v01-00 ECON

OPINJONI dwar it-tisħiħ tat-trasparenza u l-integrità fl-istituzzjonijiet tal-UE billi jiġi stabbilit korp tal-etika indipendenti tal-UE

20-11-2020 ECON_AD(2020)657256 PE657.256v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

Target-2 system failure EN

19-11-2020 ECON_QZ(2020)660273 PE660.273v01-00 ECON
Martin SCHIRDEWAN

Digital Euro EN

19-11-2020 ECON_QZ(2020)660274 PE660.274v01-00 ECON
Chris MACMANUS

Extension of Recommendation ECB/2020/19 on dividend distributions during the COVID-19 pandemic EN

18-11-2020 ECON_QZ(2020)660260 PE660.260v01-00 ECON
Luis GARICANO

IL-MINUTI - It-Tlieta, 27 ta' Ottubru 2020

18-11-2020 ECON_PV(2020)10-27-1 PE660.267v01-00 ECON

IL-MINUTI - It-Tnejn, 12 ta' Ottubru 2020 - Il-Ħamis, 15 ta' Ottubru 2020

16-11-2020 ECON_PV(2020)10-12-1 PE659.063v01-00 ECON

Significant tightening of credit standards for loans to businesses and households EN

16-11-2020 ECON_QZ(2020)660322 PE660.322v01-00 ECON
Julie LECHANTEUX

IL-MINUTI - Il-Ħamis, 10 ta' Settembru 2020

16-11-2020 ECON_PV(2020)09-10-1 PE660.324v01-00 ECON

Political assessments by the members of the Executive Board EN

13-11-2020 ECON_QZ(2020)660309 PE660.309v01-00 ECON
Marco ZANNI Antonio Maria RINALDI Valentino GRANT Francesca DONATO

EMENDI 1 - 115 - Abbozz ta' opinjoni Lejn mekkaniżmu tal-UE ta' aġġustament tal-karbonju fil-fruntiera kompatibbli mad-WTO

11-11-2020 ECON_AM(2020)660214 PE660.214v01-00 ECON
Luis GARICANO

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar it-tisħiħ tar-rwol internazzjonali tal-euro

10-11-2020 ECON_PR(2020)650386 PE650.386v01-00 ECON
Danuta Maria HÜBNER

Πληρωμή τόκων CoCos από την Τράπεζα Πειραιώς EN

10-11-2020 ECON_QZ(2020)660155 PE660.155v01-00 ECON
Dimitrios PAPADIMOULIS

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

06-11-2020 ECON_PR(2020)659084 PE659.084v01-00 ECON
Irene TINAGLI

Taxonomy-compliant loans in the Eurozone EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660062 PE660.062v01-00 ECON
Bas EICKHOUT

Direct monetary transfers to eurozone households EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660068 PE660.068v01-00 ECON
Domènec RUIZ DEVESA

Possible adverse impact of new EU bond issues on bond rates of peripheral countries EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660131 PE660.131v01-00 ECON
Marco ZANNI

Temporary revision of calendar provisioning and default criteria EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660132 PE660.132v01-00 ECON
Marco ZANNI

Reworking of Public Interest Assessment analyses EN

06-11-2020 ECON_QZ(2020)660150 PE660.150v01-00 ECON
Valentino GRANT

EMENDI 23 - 137 - Abbozz ta' rapport Li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1129 fir-rigward tal-prospett ta' Rkupru tal-UE u aġġustamenti mmirati għal intermedjarji finanzjarji biex jgħinu l-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19

29-10-2020 ECON_AM(2020)660110 PE660.110v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

EMENDI 12 - 51 - Abbozz ta' rapport Emenda tar-Regolament (UE) 2016/1011 fir-rigward tal-eżenzjoni ta' ċerti parametri referenzjarji tal-kambju ta' pajjiżi terzi u l-iffissar ta' parametri referenzjarji ta' sostituzzjoni minflok ċerti parametri referenzjarji li jkunu se jitwaqqfu

29-10-2020 ECON_AM(2020)660111 PE660.111v01-00 ECON
Caroline NAGTEGAAL

Euro digitale EN

23-10-2020 ECON_QZ(2020)659023 PE659.023v01-00 ECON
Marco ZANNI Antonio Maria RINALDI Valentino GRANT Francesca DONATO

EMENDI 1 - 329 - Abbozz ta' rapport Bank Ċentrali Ewropew – rapport annwali 2020

20-10-2020 ECON_AM(2020)659052 PE659.052v01-00 ECON
Sven SIMON

Ressources de la Banque centrale européenne EN

16-10-2020 ECON_QZ(2020)658935 PE658.935v01-00 ECON
Manon AUBRY

EMENDI 14 - 133 - Abbozz ta' rapport Emenda tad-Direttiva 2014/65/UE fir-rigward tar-rekwiżiti ta' informazzjoni, il-governanza tal-prodotti u l-limiti ta' pożizzjoni għall-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19

14-10-2020 ECON_AM(2020)658929 PE658.929v01-00 ECON
Markus FERBER